Oráčtí mistři měřili své síly u Kolína na Dni orby a Dni Zemědělce

Již po sedmadvacáté se konalo Mistrovství republiky v orbě. Tentokráte na pozemcích akciové společnosti ZAS Bečváry. Na pořádání se kromě Ministerstva zemědělství a Společnosti pro orbu České republiky podílelo i naše vydavatelství. Počasí pořadatelům tentokráte přálo, a tak se měli návštěvníci na co dívat. Jejich poměrně velký počet dával znát, že o zemědělství je stále velký zájem. Navíc Mistrovství republiky v orbě je dnes již prestižní záležitost a tak si jen málokdo nechal tento svátek oráčů ujít.

Jako každý rok, tak i letos se soutěžilo ve dvou skupinách. První byla orba s klasickým (konvenčním) dvouradličným pluhem, do které se přihlásilo celkem 18 oráčů, z čehož bylo 12 soutěžících v kategorii junior. Druhou soutěžní skupinou byla orba otočným oboustranným pluhem, které se zúčastnilo celkem šest oráčů. Zde byl již poměr oráčů juniorů a seniorů vyrovnaný.
Co říkají pravidla?
Každému oráči byl vylosováním přidělen pozemek. Soutěžící má právo se s parcelou seznámit ještě před vlastní orbou. Pro orbu konvenčními jednostrannými pluhy je podle pravidel šíře pozemku dána počtem radlic x 10 m. Jelikož se u nás soutěží s dvouradličnými pluhy, měly soutěžní parcely šířku 20 m. Délka je pravidly určena na 100 m. Krajní pozemek musí mít vyoránu brázdu na straně, kde by oráč jinak navazoval na orbu souseda, kterou je jeho poslední brázda orby do skladu.
Soutěžící v orbě otočným oboustranným pluhem čeká pozemek ve tvaru klínu. Pro dvouradličné pluhy to je parcela o rozměrech 12 x 18 x 100 m.
Čas orby řídí
světelná signalizace
Celou soutěž řídí světelná signalizace. Podle ní se také soutěžící orientují. Používá se známý systém tří světel, červené, žluté a zelené. První hodnocenou částí orby konvenčním pluhem je rozorávka (rozor, rozpich). Ještě před započetím rozorávky si soutěžící musí výtyčkami naznačit přímku, která definuje místo počátku rozorávky. Použít smí pouze tři výtyčky, přičemž poslední může být umístěna na protilehlé souvrati, ne však za ní. Poté najede traktorem na souvrati proti výtyčkám přesně v rovině zákrytu. Nesmí však vjet do pozemku. Je-li oráč připraven čeká na světelný signál. Žluté světlo nejprve soutěžící upozorní na to, že do zahájení orání zbývá pět minut. Následuje světlo zelené, které signalizuje vlastní orání. Pro rozorávku je vymezena doba dvaceti minut. Pět minut před vypršením stanovené doby přestane svítit zelené světlo, a vystřídá jej opět světlo žluté. Tentokráte upozorňuje na blížící se konec doby vymezené pro rozor. Následující červené světlo znamená Stop, neorejte. Červená svítí ještě po dobu jedné hodiny v níž rozhodčí posuzují jednotlivé rozorávky. Hodnotí se úplnost podříznutí po celé délce a šířce brázdy, přímočarost, stejnoměrnost a vzhled brázdy.
Po vypršení limitu pro hodnocení se postup opakuje. Nejprve žluté světlo – 5 minut do zahájení orby, pak zelené světlo odstartuje orání. To svítí celkem dvě hodiny a čtyřicet minut. Během této doby musí soutěžící dbát na kvalitu zaklopení organických zbytků, sevření skýv, výškovou vyrovnanost a přímočarost. Pro orbu do skladu je vymezen přesný počet jízd. Poslední jízdou, kdy se přiklápí skýva směrem ke skladu, se ohraničuje pozemek soupeře. Oráč pokračuje orbou pouze na jedné straně a to tak, že jedním směrem přiklápí skývu ke svému skladu a jízdou zpět ke skladu svého souseda. Tím se oráč blíží k zakončení orby rozorem. Podmínkou je, aby poslední skýva byla překlopena k vlastnímu skladu.
Pět minut před vypršením času určeného pro orbu se opět rozsvítí žluté světlo a po něm světlo červené, které vše ukončí. Na orbu vyměřeného pozemku má tedy oráč celkově tři hodiny.
Rozhodčí a hodnocení
Poté je opět řada na rozhodčích, kteří mají za úkol posoudit jednak výše uvedené parametry a dále celkové provedení orby a závěrečný rozor. Kromě již známého hodnocení stejnoměrnosti, přímosti a kvality zaklopení přihlíží také na dokonalost zahlubování a vyhlubování pluhu a celkové řemeslné provedení. Přímka zahlubování je dána zahlubovacími rýhami na koncích soutěžního pozemku. Rozhodčí má také právo udělit trestné body. Například v případě, že soutěžící nedokončí svoji orbu v době dvou hodin a čtyřiceti minut, bude mu za každou započatou minutu přesčasu započítáno pět trestných bodů.
Soutěžní stroje
Velká většina soutěžících zvolila jako tažný prostředek traktor značky Zetor. Pouze v jednom případě oráč do svého pluhu zapřáhl New Holland. Značku soutěžního pluhu volila většina soutěžících také podobně. Stáj Kverneland si vybralo celkem 18 soutěžících. Mohli jsme však vidět i pluhy Ross, Gassner a Steno.
Jak to tedy nakonec dopadlo? V hlavní kategorii orbě klasickým dvouradličným pluhem zvítězil se ziskem 106 bodů pan Miroslav Ondrůšek. V kategorii otočných pluhů se na prvním místě umístil pan Aleš Malý, který získal celkem 123,1 bodů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *