20.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poškození pneumatik

Každý uživatel by měl používat pneumatiky v souladu s jejich předurčením pro konkrétní podmínky (nosnost, terén, rychlost jízdy, únosnost podkladu, charakter povrchu a pod.).
V některých případech nelze vyloučit jízdu po krátkém úseku, který daným pneumatikám nevyhovuje a mohou se poškodit. Dokonce i v běžném provozu po silnicích jsou na vozovce překážky, které jsou v rozporu s používáním silničních pneumatik (výmoly, výtluky, ostré hrany kolem kanalizačních vpustí apod.). Zde musí sehrát svoji úlohu především řidič. Také výrobce pneumatik s takovými případy počítá a pneumatiky na ně připraví.

Provoz po polních a lesních komunikacích, resp. provoz mimo komunikace, po poli, v lesním porostu, na staveništích, v lomech a podobných místech v sobě skrývá mnohá nepředvídatelná nebezpečí, hrozící průrazem běhounu nebo poškození bočnice a patní části pneumatiky. I na tyto situace výrobci pneumatik myslí a dodávají na trh speciální pneumatiky pro těžké podmínky provozu.

Těžkým provozem se myslí nejen jízda po silnicích s nezpevněným povrchem (pole, lesní půda, staveniště, lomy, louky, skládky) a s velmi agresívním povrchem (kamenité cesty, kamenolomy), ale také silnice s velkým počtem zatáček, bočním sklonem a silnice s velkým stoupáním a klesáním, kde je potřeba častého brždění a vysokého přenosu hnací síly.

Mnohdy nelze pro práci stroje nebo dopravní techniky vymezit konstantní podmínky provozu (zejména v zemědělství a lesnictví)). Vozidlo musí zajíždět na různorodé povrchy vozovek. Samozřejmě, že v tomto případě musí být montována pneumatika pro těžší podmínky provozu nebo tzv. pneumatika Multipurpose (MPT) = víceúčelová.

Nejčastější příčiny poškození pneumatik jsou následující:

a) Pneumatiky jsou používány v rozporu se stanovenými podmínkami a při provozu za jiných podmínek, než pro které jsou určeny (používání na jiných površích a při jiné činnosti, než je pneumatika určena). Snadno dojde k poškození běhounu, bočnice nebo patky pneumatiky. Nutno dodržovat nosnost pneumatik v souladu s tlakem a rychlostí udanou výrobcem. Pro daný rozměr pneumatiky může být (a často je !) různá nosnost u různých výrobců. Tato nosnost se nemusí lišit v desítkách kilogramů, ale i ve stovkách. Nosnost není dána rozměrem pneumatiky, ale konstrukcí pneumatiky.

b) Pneumatiky jsou násilně poškozeny uvolněnými součástmi vozidel nebo nákladu, nárazem o okraj chodníků, obrubníků, najetím na překážku nad nebo pod úrovní vozovky. Postupně dojde k poškození kordové vrstvy, k rozpojení a celkovému zeslabení kostry pneumatiky.

c) Pneumatiky jsou rozřezány o ostré předměty ležícími na vozovce, na terénu nebo v prostoru, kde vozidlo pojíždí (při prokluzu pneumatiky na povrchu, na kterém jsou přítomny ostré předměty, kameny a pod.). Poškození se dále šíří do nárazníkové části, dochází ke korozi ocelových kordů, k porušení soudržnosti kostry, k separaci jednotlivých částí pneumatiky a celkovému poškození kostry.

d) Pneumatiky mají poškozenou kordovou kostru přetížením vozidla, podhuštěním nebo jízdou na nesprávně nahuštěné pneumatice. Pneumatika se při odvalování přehřívá až dojde k separaci běhounu a zborcení kostry v ramenní a patní části. Lze obecně říci, že čím vyšší nosnost pneumatiky, tím vyšší číslo PR (Ply rating). Například pro pneumatiku MITAS MPT – 04 (šípový dezén s malým úhlem rozevření šípů), rozměru 14,5 – 20 s PR 10 je nosnost 2170 kg a s PR 18 je nosnost 2960 kg, přičemž ale musí vzrůst tlak vzduchu v pneumatice z 250 kPa na 450 kPa.

Závislost nosnosti na tlaku vzduchu v pneumatice, na PR a na rychlosti lze sledovat u pneumatiky MITAS rozměru 10.00-20:
14 PR, tlak vzduchu 600 kPa, rychlost 10 km.h-1 = nosnost 4595 kg
14 PR, tlak vzduchu 600 kPa, rychlost 50 km.h-1 = nosnost 2860 kg
14 PR, tlak vzduchu 650 kPa, rychlost 10 km.h-1 = nosnost 4735 kg
16 PR, tlak vzduchu 725 kPa, rychlost 10 km.h-1 = nosnost 4 850 kg
16 PR, tlak vzduchu 725 kPa, rychlost 50 km.h-1 = nosnost 2910 kg

e) Pneumatiky jsou v běhounové části nestejnoměrně opotřebeny vlivem chybné geometrie vozidla, vlivem chybné funkce tlumičů, vlivem blokování při brždění při nesprávně seřízených brzdách nebo vlivem chybného ovládání vozidla řidičem. Dezén pneumatiky je na jednom, resp. na několika místech po obvodu opotřeben více než na ostatních, což vede k vyřazení pneumatiky z provozu, protože hloubka drážky nedosahuje legislativou stanovenou hloubku. Při poškozených tlumičích je dezén nestejnoměrně opotřeben v ploše běhounu. Při chybné geometrii je dezén nestejnoměrně opotřeben po celém obvodu na jedné straně běhounu. Při váznoucích brzdách dojde k přehřátí brzdového bubnu a při další jízdě se teplo šíří až do oblasti patky pneumatiky, kde dojde k separaci patního lanka a k poškození bočnice.

f) Jsou poškozeny na bočnici nebo na běhounu nesprávně namontovanými řetězy nebo při jízdě s nasazenými řetězy. Pneumatika se v bočnici vyboulí, krycí pryž může být sedřena, později dojde k poškození kostry pneumatiky.

g) Jsou poškozeny na patce neodbornou montáží nebo demontáží. Nejčastěji je poškozena patka pneumatiky deformací patních lan a odtržením pryže od lan. Bočnice je protržena.

h) Jsou zničeny jinými vlivy, jako například chemikáliemi nebo působením horka, pohonnými hmotami, oleji, brzdovou kapalinou, čistícími a konzervačními prostředky. Materiál kostry, běhounu, bočnice je ovlivněn chemicky a nemá potřebné vlastnosti, aby měla pneumatika správnou životnost a vlastnosti. V některých případech nelze pneumatiku provozovat vůbec.

i) Bočnice pneumatik je poškozena vlivem vklínění cizích předmětů v prostoru mezi pneumatikami dvojmontáže.

j) Mezi pneumatikami dvojmontáže musí být vždy mezera, odpovídající předpisu výrobce pneumatik, aby se pneumatiky při jízdě nedotýkaly a nedocházelo k jejich vzájemnému tření. Třením dojde ke zvýšení teploty a k poškození bočnice a ramenní části pneumatiky. Výrobci tyto pneumatiky v katalozích označují písmeny S = single mounting (jednomontáž) a D = double mounting (dvojmontáž).

k) Při dlouhodobém provozu pneumatiky s tlakem vzduchu vyšším, než odpovídá nosnosti pneumatiky a při nižší hmotnosti nákladu je více opotřebena střední část běhounu než krajová část běhounu po obou stranách. Více je k tomuto jevu náchylná diagonální pneumatika.

Předcházení poškození pneumatik:

1. Předepsaný tlak vzduchu v pneumatikách pro jednotlivé typy vozidel je nutno dodržovat po celou dobu jejich provozu. Při jízdě v přestávkách je vhodné kontrolovat teplotu bočnice pneumatiky, protože nadměrné ohřívání může být známkou přetížení pneumatiky, resp. pneumatiky s nízkým tlakem vzduchu.

2. Vozidlo může být zatíženo nákladem pouze tolik, aby jeho celková hmotnost nebyla vyšší, než je udaná nosnost pneumatik v katalogu.

3. Nosnost pneumatik je stanovena v závislosti na rychlosti. Tato rychlost se nesmí překročit.

4. Nosnost pneumatik je stanovena v závislosti na tlaku vzduchu v pneumatice. Nosnost pneumatik se nesmí zvyšovat huštěním nad stanovené maximální hodnoty.

5. V provozu mohou být používány pouze nepoškozené pneumatiky, u nichž hloubka drážky dezénu má alespoň zákonem stanovenou minimální hodnotu.

6. Pneumatiky musí být huštěny na předepsaný tlak vzduchu, který stanoví výrobce pneumatik, resp. výrobce vozidla po dohodě s výrobcem pneumatik.

7. Při montáži pneumatik se musí používat předepsané rozměry a typy ráfků pro příslušný rozměr pneumatik.

8. Ráfky se před montáží musí prohlédnout, zda nejsou poškozeny, musí být zbaveny všech nečistot a rzi.

9. Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik ve dvojmontáži nesmí být větší než 2 % vnějšího průměru.

10. U pneumatik nerovnoměrně opotřebených je nutno zjistit příčinu a provést potřebná opatření, aby byly rovnoměrně opotřebovány.

11. Užitečné zatížení vozidla musí být rozloženo tak, aby jednotlivé pneumatiky nebyly přetěžovány.

12. Sněhové řetězy se mohou užívat jen při jízdě vozidlem na zasněžené vozovce nebo na měkkém terénu.

13. Během používání se musí kontrolovat opotřebení a tlak vzduchu v jednotlivých pneumatikách. Zvýší-li se tlak vzduchu zahřátím pneumatik, není dovoleno jej během denního výkonu vozidla snižovat.

14. Tlak vzduchu v pneumatikách je nutno pravidelně kontrolovat u pneumatiky, která není zahřáta provozem a vlivem jiného tepelného záření.

15. Je třeba kontrolovat, neobjevují-li se na pneumatikách vyboulená místa. Předměty, které ulpěly v drážkách dezénu je třeba odstraňovat.

16. Kontrolovat geometrii kol podvozku (sbíhavost, odklon kol, souosost předních a zadních náprav.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down