Pod lupou DLG: zahradnické nůžky i traktory

Pro zemědělskou veřejnost nejznámější aktivitou německé zemědělské společnosti DLG, založené roku 1885, jsou tradiční odborné výstavy se zemědělskou tématikou, které DLG pravidelně pořádá. Z původní univerzální výstavy se při prohlubující se specializaci zemědělství vyvinuly specializované výstavy. Jejich názvy a termíny mají ve svých diářích dlouho dopředu zatrženy vystavovatelé, zájemci o zemědělskou problematiku i samotní zemědělci. Výstavy Agritechnica pro obor zemědělské techniky, Euro Tier věnovaná chovu hospodářských zvířat i navazujícímu zpracování produkce a Anuga - Food Tec pro potravinářskou techniku již přivítaly statisíce návštěvníků. Dalším těžištěm činnosti DLG je sledování kvality strojů a dalších výrobků pro zemědělce. DLG kontroluje zemědělské stroje, traktory, systémy pro chov zvířat, krmivo, čisticí a desinfekční prostředky i techniku, ale i standard pro ubytování hostů na farmách ve stylu tzv. "agroturistiky".

V oboru testování zemědělské techniky sahají aktivity DLG již do roku založení této organizace, tedy 1885. Zkušebna DLG-Prüfstelle (DLG testovací centrum) v Gross-Umstadtu u Darmstadtu byla roku 1979 rozšířena do současné podoby a patří k nejmodernějším v Evropě. Navštívil jsem ji se skupinou novinářů z odborných zemědělských periodik v rámci programu, souvisejícího s tiskovou konferencí o chystané výstavě Agritechnica 2001.
V DLG-Prüfstelle (testovací centrum) v Gross-Umstadtu probíhají laboratorní zkoušky a testy a měření na zkušebních drahách na přilehlém polygonu na 3,8 ha otevřených ploch a v 7700 m2 ploch hal, laboratoří a pracoven. Pro polní testy má DLG další středisko v lokalitě Potsdam-Bornim.
Testováním v DLG-Prüfstelle prochází velmi pestrá paleta výrobků a strojů. V průběhu exkurze jsme viděli testování zahradnických nůžek, malého přenosného čerpadla s elektrickým pohonem, traktoru John Deere, roštů pro ustájení skotu i vyhřívaných podlážek pro selata, secího stroje Rauch/Kuhn Venta AL 452 a na vnější kruhové dráze jezdil krmný vůz JF Feeder PA 15. V jedné z hal probíhalo i ověřování sedaček traktorů a také testy pevnosti bezpečnostního rámu kabiny traktoru.
Zkoušením ročně projde 300 – 500 strojů, nářadí a zařízení. Výsledky testů jsou pravidelně publikovány, ať už jako samostatné zprávy o jednotlivých testech, tak i v odborném tisku. Tak se výsledky dostávají do rukou až 500 tisíc zemědělců.
Velký důraz je při testování kladen na bezpečnost zemědělských strojů a zařízení. Legislativa v SRN vyžaduje, aby bezpečnost všech mechanismů byla ověřena před jejich uvedením na trh. Právě DLG je instituce, pověřená tímto testováním. Testovací programy zahrnují ověřování pevnosti kabin a ochranných rámů zemědělských traktorů, nákladních aut i stavebních strojů, bezpečnosti hřídelů, os a řetězových pohonů, účinnost krytů pracovních orgánů žacích strojů, křovinořezů a pil a podle druhu strojů i další měření.
Uživatelské testy jsou prováděny u zemědělských strojů a zařízení pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Tato zařízení jsou testována zkouškami na testovacích stanovištích, kde se v laboratorních podmínkách ověřují jejich funkce, provozní spolehlivost a odolnost. Následuje ověřování strojů a zařízení v praktickém provozu u zkušených farmářů. Zprávy o provedeném testování s detaily zkoušek a výsledky jednotlivých měření a stanovení jsou publikovány ve zprávách („reportech“) o jednotlivých testech.
DLG je jedinou nezávislou institucí v Německu, která je vybavena všemi potřebnými zařízeními pro testování traktorů. Testy jsou prováděny podle standardů OECD. Zákazníky – objednavateli testů – jsou výrobci zemědělské techniky. Cílem je, aby prospěch z testů měl především konečný uživatel mechanizace. Pro dynamické testování traktorů používá DLG již 30 let speciálního dynamometrického vozu, vybaveného měřicími aparaturami, který je při zkouškách tažen testovaným traktorem a může být různě zatížen naplněním cisterny vodou. Používání stále stejného zařízení má neocenitelný význam pro porovnávání parametrů zemědělské techniky v dlouholeté časové řadě.
Na základě hodnocení strojů a zařízení a posouzení toho, nakolik jsou nové stroje opravdovými inovacemi s přínosem pro uživatele, oceňuje DLG takové mechanismy medailemi na prestižních výstavách, které pořádá, především na výstavě Afritechnica. Testy jsou publikovány ve zprávách, sbornících, na CD-ROMech a experti DLG odpovídají i na podrobnější dotazy zájemců o testovaných strojích.
Veškeré stroje a výrobky, které projdou v testech a obstojí v nich, jsou označovány symbolem DLG. Pro techniku je užíváno označení „DLG uznáno“. Takové označení je pak zárukou kvality a doporučením pro výběr konkrétního zařízení pro zájemce o jeho nákup.
Testovací centrum DLG je součástí evropské sítě oficiálních pracovišť pro testování zemědělských strojů ENTAM. Členy této sítě jsou kromě pracovišt DLG také zkušebny BLT v Rakousku, CEMAGREF ve Francii, DIAS v Dánsku, ENAMA Itálii a FAT ve Švýcarsku. Další členy se statutem „associate member“ má tato síť ve Španělsku, Belgii, Maďarsku, Francii, v Řecku a ve Velké Británii. Zprávy o testech – „reporty“ – obsahují pracovní dokumentaci o průběhu testování a konečné výsledky testů. Zájem o ně mají farmáři, zemědělské školy, poradci, výrobci techniky a její prodejci.
O praktickém průběhu testů nejlépe svědčí naše komentované fotografie.
Břetislav Koč

Text k foto:
1 (Vlajky, ilustr. foto k titulku)
2 (Testování zahradnických nůžek)
Pro testování zahradnických nůžek bylo v DLG-Prüfstelle zhotoveno zvláštní zařízení, v němž absolvují testované nůžky tisíce střihů na posouvající se dřevěné tyčce. Průběh testů a všech sil, které při nich působí, je i zde zaznamenáván na počítači. Samotné nůžky se v zařízení skoro ztrácejí…
3 (Čerpadlo v „nahrávacím studiu“)
Malé zahrádkářské čerpadlo s elektrickým pohonem je testováno ve „studiu“ s několika mikrofony na hlučnost.

4, 5 (Secí stroj, celek + detail)
Testováníé rovnoměrnosti výsevu je prováděno na „umělém řádku“ s oddělenými přihrádkami. Hodnotí se pak pravidelnost uložení osiva po celé délce umělého „řádku“.
6 (Krmný vůz na kruhové testovací dráze)
Vůz je po dráze tažen zařízením s elektromotoren, vedeným po okruhu dvojicí tubusů. Na dráhu jsou instalovány ocelocvé prahy, simulující provoz v zemědělských podmínkách. Testována je odolnost konstrukce pro jízdu po nerovném terénu a následně pak výkonové parametry mechanismů stroje i po takové nešetrné zkoušce.
7 (Kabina při „lámání“)
Testování pevnosti bezpečnostního rámu kabiny traktoru. Ta je při testování podrobena nárazům hydraulického zařízení (žlutý rám), napodobujícího situaci při

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *