Pedagogická i výzkumná činnost

Katedra zemědělských strojů (KZS) působící na Technické fakultě ČZU v Praze je velmi aktivní a z pera jejích pracovníků vycházejí články, které jsou pravidelně publikovány i na stránkách časopisů z našeho vydavatelství. KZS též pravidelně vystavuje na veletrhu Techagro.

Její stánek byl i letos v pavilonu A a návštěvníci se na něm mohli seznámit se základními aktivitami, které jsou orientovány do pedagogické i výzkumné činnosti. V té prvně jmenované se jedná o výuku 27 předmětů v rámci bakalářského a magisterského (inženýrského) studia a sedm předmětů či spíše tematických zaměření studia doktorandského.

Před rokem 1989 byla výzkumná činnost KZS zaměřena na činnost strojů v rostlinné produkci v kontextu s kvalitou používaných materiálů a s ohledem na tehdejší výrobu a vývoj techniky se poznatky předávaly do praxe.

Od devadesátých let minulého století jsou hlavní aktivity KZS zaměřeny na systémy precizního zemědělství, které se v té době začaly objevovat. V tomto oboru dokáže KZS nabídnout zemědělské praxi řadu cenných poznatků, zejména v oblasti sběru a zpracování dat potřebných pro správnou aplikaci precizního zemědělství.

Mimo precizní zemědělství se KZS věnuje též technologiím v pěstování a zpracování chmele, využití elektromotorů v zemědělství, vlivu agrotechniky na erozi půdy, výzkumu v oblasti výsevu a hnojení a dalším tématům. Nedílným výstupem jsou uživatelské příručky a metodiky pro zemědělskou praxi. A samozřejmostí mezinárodní spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti.

KZS pořádala v nedávné době dvě významné akce s mezinárodní účastí. V loňském roce to byla konference o systémech CTF (systémech jednotných jízdních stop) a v roce 2013 se pod její patronací uskutečnilo mistrovství Evropy polních robotů (Field Robot Event). KZS měla (ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK) na této soutěži též svého robota a stejně jako v jiných ročnících s ním obstála v náročné konkurenci.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *