Od září kvóty na škrob

Domácí produkce bramborového škrobu bude zřejmě od září regulována kvótami, jak vyžaduje Evropská unie. Česko vyjednalo s EU pro škrob národní produkční kvótu 33 660 tun, což je objem domácí výroby, která bude podporována. Toto množství bude rozděleno mezi výrobce podle nařízení, které dnes projedná vláda. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství.

Kvóty pro rok 2004/2005 přidělí Státní zemědělský intervenční fond. Část 24 213 tun bude rozdělena firmám podle jejich produkce v referenčním období od roku 1999 do roku 2001. Podíl na zbývajících 9477 tunách producenti získají na základě toho, jak se investicemi podíleli na zvýšení domácích kapacit na výrobu škrobu.
SZIF bude škrobárnám také poskytovat dotace na produkci a vývoz. Nařízení, které slaďuje české předpisy s legislativou EU, by mělo podle MZe mimo jiné přinést zemědělcům produkujícím brambory jistotu v pěstování této plodiny, jisté dodavatelsko- odběratelské vztahy a pevně stanovené ceny za dodané brambory v závislosti na jejich škrobnatosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *