Posklizňová linka je už kompletní

Poslední tři roky byla rostlinná výroba v Zemědělském družstvu Nova Dříteň na Českobudějovicku úspěšná, a tak družstvo výrazně investovalo. Jednak do půdy, ať už jejího nákupu či zúrodnění, a jednak do rozvoje a obnovy strojového parku. K nejnovějším přírůstkům patří sklízecí mlátička, postřikovač, dva secí stroje, stejný počet návěsů, manipulátor i dva traktory Zetor do živočišné výroby. Za posledních pět let proinvestovalo družstvo zabývající se klasickou zemědělskou produkcí téměř 50 milionů korun. Poslední velkou investicí jsou nová skladovací sila na obiloviny a řepku, která byla slavnostně uvedena do provozu ve čtvrtek 26. května.

„V roce 2007 jsme vybudovali novou sušičku a čističku na obilí a také jsme u nich chtěli postavit moderní skladovací kapacity,“ vzpomíná ředitel družstva Ing. Jaroslav Pecholt. „Bohužel přilehlý pozemek u posklizňové linky nám neříkal pane. S jeho majiteli jsme intenzivně jednali o odkupu, jejich finanční podmínky se však neustále zvyšovaly, a tak jsme to nakonec vzdali. Správně ošetřenou polní produkci jsme museli i nadále převážet do malých nevyhovujících skladů na třech střediscích. Nejenže jsme měli obrovské náklady na přepravu, ale skladovací kapacity byly technicky zastaralé, neustále jsme se potýkali s problémy při vyskladňování či naskladňování, navíc nešlo zamezit přístupu hmyzu, hlodavců a ptáků, takže i ztráty byly každý rok značné.“

Nicméně od původního záměru družstvo neupustilo. Naděje svitla někdy v roce 2010, kdy se ozvali sami majitelé přilehlého pozemku a nabídli pozemek k odkoupení. Družstvo tuto nabídku využilo a výstavbou skladovacích kapacit s americkou technologií GSI pověřilo společnost Bednar FMT. „Čtyři sila, každé asi pro tisíc tun, podjezdový zásobník a dopravní cesty byly dokončeny koncem roku 2015 a nyní probíhá zkušební provoz,“ říká Jaroslav Pecholt. „Během této doby se samozřejmě nějaké problémy vyskytly, nedostatky se ale průběžně odstraňují. Máme poměrně dost času na to, abychom do žní celou technologii vyzkoušeli. Jsem přesvědčen o tom, že až zahájíme žně 2016, bude vše fungovat na sto procent.“

*

Celou reportáž naleznete v Zemědělci č. 23.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *