Pekass a jeho servis fungují celý rok

Letošní zimě se dokonale povedlo zakonzervovat venkovní práce. O to více využívají hospodáři volných dnů k opravám a údržbě své techniky. Z toho důvodu zaměstnanci servisního zázemí firmy Pekass, spol. s r. o., kterou jsme tentokrát navštívili, pracují opravdu, jako by se nechumelilo. I přesto si na nás udělal čas vedoucí servisu Josef Kozohorský, jenž nám prozradil podrobnosti o fungování servisu této organizace.

Společnost Pekass se zabývá prodejem strojů a následným poskytováním servisu ve dvou oblastech. Jedná se o techniku pro zemědělství a lesnictví a pro komunální účely. Tyto dvě oblasti, ač k sobě mají zdánlivě daleko, spojuje používaná mechanizace.
Pekass je dovozcem i zástupcem celé řady značek techniky. Můžete čtenářům vyjmenovat ty stěžejní?
Samozřejmě že mohu, ale informace o úrovni našeho servisu by neměla zahrnovat prostý výčet zastupovaných značek, počtu servisních středisek, techniků, jejich mobilních dílen a vybavení. Rychlou reakci na jakoukoliv poruchu již dnes považujeme za samozřejmost. Servisní činnost je totiž pouze součástí celkového systému péče o zákazníka, který jsme pod názvem komplexní péče začali uvádět do života před pár lety.
Není to jen prázdná fráze? Co takový systém představuje?
Jedná se o celou řadu činností, z nichž preferujeme zvláště ty preventivní, jako např. posezónní prohlídky a opravy, doškolovací kurzy obsluh strojů, poradenství, program stálého dohledu, testování stavu techniky atd. Následné činnosti pak představují odstraňování vzniklých poruch a spolupráce s pojišťovnami při jejich likvidaci. A nakonec stroje, který byl celou dobu provozu v tomto systému, se nezříkáme ani ve chvíli, kdy ho zákazník hodlá vyměnit za nový, neboť víme-li o něm téměř vše, jsme schopni na něj poskytnout určitou záruku i dalšímu majiteli.
Jak tento systém přijímají vaši zákazníci?
V některých případech jsme se zpočátku setkávali s odmítavým postojem a podezřením, že na nich hodláme dále profitovat. Opak je pravdou a doložím to dvěma příklady:
1. U kombajnů John Deere (máme v péči 60 strojů), jsme před třemi lety zahájili program posezónních prohlídek, při kterých vytypujeme ND potřebné pro opravu. Pokud si je zákazník objedná v zimním období, získáme je pro něj výrazně levněji, přičemž opravu stroje provedeme až před sezónou, kdy ji teprve zákazník uhradí.
2. Zdaleka největším nákladem při provozu každého traktoru je cena PHM. Při doškolovacích kurzech obsluh traktorů John Deere vysvětlujeme, jak nejlépe využívat jejich specifické vlastnosti pro dosažení co nejnižší spotřeby. Praxe nás přesvědčuje, že úspory dokonalejším využitím schopností traktorů mohou jít až do desítek procent, přičemž účast na těchto kurzech je pro zákazníky bezplatná.
Jsme přesvědčeni, že prevence je v každém případě levnější než odstraňování následných poruch. Naším cílem není momentální zisk, ale dlouhodobá spokojenost uživatelů a jejich přesvědčení, že pořízení stroje u naší společnosti se jim opravdu vyplatilo.
Dobře, ale vraťme se nyní trochu zpět. Pro realizaci tohoto systému musíte disponovat odpovídající základnou.
Ano, v oblasti středních Čech máme šest provozoven, kromě centrály v Praze Uhříněvsi je to pobočka Milín, Chrášťany u Benešova, Mělník, Rakovník a v loňském roce otevřené prodejně servisní zázemí v Milovicích. Problematikou servisu se v naší společnosti zabývá celkem 19 osob, z toho 15 servisních techniků s mobilní dílnou. Hustota pokrytí naší prodejní oblasti tak dává zákazníkům jistotu rychlosti servisního zásahu. Může se např. stát, že servis v Milíně bude plně vytížen a pokud by tak hrozilo prodloužení nástupu na opravu, můžeme podle momentální situace přesunout další techniky z Rakovníka, Prahy nebo Benešova. Tuto naši přednost oceňují zemědělci zvláště v sezónních pracích, kdy takto funguje denní dispečink.
Přece jenom by mne a určitě i zemědělce zajímalo, jaké značky techniky u vás mohou servisovat.
Již jsem se zmínil o strojích John Deere, které tvoří významnou část naší nabídky, z těch zahraničních dále rozmetadla Bogballe, krmné vozy Frasto, senážní vozy Pöttinger a další.
Nevynecháváme ani kvalitní stroje tuzemské výroby, traktory Zetor, žací stroje a rozmetadla Agrostroje Pelhřimov, kompaktomaty Farmet atd. Jako největší prodejce postřikovačů Hardi v Čechách provádíme i povinné pravidelné testování postřikovačů. Tuto službu nabízíme majitelům postřikovačů všech značek.
Zvláštní kapitolou je zabezpečování dovozu pluhů a secích strojů Överum, traktorových sedaček Grammer a celého souboru strojů pro komunální oblast – malotraktory Antonio Carraro, mulčovače a polní drtiče Berti, štěpkovače a biodrtiče Gandini a příkopové sekačky Cosma. Jako dovozní organizace zajišťujeme odpovídající servis na celém území ČR a to prostřednictvím našich partnerských firem.
A co plány do budoucna?
Nacházíme se v období historických změn pro naše zemědělce, kteří tak mají velmi složité rozhodování jak dále orientovat svůj rozvoj. Možná to bude znít jako fráze, ale my svoji úlohu vidíme skutečně jako pevnou oporu v jejich každodenním životě. A k tomu směřují i naše další plány, protože jejich budoucnost je i naší. A jejich konkrétní podoba? To by asi bylo na opravdu dlouhé povídání.

Text a foto
Vladimír Skalický

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *