Optimální řezanka jednou řezačkou

Trendy ve výrobě silážní kukuřice se neustále mění. S nimi jsou spojeny požadavky kladené ze strany zákazníků na výrobce zemědělské techniky. Firma KRONE při vývoji všech svých produktů úzce spolupracuje se zemědělskou praxí a také univerzitami, které provádějí výzkum. Díky tomu má možnost nově vznikající požadavky praxe průběžně aplikovat do právě probíhajícího vývoje. Drží tak neustále krok s konkurencí. Svědčí o tom samotné prodeje sklízecích řezaček a celková image značky.

Umět vyhovět jednou sklízecí řezačkou všem požadavkům sklizně kukuřice není jednoduché a bez rozsáhlejších přestaveb téměř nemožné. Podniky vlastnící bioplynovou stanici vyžadují krátkou řezanku v  rozsahu 4 až 9 mm a provozy postavené na produkci mléka zase požadují řezanku o délce až 30 mm. A to hlavně díky novému trendu dlouhé kukuřičné řezanky, který do Evropy v minulých letech přišel z USA. Třetí skupinou jsou kombinované podniky.

O přínosu tohoto trendu není třeba diskutovat. To si musí vyzkoušet každý podnik a sám vyhodnotit, jak velký přínos v jeho daném případě tato technologie má. Je však důležité si uvědomit, že ve všech případech sklizně řezanky je zapotřebí zajistit nejen nařezání na přesně definovanou délku, ale také aby zrno bylo vždy narušeno a rozdrceno na několik fragmentů.

OptiMaize – nová kapitola sklizně kukuřice

Této problematice věnovala firma Krone v posledních letech velkou důležitost a na základě testů a výsledků průběžně vyvíjela další technologické prvky tak, aby sklízecí řezačky Krone poskytovaly svým uživatelům maximální flexibilitu a volnost. Souběžně vznikl nový program věnovaný výhradně kukuřičné řezance s názvem OptiMaize.

Jedná se o kompletní řešení sklizně, které uživatelům sklízecích řezaček Krone jako zatím jediným na trhu umožňuje maximální flexibilitu volby délky řezanky při sklizni kukuřičné siláže. Během sezóny není zapotřebí žádné časově náročné přestavby při přechodu z krátké na dlouhou kukuřičnou řezanku.

Praxe a komplikace při sklizni dlouhé řezanky

Zákazníci přecházející na dlouhou kukuřičnou řezanku jsou nuceni modernizovat řezačky a pořídí si buben s nízkým počtem nožů, aby byli schopni splnit požadavky na dlouhou řezanku.

Buben s nízkým počtem nožů se při následném přechodu na sklizeň krátké řezanky projeví razantním snížením průchodnosti. Následně se sníží hodinový výkon stroje a zvýší se spotřeba paliva v přepočtu na tunu sklizeného materiálu. Jestliže zákazník volil opačnou cestu, kdy pořídil buben s vyšším počtem nožů a pro sklizeň dlouhé řezanky vyjmul poloviční sadu nožů, což ne každý výrobce oficiálně umožňuje, setkal se s problémem vyšší hlučnosti a nerovnoměrného chodu řezacího bubnu. Při přechodu na krátkou řezanku se tento negativní efekt opět ztratí.

V případě kombinovaného provozu sklízecí řezačky je obsluha odkázaná buď na sníženou výkonnost stroje, nebo na nutnost upravovat počet nožů na bubnu během sezóny. Tato záležitost je ale časově náročnější a v „kukuřičné horečce“ je to to poslední, co by provozovatel sklízecí řezačky potřeboval, tedy prostoje.

Prostoje řeší patentovaný VariLOC

Pro snadný přechod mezi krátkou a dlouhou řezankou je k dispozici řešení od KRONE nesoucí název VariLOC. Jedná se o redukční převodovku, která jednorázově snižuje otáčky bubnu z 1250 (podle modelu) na 800 za minutu. Díky tomu dojde ke zvětšení rozsahu délky řezanky u 28nožového nebo 36nožového bubnu MaxFlow o více než 50 %. Samotné přeřazení se provádí manuálně a netrvá déle než dvě minuty. U 28nožového bubnu Max Flow v kombinaci s VariLOC má provozovatel k dispozici rozsah délky řezanky 4 až 30 mm a u bubnu Max Flow s 36 noži je rozsah délky řezanky 3–25 mm.

Alfou a omegou je dokonalé rozdrcení zrna

Po nařezání kukuřice na požadovanou délku řezanky vyvstává druhý požadavek. A sice na správné rozdrcení zrna a rozvláknění listů, stonků, jednoduše všeho materiálu. Existuje opět mnoho řešení na trhu. Některá jsou spojena přímo s trendem, který sem z USA přišel. Jiná jsou jednoduše střízlivým přizpůsobením daným požadavkům, kdy stroj nebude podléhat zbytečně velkým nárokům na přestavbu, finančním nárokům na pořízení a v neposlední řadě nadměrnému opotřebení. Bohužel, nabídka kondicionérů je ve většině případů závislá na nějakém rozsahu délky řezanky, ve kterém fungují dobře. Jakmile se dostanou mimo tento rozsah, nastávají komplikace.

Společnost Krone nabízí širokou paletu drtičů řezanky klasické, válcové konstrukce, kdy nově, právě na základě požadavků na sklizeň dlouhé kukuřičné řezanky, přibyl kondicionér s kombinací válců 105 a 123 zubů a rozdílem otáček mezi válci 30 procent. Aby se nesnižovala životnost válců z důvodu vyššího tření, jsou oba válce pochromovány. Prodlužuje to jejich životnost. Pružiny, kterými jsou válce k sobě vzájemně přitahovány, jsou zesíleny, aby byly schopny reagovat na vyšší odpor, který vzniká při protahování dlouhé řezanky mezi válci. Tento kondicionér (105–123) umí velmi dobře zpracovat řezanku při délkách 7–35 mm.

Maximální flexibilitu nabízí diskový kondicionér Krone. Disky ve tvaru „V“ mají až 2,5násobně větší třecí plochu. Vnější průměr disků 265 mm a vnitřní průměr 135 mm mají za následek velký rozdíl obvodových rychlostí. Ty jsou předpokladem dokonalého rozdrcení zrna a rozvláknění všech částek řezanky. Perfektně zpracuje řezanku dlouhou od 4 až po 45 mm.

Rozsáhlé změny v nastavení řezaček

Uvedená problematika nekončí úpravami počtu nožů u bubnu, nebo pořízením nové řezačky s jiným bubnem, či nového drtiče. Se zvýšením délky řezanky je spojena vyšší rychlost vkládání materiálu do bubnu a s tím souvisí i požadavek na vyšší otáčky adaptéru. Jinak by adaptér brzdil „potenciál“ celé řezačky. Musí tedy nutně dojít i ke změně otáček adaptéru. Po změně otáček adaptéru, například výměnou převodovky, ale hrozí riziko, že adaptér nebude při přechodu na sklizeň krátké řezanky správně fungovat. Bude mít příliš velké otáčky a tendenci materiálem přeplňovat vkládací ústrojí, které se bude otáčet pomaleji. Takže i v tomto případě je třeba počítat s nějakými technickými úpravami a časovým nárokem na samotnou přestavbu.

Krone je v tomto směru již řadu let napřed. Hydraulický pohon vkládání i adaptéru umožňuje variabilně reagovat na požadavky sklizně. Měnit otáčky adaptéru od minima do maxima, bez potřeby jakýchkoli úprav, zvládá obsluha snadno, přímo z kabiny řezačky.

BiG X – allrounder do všech podmínek

Nové trendy, které se u nás pomalu zkouší, nebo možná se je už v některých případech podařilo prosadit, s sebou nesou spoustu velkých změn v celé technologii sklizně kukuřice. Nejen samotná sklizeň, ale i logistika a kvalitní dusání se právě při této technologii nesmí podcenit, protože mají vliv na konečnou kvalitu siláže.

Největší investici v celém sklizňovém řetězci tvoří právě sklízecí řezačka. Ta by svého majitele neměla v žádném případě omezovat, ale spíše by mu měla nabízet možnosti, jak ji co nejvíce využít. Krátká kukuřičná řezanka pro bioplynové stanice a dlouhá pro výkrm skotu dnes u KRONE nevyžaduje dlouhou přestavbu. Při sklizni je každá minuta drahá, zejména když hrozí rychlé dozrání kukuřičných porostů a ztráta požadované sušiny.

 

Jiří Janoška

KRONE

foto:

Diskový kondicionér poskytuje maximální flexibilitu

Nový buben MaxFlow má spoustu uživatelských výhod

Nový model Krone BiG X 770 při sklizni kukuřice

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *