Plečky pro širokořádkové plodiny

Společnost BEDNAR FMT zažívá v posledních letech dynamický růst a investuje do vývoje nových strojů a technologií velkou část svého obratu. Jedním z nových témat, kterému se společnost věnuje, je meziřádková kultivace širokořádkových plodin – kukuřice, cukrové řepy, slunečnice a dalších. Plečkování těchto plodin je jednou z možností intenzifikace pěstování a zvyšování výnosů. V produktovém portfoliu nabízí společnost BEDNAR meziřádkové kypřiče řady Row-Master.

Proč plečkovat?

Pokud budete uvažovat o zvyšování výnosů při pěstování širokořádkových plodin na vašich polích, tak dříve či později budete řešit otázku meziřádkové kultivace. Jako většina u nás běžně pěstovaných plodin i tyto plodiny potřebují pro svůj růst teplo, vzduch a vodu. Meziřádkovou kultivací můžeme ovlivnit množství vzduchu v půdě díky narušení půdního škraloupu, který vzniká především po vydatných srážkách na slévavých půdách. Rozrušením půdní struktury během vegetace dojde k provzdušnění půdního profilu v oblasti kořenového systému a přerušení půdní kapilarity. To má pozitivní vliv na snadnější příjem živin, zlepšenou infiltrační schopnost půdy a snížení nežádoucího odparu vody.

Plečkováním lze dále eliminovat zaplevelení porostů. Chemickou ochranu proti plevelům je nutné začít chápat jako řešení určitého rizikového stavu a ne jako jedinou základní metodu. Meziřádková kultivace je vhodným doplňkem chemické ochrany zejména v případech sucha, kdy je účinnost preemergentních herbicidů omezena, dále při výskytu jednoletých dvouděložných, herbicidy špatně hubitelných plevelů. V neposlední řadě jsme schopni při plečkování aplikovat pevná či kapalná hnojiva. Všechny tyto zmíněné zásahy během vegetace pomáhají ke zvýšení výnosů na pozemcích.

Kypřiče pro kukuřici i cukrovou řepu

Společnost BEDNAR nabízí dva druhy meziřádkových kyp­řičů řady Row-Master. Plečka s označením RN_S se světlou výškou rámu 42 cm je určena pro kultivaci meziřádků cukrové řepy se vzdáleností 45 cm. Pro přizpůsobení porostů lze osadit Row-Master RN_S třemi druhy pracovních sekcí – radličkovou, sekcí s dláty a sekcí pro přihrnutí. Meziřádkový kypřič s označením RN je univerzální stroj se světlou výškou rámu 80 cm. Určen je pro plečkování širokořádkových plodin s meziřádkovou vzdáleností 45, 50, 60, 70, 75 a 80 cm. Row-Master RN lze osadit pracovními sekcemi s pěti radličkami, sekcí s dvěma dláty a třemi radličkami a sekcí s dláty pro přihrnutí. Kopírování a zároveň přítlak jsou u obou variant meziřádkových kypřičů Row-Master řešeny přes paralelogram s unikátním silentblokovým uložením. Toto unikátní bezúdržbové řešení vytváří neustálý přítlak na opěrné kolo. Tím je zajištěno přesné vedení kypřiče v nastavené pracovní hloubce, a to i v případě nerovného terénu.

Bednar Row-Master může být vybaven snímací optikou CultiCam pro monitoring porostu. CultiCam je schopný navigace stroje již od raného stadia růstu.

Zkušenosti s meziřádkovou kultivací v ZD Křečhoř

Vzhledem k nadmořské výšce, která nepřesahuje 350 metrů,  a typu půd se pozemky ZD Křečhoř řadí do řepařské výrobní oblasti. Proto se v podniku intenzivně zabývají pěstováním cukrové řepy již dlouhá léta a mají s touto plodinou patřičné zkušenosti, včetně vlivu využití technologie meziřádkové kultivace porostu na jeho vývoj a svým způsobem i ovlivnění konečného výnosu.

V loňském roce si v družstvu pořídili meziřádkový kypřič Row-Master RN 8100 o záběru 18 řádků. „V roce 2014 jsme se rozhodli modernizovat plečky. Velice nás zaujala souprava využívaná v ZS Sloveč. Jednalo se o stroj Row-Master s osmnácti řádky. V tu dobu plečku ve Slovči využívali již druhým rokem a měli s ní výborné zkušenosti. Proto jsme se po několika jednáních s výrobcem BEDNAR rozhodli tuto plečku pořídit, a to také s osmnácti řádky,“ sděluje důvody k pořízení stroje Ing. Svoboda, mechanizátor ZD Křečhoř. „Další výhodou je, že tato plečka se dá jednoduše upravit z osmnácti řádků na dvanáct, což určitě hodláme využít, protože na našem druhém středisku sejeme cukrovku dvanáctiřádkovým secím strojem,“ dodává Ing. Svoboda. „Díky automatickému navádění plečky obsluha dosahuje velkých denních výkonů, pojezdová rychlost traktoru se pohybuje kolem 8 km/h, aniž by došlo k jedinému vyplečkování porostu,“ doplňuje Ing. Hradecký, agronom ZD Křečhoř.

Lešek Podhorský

BEDNAR FMT, s. r. o.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *