01.07.2015 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Perfektní příprava půdy současně s orbou

Na mnoha půdách je ideální vytvoření seťového lůžka při orbě, což umožňuje půdní pěch Packomat, který je připojen přímo k pluhu Kverneland. Tato kombinace pluhu a půdního pěchu je efektivní a šetrná k životnímu prostředí. Plevele jsou zničeny mechanicky, počet operací se snižuje a struktura půdy je okamžitě obnovena. Tradiční půdní pěch je tažené nářadí, které je taženo pluhem. Kverneland zdokonalil toto nářadí a Packomat je nedílnou součástí pluhu.

Kverneland Packomat je efektivní a uživatelsky příjemný, funguje ve většině půdních podmínek. Navíc se nemusíte bát odpojování taženého půdního pěchu a znovu jeho připojování na souvrati. Packomat se na souvrati otáčí současně s pluhem a vždy následuje pluh ve srovnání s tradičními pěchy, které jsou tažené za pluhem. Je plně integrovaný. Je spojen s pluhem pomocí ramene Packomatu, které je vyrobeno ze speciálně kalené pružné oceli. Prostřednictvím tohoto ramene je zajištěn přenos hmotnosti od pluhu k  Packomatu tak, aby půdní pěch zpracoval zoranou půdu. Více než 1000 kg přítlaku je možno regulovat mechanicky nebo hydraulickým válcem. Průměr kotoučů 480 mm nebo 600 mm dává vynikající urovnávací účinek.

Seťové lůžko jedním přejezdem

Geometrický vztah mezi pluhem a půdním pěchem Packomat je při práci konstantní. Drcení hrud je efektivní pomocí kombinace jedné řady prutových bran s řadou kotoučů s rozestupem 20 cm. Vytvoří jemné a utužené seťové lůžko. Na lehkých až středních půdách je možné připravit půdu k setí jedním přejezdem současně s orbou. Na těžkých půdách půdní pěch Packomat snižuje čas potřebný pro případné další operace při vytváření seťového lůžka.

Menší opotřebení pluhu a menší potřeba tahu

Podpora hloubkového kola na jedné straně a Packomatu na druhé způsobuje, že je pluh vyváženější. To způsobuje menší opotřebení některých dílů na pluhu a snižuje potřebu tažné síly traktoru. Ve srovnání s tradičním taženým půdním pěchem vyžaduje Kverneland Packomat o 25 % méně tažné síly. Spotřeba paliva je proto podstatně snížena.

Šetří vodu

Půdní pěch Packomat pracuje s přítlakem více než 1000 kg. Klínovitý tvar kotoučů snižuje tažný odpor, drtí hroudy, zatlačuje kameny, utuží půdu a zajistí rychlé opětovné kapilární vzlínání vody. To je nejlepší způsob, jakým připravit půdní strukturu k setí. Packomat snižuje problémy spojené s přesycháním půdy po orbě.

Přizpůsobí se jakýmkoliv půdním podmínkám

Packomat je určen pro pluhy od 3 do 12 radlic. Pro připojení půdního pěchu Packomat jsou uzpůsobeny všechny nesené pluhy Kverneland se závěsnou hlavou 200 nebo 300 a z návěsných pluhů je to pluh s nápravou typu Kverneland PW.  Utužení půdy je zajišťováno jednou řadou kotoučů o průměru 480 mm nebo 600 mm. Půdní pěch Packomat je možné dovybavit přední řadou prutových bran s 16mm otočným ostřím nebo s noži 20 mm. Přední prutové brány pracují při konstantním úhlu a hloubce v pohybu dolů. To je rozdíl oproti konvenčním prstům, které mají tendenci kultivovat ve směru nahoru. Kotouče půdního pěchu Packomat jsou vyrobeny ze speciálně kalené oceli, stejně jako všechny díly pluhů Kverneland. Packomat není výjimkou, těží z jedinečných procesů tepelného zpracování Kverneland, a proto má bezkonkurenční pevnost a odolnost proti opotřebení.

Kverneland Packomat - bezkonkurenční výsledky v nezávislých testech

K prokázání účinnosti Kverneland půdního pěchu Packomat provedly instituty v Nizozemsku a v Německu nezávislé praktické testy. V obou případech byly různé typy Packomatu  testovány proti klasickému taženému půdnímu pěchu. Jak diagramy ukazují, půdní pěch Kverneland Packomat vykazuje prvotřídní výsledky.

Za prvé, půdu utužuje se stejnou mírou intenzity jako tažený pěch. V některých půdních a povětrnostních podmínkách byly výsledky ještě lepší s Packomaty. Za druhé tento test jasně ukazuje, že Packomat  vyžaduje výrazně nižší tahovou sílu než tradiční tažené půdní pěchy. A v neposlední řadě je půdní pěch Packomat  vhodnější použít ve většině půdních podmínek, kde vytváří seťové lůžko jedním přejezdem současně s orbou.

Ušetříte až 20 % požadovaného příkonu

Orba s Packomaty  je nákladově efektivní a přátelská k traktoru oproti taženému půdnímu pěchu.  Packomat  zlepšuje stabilitu pluhu při orbě, a tím snižuje tlak na plazy. Takto vyvážený pluh s Packomatem snižuje požadovaný příkon. Tento diagram ukazuje na 20% snížení požadavku na tahovou sílu, i když je půdní pěch Packomat vybaven předními prutovými branami. Packomat přináší značné úspory paliva při prodloužení životnosti opotřebitelných dílů na pluhu.

 

Antonín Krátký

Kverneland Group Czech, s. r. o.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down