Oddělené uspořádání secího stroje Kverneland Accord

Než se nadějeme, bude tu opět jaro. Zemědělcům začnou jarní práce a bude potřeba využít každého dne pro včasné založení porostu. Ne nadarmo se říká: „jak zaseješ, tak sklidíš“.

Na pole vyjedou secí stroje, jejichž modifikací a provedení je na našich polích velmi mnoho. Jednou z možností je využití secích strojů s aktivním nebo pasivním nářadím.

Při inovaci strojového parku se farmáři nerozhodují pouze v dimenzi: dodavatel secího stroje; pracovní záběr; typ výsevního ústrojí; typy secích botek; …
Nabízí se totiž i varianta secího stroje s odděleným uspořádáním. A sice se zásobníkem osiva neseným vpředu, před traktorem a nosného rámu secích botek připojeného vzadu, za traktorem. Přičemž obě části jsou propojeny pneumatickým dopravním potrubím. Agregace zásobníku není nijak složitá. Lze ho připojit do čelní hydrauliky traktoru. V případě, že traktor není čelní hydraulikou vybaven, umísťuje se zásobník do ocelového rámu jednoduché konstrukce. Kompletní připojení secího stroje DF k traktoru je za cca 10 – 15 min. Není-li traktor vybaven čelní hydraulikou, pak cca 1 hod. Se zásobníkem je před traktorem umístěno i výsevní ústrojí a ventilátor. Ventilátor, zdroj energie pro dopravu osiva do rozdělovače, je poháněn předním vývodovým hřídelem s otáčkami 1000 min-1 a pro traktory bez předního vývodového hřídele je zajištěn hydraulický pohon. Pohon výsevního ústrojí je zajištěn ostruhovým kolem umístěným na pravé straně zásobníku. Pokud zásobník není upevněn na čelním hydraulickém závěsu, má vlastní hydraulické ovládání. Vpředu nesený zásobník osiva nebo hnojiva lze snadno plnit přímo z dopravních prostředků, což sníží ztrátové – neproduktivní časy. Plnění se stává jednodušším a rychlejším.
Rozdělovač, zavlačovače a znamenáky jsou umístěny za traktorem na rámu stoje. Velkou výhodou umístění na rám stroje s vysokou tuhostí je odlehčení nosníku secích botek. Spojení aktivního, popř. pasivního nářadí a nosníku secích botek je zajištěno přes paralelogram, přičemž paralelogram je nastavitelný. Což obsluze umožňuje jednoduché nastavení hloubky setí. Nezávislý na pracovní hloubce je konstantní úhel a přítlak secích botek. Přítlak botek je zajištěn vinutou pružinou ovládanou mechanicky nebo hydraulicky. Nosný rám secích botek je pevný nebo pomocí přímočarých hydromotorů hydraulicky sklopný a přepravní šířka je u většiny nabízených strojů pod 3 m. Přičemž při „složení“ je zajištění při přepravě provedeno bezpečnostními zámky s automatickým zajištěním a odjištěním.
Výhled obsluhy z kabiny traktoru směrem dopředu je jen nepatrně omezen. Ale výhled na pracovní nářadí a secí botky se stává výrazně lepším oproti klasickému uspořádání secí kombinace. Obsluha tak získává možnost kontroly nad důležitými prvky stroje a okamžitě vidí výsledek své práce.
Vyvstává otázka, jak maximálně zefektivnit použití čelního zásobníku a pro koho je tento typ strojů vlastně určen. Využití čelního zásobníku není realizovatelné pouze pro univerzální secí stroje se záběry 3 – 6 m. Ale jak dokazuje secí stroj Accord Optima, lze toto uspořádání využít i pro přesné setí až 12-ti řádků s řádkovým přihnojováním, kde čelní tank DF slouží pro nesení zásoby hnojiva.
V zemědělských provozech jsou dnes často energetické prostředky přetěžovány. Přetěžování se týká zejména pneumatik, zadních náprav a hydrauliky traktoru. Z důvodu eliminace těchto „problémů“ nabízí Kverneland oddělené uspořádání secího stroje, který umožňuje téměř ideální rozložení hmotnosti. Ale „netrpí“ jen technika. Dalším z nežádoucích vlivů je např. utužení pozemku. K rovnoměrnějšímu rozložení hmotnosti celé soupravy napomáhá rozložení hmotností jednotlivých částí secího stroje.
Využití této techniky přináší uživateli mnoho výhod. A to zejména v oblasti požadované energie. Nejen, že není potřeba používat přídavná závaží na traktoru, ale požadovaný příkon může být nižší, oproti klasickému provedení secích kombinací. Snižuje potřebu zdvihové síly traktoru, čímž vzniká možnost, že traktor agregovaný s klasickou kombinací může nést i dělenou secí kombinaci s větším pracovním záběrem, tzn. větší výkony a nižší náklady na založení porostu.
Konstrukce secí kombinace s odděleným uspořádáním secího stroje je více než zajímavá a přináší uživateli mnoho výhod. Možná i toto je jedno z řešení, kterým lze snížit extrémní přetěžování energetických prostředků. Vloženou energii – výraznou nákladovou položku, která je oproti klasickému provedení secích kombinací nižší, uživatel lépe zhodnotí.
Tak co myslíte? Luxus nebo vhodná alternativa?

Václav Madl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *