Použitou fólii odebírají nazpět

Především ve výrobě silážních a senážních lisů a vaků působí společnost Euro Bagging, s. r. o., Velké Meziříčí, která zemědělcům dodává také ostatní potřeby související se skladováním objemné píce a chovem přežvýkavců. Určitě zajímavou službou je zpětný odběr použité fólie.

Činnost společnosti Euro Bagging lze rozdělit na několik částí. První z nich je strojírenská činnost, tj. výroba lisů, která je zajišťována dceřinnou společností A-For Industries, s. r. o., která se mimo jiné zabývá výrobou lesní techniky. Výroba, takříkajíc ve vlastním, přináší výhody v možnosti určování druhu a rychlosti výroby, možnost plynulého vývoje a jeho aplikace.
Výroba dalších potřeb, tj. silážních vaků, a logistika folií, konzervantů probíhá v samostatném provozu. Své produkty dodává společnost Euro Bagging nejen na území České, Slovenské republiky a Polska, kde má své pobočky, ale také do Německa, Švédska, Velké Británie, Francie, Itálie, Maďarska, Ruska, či na Ukrajinu.
Další činnost společnosti lze označit jako obchodní, kdy firma do republiky dováží teleskopické manipulátory Redrock. Irská firma Redrock je také výrobcem krmných vozů, které by se však podle posledních informací neměly dovážet, nýbrž přímo vyrábět v ČR.

Výroba
Ve Velkém Meziříčí dnes vznikají dva stroje, které umí naplnit vak krmivem. Jedním z nich je silážní lis Euro Bagger 3000, druhým strojem je Grinder Bagger GB6, který kombinuje dvě operace a to šrotování, resp. mačkání a plnění do vaků. Oba stroje jsme již na stránkách Zemědělce popisovali. Ročně podnik vyrobí kolem 15 nových lisů. Mimoto se ve výrobních prostorách opravují nebo repasují opotřebované starší lisy i jiných výrobců.

Potřeby pro konzervaci píce
Mimo vlastních strojů je Euro Bagging producentem vaků všech užívaných rozměrů a délek, kterých ročně vyrobí na 5500, což firmu řadí na druhé či třetí místo v Evropě. Firma je také dodavatelem silážních folií, stretch folií, krycích sítí, motouzů, balicích sítí a rozličného vybavení pro chov a krmení přežvýkavců. Skladem je v sezóně zboží v hodnotě přes 20 milionů Kč s týdenním obratem kolem 7 milionů Kč.
Dalšími produkty společnost Euro Bagging jsou konzervanty krmiv a to na chemické i biologické bázi.

Folie zpět
Zajisté nadstandardní službou pro zákazníky je odběr použité folie, a to jak z vaků, tak z balíků nebo volně ložených siláží. „Pořídili jsme lis, který si naši zákazníci mohou v průběhu roku zdarma zapůjčit a slisovat si použité folie,“ konstatuje Ing. Petr Jurek, jednatel společnosti a dodává: „My slisovaný materiál zdarma odebíráme a necháváme jej na naše náklady dále zpracovat.“ O tuto službu je mezi zemědělci velký zájem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *