Pět pracovních operací najednou

O množství a kvalitě brambor při podzimní sklizni se rozhoduje již na jaře. Před sázením je třeba vytvořit optimální půdní strukturu, potom hlízy namořit, zasázet a porosty přihnojit. Ještě do nedávné doby se tyto pracovní operace prováděly jednotlivě, což se zákonitě muselo projevit v nízké rentabilitě pěstování brambor, nehledě na utužení orné půdy, erozi a další negativní vlivy s tím související.

Expozice U + M Servis, s. r. o., Třeboň, na brněnském veletrhu Techagro naznačila, že se uvedený technologický postup stává minulostí.

Větší výkon, nízké náklady
Žhavou novinkou třeboňské společnosti byl v pavilónu F čtyřřádkový sazeč Grimme GL 34 T, který umí jedním přejezdem nakypřit a rozdrobit ornici, namořit hlízy, zasázet je a dokonale vytvarovat hrůbek. Na přání je možné sazeč vybavit i přihnojováním pod patu. Vystavený model bude pracovat v zemědělském družstvu Lukavec na Pelhřimovsku, jež se specializuje na produkci sadby a škrobárenských brambor. Je určen především pro technologii sázení do neodkameněných půd, vhodným energetickým prostředkem je traktor s výkonem motoru kolem 200 koní. Ve výrobním programu společnosti Grimme jsou i větší šestiřádkové (GL 36 T) a osmiřádkové (GL 48 T) modely.
„Sazeč Grimme GL 34 T je vysoce spolehlivý stroj, neboť konstrukčně vychází z úspěšných modelů Z a ZS,“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. Daniel Trefil, vedoucí prodeje strojů Grimme ve společnosti U + M Servis. „Je vybaven rotačními bránami Zirkon 10 od firmy Lemken, lze použít i obdobné nářadí společnosti Amazone KG 300, nebo zařízení s vodorovnou osou rotace Rotatiler firmy Grimme. Rotační brány je možné také nahradit frézou s aktivně poháněným nářadím. Co je pro zemědělce zajímavé, všechny stroje se mohou použít i samostatně.“ Nad rotačními bránami jsou umístěné dva velké zásobníky na mořidlo, za nimi se nachází zásobník na brambory, který je možné sklopit až k zemi. Sazeč je vybaven vlečenými sázecími radlicemi s gumovými tlumiči (ideální pro kamenité půdy), nebo dvěma sázecími radlicemi umístěnými na paralelogramu s jedním kopírovacím kolem (pro dobré půdní podmínky). V zadu se nacházejí zahrnovací disky a plech ke tvarování hrůbků.
„Sazeč můžeme na přání dodat bez konečného tvarování hrůbků s hlubokým zásobníkem plněným přímo z třístranného sklápěče, nebo ho vybavit pro sázení do separovaných hrůbků či zařízením k přihnojení pod patu,“ pokračuje Ing. Trefil. „Hnojivo se při zpracování půdy ukládá v přesné vzdálenosti od hlíz, čímž se zajišťuje velmi dobré využití živin a podporuje se vzcházení i následný růst brambor. Snižují se náklady na hektar a omezuje se únik hnojiva do okolí, což má výrazný vliv na minimální nitrátové zatížení přírodního prostředí.“

Dva modely tvarovačů
Prvním krokem úspěšného postupu sázení do odkameněných půd je vytvoření dokonale tvarovaných záhonů, neboť další korektura následujícím strojem již není možná. Firma Grimme nabízí dvě základní série tvarovačů řádků. Stroje BF jsou ideální pro nasazení ve středních a těžkých půdách i s vysokým podílem kamenů a hrud. Vytvářejí záhony široké od 1,8 m. Tvarovače BFL jsou vhodné pro všechny půdy a také k přípravě užších záhonů do 1,8 m. Úkosem vpředu na špičce se půda u obou typů nadzdvihne, vypouklými hrudními plechy obrátí na záhon a následně rovnoměrně utuží a utáhne dlouhými odhrnovacími plechy. Dochází tak minimálně k opětovnému sesypání zeminy na dno brázdy široké 410 nebo 330 mm. Výsledkem práce obou tvarovačů řádků jsou přesně vytvarované záhony s rovnoměrným odstupem, čistým dnem brázdy a konstantní hloubkou.
V nabídce společnosti U + M Servis jsou dva modely. Jednak BF/BFL 600, který formuje jedním přejezdem hned tři nebo čtyři záhony, a jednak model BF/BFL 200, jenž připravuje jedním přejezdem dva záhony. Posledně jmenovaný tvarovač byl druhou novinkou v expozici třeboňské společnosti. „V porovnání s původními modely má tento exponát lepší jištění proti kamenům a přetížení a je lépe osazen opotřebitelnými náhradními díly,“ vysvětlil nám přednosti výstavní novinky Daniel Trefil. „Naorávací tělesa jsou jištěna proti kamenům střižným kolíkem a navíc na přání i automatickým hydraulickým jištěním se systémem lomené páky. Toto zařízení už chrání všechny části stroje. Na jedné radlici je pět vyměnitelných dílů včetně oboustranné otočné špice a stranového ostří o tloušťce 12 milimetrů z tvrzené oceli, které se podle opotřebení mohou měnit, aniž by se musela nahrazovat celá radlice.“

Nová generace separátorů
V expozici společnosti U + M Servis nechyběl ani separátor kamenů a hrud nové generace Grimme CS 150. Vybaven je nejen speciální kombinací hvězdicových válců a prosévacích pásů, ale také patentově chráněným rotorem Rota-Power.
Jedinečné zařízení Rota Power, kovový ježek umístěný vpředu hned za krátkými radlicemi, rozbíjí hroudy, drobí ulehlou ornici uprostřed hrůbku a připravuje ji k dalšímu zpracování na hvězdicových válcích a prosévacích pásech. Výkon separátoru se tak zvýšil o téměř dvacet procent, přitom se snížila spotřeba pohonných hmot. Separátory hrud a kamenů s rotorem Rota-Power jsou kratší než původní modely, což usnadňuje dobrou manévrovatelnost na souvrati. Pěstitelé brambor určitě ocení i to, že díky krátkým radlicím a aktivnímu rotoru nabírání mají tyto stroje nízké nároky na tažnou sílu, mohou být agregovány s poměrně malými traktory. Co je také důležité, zařazením válce Rota Power se výrazně snižuje opotřebení hvězdic v prvních řadách, což se příznivě projeví v provozních nákladech. Unikátní je i bezúdržbový pohon řemeny s hlídáním prokluzu čidly.Zajímavá je také hrudová rohož hydraulicky poháněná nad pásem. Pokud jde do stroje moc hrud a kamenů, obsluha si z kabiny traktoru rohož zpomalí, přitom prosévací pás se pohybuje stejně rychle. Rozdílné rychlosti pak způsobují destrukci hrud. Model CS 150 se sedmi hvězdicovými válci a jedním prosévacím pásem byl v Brně vybaven i s patentovaným systémem změny axiální vzdálenosti mezi jednotlivými hvězdicovými válci, který umožní lepší využití hvězdic a zlepšuje prosévací účinek i na těžkých půdách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *