Ozdobnice čínská jako hnědé uhlí

Dosavadní zdroje biomasy nestačí v současné době pokrýt kapacity na její spalování. Proto začátkem tohoto roku přišla 1. písecká lesní a dřevařská, a. s., se sídlem v Brlohu nedaleko Písku za zemědělci se zajímavou nabídkou. Nabídla jim osvědčené rakouské know how při pěstování ozdobnice čínské včetně sadby a vlastního sázení, odbytu za předem stanovenou cenu, finančního řešení založení ploch pro produkci a možnosti pobírání státních dotací. V ceně sadby je i celoroční poradenství.

Z této nabídky je v současné době osázeno ozdobnicí čínskou v České republice 43 hektarů zemědělské půdy, převážná část v jižních a jihozápadních Čechách a deset hektarů na Bruntálsku.

Teplárny ji berou
Ozdobnice čínská (Miscantus) je rostlina podobná rákosu s velice jednoduchou agrotechnikou i sklizní. Z pole se nechá přímo vozit do teplárny neboť obsahuje minimální množství vody (do 20 %), přitom její výhřevnost je 16 GJ (stejně jako hnědé uhlí). „V tomto roce jsme uskutečnili topné zkoušky ze vzorků dodaných z Rakouska, v teplárně v Písku jsme spálili kolem 40 tun ozdobnice a stejné množství i v plzeňské teplárně, kam dodáváme ročně přibližně 50 tisíc tun biomasy,“ řekl týdeníku Zemědělec Jaroslav Hackerschmied, který má v akciové společnosti na starosti výrobu a prodej biopaliv. „Podle prvních výsledků je biomasa ozdobnice čínské velice kvalitní, v porovnání s řepkovou slámou má lepší výhřevnost – 0,5 GJ na tunu a objemovou hmotnost. Teplárny si také cení stálé vlhkosti a snadné manipulace.“
„Kdyby se výnos ozdobnice čínské pohyboval jen pod deset tun z hektaru a výhřevnost by nepřekročila 16 MJ, měl by být podle našich propočtů minimální zisk na jeden hektar 20 tisíc korun,“ pokračuje Jaroslav Hackerschmied. „To však není jediný přínos. Pokud budou mít zemědělci garantován odběr a prvozpracovatel jim vyplatí zálohu na dodané množství, mohou čerpat státní dotace na podporu energetických plodin. Což jim naše společnost zaručí. Je třeba započítat i úspory z každoročního obdělávání pozemků, které na dobu až třicet let odpadá, ale také pesticidů a hnojiv. Zemědělský podnik může navíc pro sklizeň probíhající na jaře využít techniku, která v té době stojí pod střechou, a tak ji lépe a rychleji zhodnotit.“

Bezproblémová plodina
Miscantus je odolná, vytrvalá rostlina vysoká 3 až 4 metry, která vydrží na stanovišti 25 až 30 let. Množí se vegetativně pomocí oddenkového systému. Rhizomy dlouhé 10 až 20 cm se v dubnu až květnu sázejí do hloubky 5 až 10 cm v počtu 10 tisíc kusů na hektar (jedna rostlina na 1 m2). K pěstování jsou vhodné teplejší oblasti v nadmořské výšce do 750 m s minimálním úhrnem srážek kolem 600 mm, kde se daří kukuřici. Podle rakouských pěstitelů dokáže Myscantus čerpat vodu kořenovým systémem až z hloubky do dvou metrů, takže krátkodobé sucho mu nevadí.
Většina polí s ozdobnicí čínskou se podle zkušeností rakouských pěstitelů nehnojí, proti plevelům se používají herbicidy jen prvním rokem. V následujících letech rostlina opadá a půda získává přirozenou ochranu proti nežádoucím plevelům. První rok po výsadbě se plodina nesklízí, pravidelná roční sklizeň je zahájena až napřesrok. Rostliny přes zimu vymrzají a se sklizní dřevitých stonků se začíná v dubnu nebo v květnu. Výnosy se pohybují od 10 do 25 tun z hektaru. Z jednoho hektaru je možné za dva roky sklidit i dvacetinásobek rhizomů.

Dosavadní zkušenosti
V polovině července jsme na Písecku navštívili dva pozemky, na nichž se poslední dubnový týden ozdobnice čínská sázela. Předplodinou byla kukuřice na siláž, pozemek se na zimu zoral, na jaře urovnal a před výsadbou se zpracoval kompaktorem. Oba porosty ozdobnice čínské se lišily, stejně jako jednotlivá stanoviště. První porost byl silně zaplevelený, ale ozdobnice čínská výrazně plevel převyšovala a řádky byly znatelné. Porost čekalo druhé ošetření herbicidem. Druhý pozemek byl také jednou ošetřen herbicidem, ale pole bylo téměř plevelů prosté. Ozdobnice tvořila zřetelné řádky, byla vysoká kolem jednoho metru a některé rostliny výrazně odnožovaly. Jaroslav Hackerschmied napočítal i 18 výhonků od jedné rostliny.
„Podle dlouhodobých zkušeností rakouského pěstitele mají tyto porosty stejný vývin jako v Rakousku, kde už tuto plodinu pěstují na stovkách hektarů téměř patnáct let,“ zhodnotil první výsledky Jaroslav Hackerschmied. „Závěrů zatím nemáme mnoho, chytřejší budeme až po prvním sklizni a ještě více po několika letech. Jednoleté výsledky mnoho neznamenají. Již nyní je ale zřejmé, že se přípravě pozemků a agrotechnickým lhůtám musí věnovat veliká pozornost. Jakékoliv podcenění se okamžitě projeví, třeba i silnějším zaplevelením. Pokud zaseji špatně pšenici, můžu to příští rok napravit. U vytrvalé plodiny, jakou je Myscantus, kterou sázíme na dvacet či více let, to jde jen stěží. O to více je třeba se věnovat výběru pozemku a přípravě půdy. Předpokládá to včas se rozhodnout, včas si objednat sadbu a sázení a dokonale připravit pozemek.“

Klíčové informace
-Ozdobnice čínská je rostlina s jednoduchou agrotechnikou i sklizní.
-Přípravě pozemků a agrotechnickým lhůtám je však třeba věnovat velikou pozornost.
-Teplárny mají o biomasu z ozdobnice čínské zájem, neboť má výhřevnost jako hnědé uhlí. Oceňují i její stálou vlhkost a snadnou manipulaci.
-Z programu 1. písecké lesní a dřevařské, a. s., se sídlem v Brlohu je v současnosti v České republice osázeno 43 hektarů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *