Pomáhají udržet vodu v krajině

Na veletrzích Techagro, Silva Regina a Biomasa byly uděleny nejen prestižní ceny Grand Prix, o nichž jsme přinesli informace v minulém čísle týdeníku Zemědělec, ale oceněna byla i řada dalších exponátů. V letošním roce měla premiéru nová soutěžní kategorie s názvem Soil Water Retention Friendly, do níž se mohly přihlásit exponáty soutěžící o Grand Prix. Jak již anglický název napovídá, jde o ocenění za příznivé působení stroje nebo technologie na půdní vlastnosti, ať už fyzikální, chemické či biologické, které pomáhají udržet vodu v krajině.

Nová soutěž Soil Water Retention Friendly reaguje jednak na stále se zhoršující vlastnosti půdy, jednak na globální klimatickou změnu a z ní plynoucí změny v rozložení srážek. Velká sucha, která se poslední desetiletí opakovaně vracejí a již v květnu či v červnu je půda vyschlá, jsou značným problémem, neboť zemědělci pak odepisují velké části své úrody. „Vše se dá řešit, ale musí se přemýšlet o použité technice, technologii, skladbě plodin a vzít v potaz změny srážkového režimu, které nastávají,“ říká předseda hodnotitelské komise doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., děkan České zemědělské univerzity v Praze.

Ke zmírnění důsledku může pomoci kvalitní půda, která je schopna zadržet co největší množství vody. K ní se lze „dopracovat“ také použitím vhodných strojů a technologií. „Obecně jde o zařízení, která jsou k půdě přátelská, což může být třeba i typem pojezdového mechanizmu. Je to o přístupu či filosofii, zda uvedené zařízení naplňuje myšlenku zadržení vody v krajině,“ dodává Jiří Mašek. „Speciální stroje přátelské k půdě se sestavují a vyvíjejí, nakonec ale vždy záleží na zemědělci, zda jej použije ve správnou dobu.“

V premiérovém ročníku soutěže ocenila komise tři exponáty. Dva diplomy putují do společnosti P & L z Biskupic u Luhačovic a jeden do OPaLL-AGRI z Dolních Životic na Opavsku. Více se o oceněných exponátech můžete dočíst v Zemědělci č. 17.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *