Postřikovače se znakem jelena

Firma Deere & Company vyrábí širokou škálu zemědělské techniky. Prim v ní hrají traktory a sklizňové stroje, ale i další stroje jsou na trhu významným segmentem trhu. Pro podmínky České republiky to zatím neplatí pro postřikovače, kterých se například letos prodala jen deset kusů. Neznamená to však, že v příštích letech se karta neobrátí.

Postřikovací technika, vyráběná na evropském kontinentu, není v sortimentu firmy John Deere dlouho. Datuje s k roku 1997, kdy nadnárodní koncern se znakem jelena koupil holandskou firmu Dowen, která se v té době již čtyřicet let zabývala vývojem a výrobou postřikovačů. Během uplynulých sedmi let byl závod v holandském Horstu modernizován, byla rozšířena výrobní kapacita a na postřikovacích se nezastavily ani vývoj a inovace. Proto nyní John Deere nenabízí jen holandské stroje v žlutozelených barvách, ale zcela nový produkt. Z ukázek na zkušebním polygonu bylo znát, že jde o produkt velmi kvalitní.
Jistou nevýhodou postřikovačů je jejich vysoká cena. Na to výrobce zareagoval a tažené modely nabízí také jako verze SE, které se dají pořídit za nižší cenu. Označení SE má totiž stejný význam jako u traktorů, to znamená, že jde o stroje technicky shodné s modelovou řadou Premium s tím, že jsou vybaveny nižším komfortem v ovládání, a proto jsou levnější.
V Evropě se už nevyrábí samojízdná verze, kterou firma Douven původně měla v sortimentu. Po prodeji firmě John Deere byla z výroby stažena. Důvodem k tomu byla skutečnost, že samojízdné postřikovače v té době firma John Deere již vyráběla na americkém kontinentě v městě Des Moines. Nešlo o malý počet, protože podle údajů výrobce zaujímají tyto troje 50 % severoamerického trhu.

Z historie do současnosti
Původní továrna se nacházela v centru města Horst a již před mnoha lety vyráběla jak závěsné, tak samojízdné postřikovače. O tom se lze přesvědčit v malém muzeu firmy. Umístění ve středu města začalo být časem nevýhodné, a tak se výroba v roce 1982 přemístila na periférii města do průmyslové zóny. Nyní je výrobní plocha rozložena na 14 200 m2 (vše pod střechou), továrna má přibližně sto zaměstnanců a ročně se tam vyrobí asi 750 postřikovačů a rosičů. Ač se to může zdát málo, údajně má firma John Deere v Evropě patnáctiprocentní podíl v prodejích tažených a pětiprocentní podíl v prodejích nesených postřikovačů.

Výrobní sortiment
Rosiče se vyrábějí s objemem nádrže 1000 nebo 1500 l ve dvou provedeních aplikačního zařízení. Jedno z provedení tvoří klasický ventilátor opatřený tryskami, kdy proud vzduchu strhává postřikovou kapalinu z trysek s tím, že výsledná směs se pak neřízeně rozprašuje. Nebo je možné mít dva další typy aplikačního zařízení, kdy je směs postřiku a vzduchu vedena hadicemi s nastavitelnými koncovkami. Účinnost postřiku druhým typem zařízení je větší, a to zejména při použití v sadech, chmelnicích či jiných kulturách s vyšším vzrůstem ošetřovaných plodin.
Nesené postřikovače reprezentuje modelová řada 500, která nabízí tři typy postřikovačů s rameny o záběru 18 až 24 metrů a nádržemi s objemem 800 až 1200 l. K těmto hlavním nádržím se montují i nádrže na čistou vodu určenou k proplachování (objem 185 l) a nádrž na omytí rukou s objemem 20 l.
Největší vyráběné postřikovače zastupuje řada 800 s verzemi SE a Premium. Jak již bylo zmíněno, tyto verze se liší úrovní komfortu ovládání. Jinak jsou postřikovače obdobné, vybavené nádržemi na 2400, 3200 a 4000 l postřikové jíchy, přičemž proplachovací nádrž má objem 400 l a nádrž na omytí rukou 20 litrů. Obvyklý záběr postřikovacích ramen je 24 nebo 36 metrů, ramena mohou být široká ale také 15 či 39 metrů.

Automatické vyrovnávání ramen
Ramena postřikovačů jsou odpružená, kdo chce může mít navíc Boom Track, tedy systém vyrovnávání, který natáčí ramena při jízdě po svahu automaticky. Základním, předpokladem funkce tohoto systému jsou dvě ultrazvuková čidla (na každém rameni jedno). Čidla snímají vzdálenost ramen od pozemku (od porostu) a pokud není na nastavené hodnotě, upraví ji jak změnou sklonu, tak změnou výšky ramen.
Ramena jsou dvakrát nebo třikrát (podle své délky) skládaná a jako celek je jejich rám odpružen pomocí akumulátoru se stlačeným dusíkem. Toto odpružení je v činnosti i při transportu, tedy při složených ramenech.

Používané trysky
K aplikačním tryskám je postřiková jícha vedena nerezovými trubkami uloženými v rámu, takže i držáky trysek jsou uloženy uvnitř rámu a chráněny. Držáky trysek jsou konstruovány až pro osazení pěti tryskami TeeJet, minimum jsou trysky tři. Mimo klasické volby trysky s ohledem na pracovní tlak, pojezdovou rychlost a požadovanou velikost kapiček nabízí John Deere ještě jednu variantu, a to systém Twin Fluid.
Z označení je zřejmé, že jde o podporu vzduchu, kterou však John Deere neřeší jako konkurence, tedy pomocí ventilátorů, které plní vzduchem rukávec uložený na postřikovacím rameni a usměrňují postřik do porostu. U systému Twin Fluid se vzduch přivádí přímo do speciálních trysek. Zdrojem tlakového vzduchu je kompresor (kompresory) umístěné na průběžné hřídeli za hlavním čerpadlem. Stlačený vzduch je veden potrubím do trysek, kde se míchá s postřikovou kapalinou a výsledný aerosol je přes deflektor (součást trysky) usměrněn do porostu. Výsledkem je přesnější aplikace a podstatné snížení úletu. Protože postřik se proudem vzduchu dopraví přímo do porostu, mohou být použity menší kapičky a pokryvnost ošetřených rostlin je vyšší a tím se zvýší i efekt aplikace. Kromě toho lze pro všechny postřiky používat pouze jeden typ trysek a kvalita postřiku příliš nekolísá s ohledem na pojezdovou rychlost. U konvenčního postřikovače dochází totiž při vyšší pojezdové rychlosti ke zvýšení tlaku, aby se nezměnila aplikovaná dávka. A vyšší tlak – to znamená i menší kapičky a vyšší úlet. U systému TF se podle aplikované dávky a rychlosti mění tlak vzduchu a s ním i velikost kapiček.
Postřikovače mohou být vybaveny měřičem rychlosti větru a podle této veličiny počítač doporučí obsluze, jaký je vhodný tlak vzduchu a tím i velikost kapiček. Vyšší pokryvnost znamená menší množství použité vody (zhruba polovina proti konvenčnímu postřiku), což zvyšuje produktivitu práce. Může být použito i méně chemických látek. A ještě jedna výhoda. Tam, kde by zemědělci chtěli aplikovat variabilní dávky postřiku na jednom pozemku, je tento systém ideální, protože může měnit aplikovanou dávku a přitom dodržuje kapkové spektrum.

Systém VRS
Tlak v soustavě zajišťuje pístomembránové čerpadlo s výkonem 115 až 250 l/min. Použitá čerpadla jsou stavebnicové konstrukce. Změna výkonu se dosahuje změnou počtu pístů (3, 4 nebo 6). Mimoto je na postřikovačích ještě vývěva. Ta slouží k čerpání postřikových látek z přimíchávacího zařízení do hlavní nádrže. Chemický koncentrát tedy neprochází přes hlavní čerpadlo, což by mělo prodlužovat jeho životnost. Vývěvou lze naplnit i nádrž vodou.
Kromě toho má ještě jeden účel použití, a to tehdy, pokud je na postřikovači již zmíněný systém VRS (Vacum Recycling System). Jde o zařízení, které slouží k proplachování potrubí postřikovače a také eliminuje nepřesnost postřiku před a po otočení postřikovače na souvrati. Tato nepřesnost je dána tím, že po vypnutí postřiku neklesá tlak v hadicích vedoucích k tryskám rovnoměrně, ale nejdříve na krajních tryskách a až později na tryskách ve střední sekci. Opačné je to po zapnutí postřiku po vyjetí ze souvratě. Tento nedostatek, který mění postřikový obrazec, umí potlačit právě systém VRS.
Jak funguje systém VRS? Před zapnutím postřiku koluje v potrubí neustále postřiková kalina o správné koncentraci. Kapalinu nasává vývěva, přičemž v přívodu k tryskám je umístěna membrána, která se při cirkulaci přitáhne na vstupní otvor a tím zamezí nasávání vzduchu přes trysky či odkapávání postřiku. Jakmile se zapne hlavní ventil, cirkulace se přeruší, zvýší se tlak v potrubí, membrána se tlakem oddálí a tím se uvolní průchod k postřikovým tryskám. Protože v té chvíli je již na vstupu do trysek kapalina o správné koncentraci, a hlavně potrubí je naplněno, je začátek postřiku přesnější. Systém VRS lze využít i pro čištění potrubí, kdy je do něj přisávána čistá voda, která se pak vypouští do hlavní nádrže.
Všechny nádrže a ovládání jsou umístěny v jednom bloku. Přimíchávací zařízení lze spustit až dolů, aby obsluha měla snadnou manipulaci s kanystry. Vybaveno je systémem určeným pro jejich výplach.

Ovládání je věc komfortu
Ovládání postřikovačů je záležitostí komfortu obsluhy. John Deere nabízí řadu variant, z nichž popíšeme tři základní. Je to jednak nejjednodušší systém ovládání EHB 1, kdy lze pouze ovládat zapínání pracovních sekcí, hlavního ventilu a měnit tlak v potrubí. Ostatní hydraulické funkce (např. skládání ramen) se ovládají z traktoru pomocí jeho ovladačů vnější hydrauliky.
Standardním provedením na tažených postřikovačích Premium je systém EL-4 Control. Ten umí to samé co EHB 1, avšak mimoto s ním lze naklánět postřikovací ramena při jízdě po svahu a ramena složit. Obsahuje také displej, který informuje o pojezdové rychlosti, aplikačním tlaku, dávce a zvolené trysce. Obsluha přitom může pracovat v manuálním, nebo automatickém režimu.
Při první variantě nejprve zvolí typ trysky, dávku a třeba pojezdovou rychlost. Počítač ukáže, jaký by měl být pracovní tlak. Pokud zvolí dávku a tlak, ukáže počítač pracovní rychlost. Vždy tedy jednu z veličin dopočítá. V automatickém režimu stačí zvolit trysku a dávku postřiku v litrech na hektar. Počítač podle pojezdové rychlosti mění pracovní tlak, aby se neměnila aplikovaná dávka. To je možné jen v určitém rozsahu, aby změnou tlaku nebyla příliš ovlivněna kvalita postřiku.
Nejluxusnější variantou je napojení ovládání na monitor Gereen Star, který umí vše co výše uvedené ovladače, ale navíc dovoluje i variabilní aplikaci chemických látek. Monitor Green Star může navíc sloužit i pro ovládání systému Auto Track, tedy pro automatické navádění postřikovače do záběru. Při jízdě v kolejových řádcích to větší význam nemá, ale například při preemergentní aplikaci herbicidů, nebo při práci v noci může být Auto Track užitečný.
Kromě výše uvedených možností lze při otáčení na souvrati využívat také systém HMS. Pracuje stejně jako systém použitý v traktorech. Znamená to, že do něj lze nahrát několik úkonů, které se spouštějí pouze spínačem, který ovládá hlavní ventil. Jakmile se tedy na souvrati ukončí postřik, ramena se kupříkladu před otočením mohou zvednout nahoru.

Závěrem
Postřikovače John Deere jsou v naší republice stále nováčkem a je otázkou, jak se na něm uchytí. Konkurence je tu totiž značná, a ostatní firmy si u nás již léta budují pozici. Z hlediska technického jsou na tom stroje John Deere dobře, nevýhodou je jejich vyšší cena. V současné době se dovozce s výrobcem snaží řešit cenu nabídkou modelů SE s nižším komfortem v ovládání. Zájem je údajně také o samojízdné postřikovače z USA. Skutečnost však ukáže čas.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *