Používají moderní techniku

V Lošticích u Mohelnice hospodaří firma Palomo, a.s. a použití moderní techniky i technologií jim není cizí. Používají minimalizační technologii zpracování půdy a výkonné traktory a sklízecí mlátičky New Holland.

Se značkou New Holland započali v roce 1993, kdy si zakoupili první větší traktor, New Holland 8830 (tehdy to byl Ford), pro svůj vzhled lidově nazývaný lokomotiva. Traktor nebyl špatný, ale v provozu na něj byly kladeny vysoké nároky z pohledu závěsného zařízení. Zkrátka agregace nebyly optimální. Nejprve byla zvýšena zvedací síla na zadním TBZ výměnou hydraulických válců. Poté již traktor zvedal i těžké nářadí, ale zase se odlehčoval vpředu. Tak dostal mohutné čelní závaží. Tím se logicky celková hmotnost dostala přes povolený limit. Ale i tak se sním při opatrné jízdě pracovat dalo. Obsluha však tak opatrná vždy nebyla, a když si traktor při transportu rychlostí 40 km/h „poskočil“ došlo k tomu, že povolilo spojení mezi motorem a převodovkou. Byla to tedy vyloženě povozní chyba daná nevhodnou agregaci traktoru s nářadím.
V Lošticích si proto zakoupil traktor jiný a to jeden z prvních modelů G 190. A tento traktor získal značce New Holland renomé. Podle slov ředitele firmy Palomo ing. Jana Fajta byl spolehlivý, jednoduchý na ovládání a zároveň úsporný, navíc díky výbavě s nápravou Super Steer i extrémně obratný. Za dobu jeho provozu na něm nemusela být realizována žádná vážnější oprava, vyjma výměny koncových převodů v kolech přední nápravy jejichž životnost byla ovlivněna velmi vysokým zatížením při setí a téměř neustálým využitím dvoumontáží a předního závaží o hmotnosti 1,7 tuny.
Po té co měl traktor natočeno přes 9000 Mh se zvažovalo co s ním dále. Problémem totiž bylo to, že šlo o americkou verzi, bez vzduchových brzd pro přívěsné stroje a s pojezdovou rychlostí pouze 30 km/h. Pro dopravu tedy tento traktor nebyl vhodný, protože kdyby tomu tak bylo mohl jezdit například se senážním vozem. Traktor byl tedy prodán.

Silná trojka

Po úspěšném Géčku byly v roce 2004 zakoupen též model TM 190, který je dosud v provozu opět s potřebnou spolehlivostí a jako náhrada za těžké traktory si pořídili dva modely TG 285, nejvýkonnější zástupce z dané modelové řady (nyní je nahrazena traktory T 8000). V té době to byly žhavé novinky na trhu. Tyto traktory mají dne s natočeno přes 6000 Mh. V provozu se ukázaly jako dobré, úsporné avšak dva nedostatky na nich ing. Fajt přece jen vidí. Jednak je to vyšší citlivost vstřikovacího systému CAPS na kvalitu použité nafty (což není neobvyklý problém i u jiných moderních vstřikovacích systémů) a dále absence odpružené kabiny, kterou nelze objednat ani jako výbavu na přání, i když například v řadě TM použita je. Z praxe je totiž hodně zkušeností s tím jaký výkon podá obsluha v kabině s odpružením a bez něho a jak se to projeví ne jejím zdravotním stavu. Odpružená přední náprava a sedačka totiž nemusí být dostačující.
Přední odpružená náprava totiž přispívá více než ke komfortu ke zklidnění jízdy při vyšších rychlostech a udržování kol přední nápravy v kontaktu s podložkou. Otřesy působící na záda řidiče tak absorbuje pouze sedačka a to není zcela dostatečné. Je přitom zajímavé, že i většina konkurence u nejvyšší výkonové třídy odpruženou kabinu nemá.
Podle slov Jana Fajta nově pořízené traktory proto budou mít jistě také odpruženou kabinu, která by podle něj měla být u této top třídy traktorů ve standardu. Nevýhodou traktorů řady TG byla také absence zpátečky hydraulického oleje, kterou museli až následně dodělat. Opět to byla daň za nový model, u dalších traktorů této řady pak již montována byla.
Traktory TG 285 jezdí jednak při zpracování půdy a setí a dále při senážování s vozy Pottinger Jumbo 8000. Půdozpracující stroje zahrnují 7,4metrový radličkový podmítač Kockerling, 6metrový talířový podmítač Rubín (ten tahá i TM 190, který je s ním ale výkonově na hranici), a šestimetrový Great Plains. Agregace s lisem Hesston 4800, je již velký luxus, ale výkon je o 35 % vyšší než při použití výkonově adekvátního traktoru. Energeticky náročným strojem je 4metrový podrývák od firmy SMS Rokycany. S ním kypří půdu před pěstováním řepky a cukrovky, což je opři minimalizaci nutné a dále s ním zpracovávají většinu souvratí i u ostatních plodin.
Model TM 190 je využit v dopravě, zpracování půdy a též při sklizni pícnin kdy je agregován z žací dvojkombinací Pottinger. Agregace se osvědčila, protože model TM 190 má výkonové navýšení až 20 koní, které je v činnosti při zapnutém vývodovém hřídeli.
Přes několik uvedených nedostatků traktory New Holland splňují požadavky firmy Palomo, a.s. a dobře snášejí vysoké zatížení, které mají traktory v Lošticích po celý rok.

Mlátička 001

V duchu tradice nákupu nových strojů si pořídili i sklízecí mlátičku New Holland TX 66. Tento kombajn měl s trochou nadsázky výrobní číslo 001 a díky tomu měl některé mouchy, které praxí neprověřené stroje mívají a které byly na dalších vyrobených sklízecích mlátičkách odstraněny. Po dvou letech si v Lošticicíh zakoupili další TX 66 a ten jezdil zcela bez problému.
Po zhruba 10000 nasekaných hektarech byly kombajny sice ještě dobře funkční, ale jak stoupaly výnosy byl limitujícím faktorem výkon motoru a 260 koňských sil nestačilo. Proto byly obměněny a v Palomu si pořídili modley CX 8060. V porovnání s řadou CX jsou tyto sklízecí mlátičky nesrovnatelné jak do komfortu ovládání tak zejména do výkonnosti. A špičková je i spolehlivost kdy doposud, po čtyřech sezónách, byl měněn jen jeden klínový řemen a to ještě protože se nešťastnou náhodou potkal s náhradní žabkou na kosu, která se uvolnila z krytu. Také co do spotřeby paliva vycházejí staré i nové sklízecí mlátičky podobně. Původní TX spotřebovaly průmětně 15 litrů nafty na hektar, nové modely CX o dva až tři liry více. Nicméně v průběhu let došlo ke zvýšení výnosů, takže na tunu je spotřeba paliva obdobná. Kombajny sklízejí asi 1100 ha ročně plus 150 ha kukuřice. Na služby se mlátičky nevyužívají. Jednak proto, že současná cena za služby je relativně nízká a dále též z toho důvodu, že v rostlinné výrobě je málo zaměstnanců a ti po skončení žní ihned přecházejí na jiné práce související s přípravou půdy a setím.

Na 2300 ha

Zemědělská společnost Palomo hospodaří na 2300 hektarech zemědělské půdy z níž 1900 ha tvoří půda orná a zbytek trvalé travní porosty. Na orné půdně má majoritní podíl ozimá pšenice (400 ha) dále jarní ječmen (350 ha) a na 300 ha je pěstována cukrovka. 150 hekterů zaujímá řepka, stejnou plochu ozimý ječmen. Na 250 ha je pěstována siláží a částečně zrnová kukuřice a asi 100 ha je vyhrazeno máku. Zbytek výměry orné půdy tvoří vojtěška.
Ta je spolu se silážní kukuřicí konzervována a vyžita jako krmivo pro 450 dojnic s užitkovostí 9300 l/rok. Kompletní rekonstrukcí prošel chov prasat a to od poroden přes výkrm. V plánu je chov 350 kusů prasnic čemuž by mělo odpovídat 1000 tun dodávek jatečných prasat.
V současné době je v plánu nákup secího stroje na cukrovku už s přihnojením, které s úspěchem používají i u secího stroje Great Plains. A zajímavostí, která není obvyklá je použití pneumatického rozmetadla Rauch s vynikající přesností aplikace.
V Lošticích mají tedy naivestováno dobře a jak říká ředitel Jan Fajt: „V současné době není žádný převratný stroj či technologie, která by významně zvýšila efektivnost zemědělské výroby. Snad je možné jít cestou vyšších záběrů strojů a snižovat tak ještě více časy na dané pracovní operace. Nicméně ani toto nelze do nekonečna, protože již tak máme poměrně málo zaměstnanců a pokud se vyskytne nenadálá událost není nikdo volný a musí se to řešit třeba formou služby.“

Dobrá spolupráce

Menší množství výkonných strojů má jedno úskalí. Jakmile jeden z nich vypadne pro poruchu jsou ztráty ve výkonu značné. Když vám pro poruchu strojí jedna ze dvou sklízecích mlátiček jedete rázem jen na 50 %. Z tohoto důvodu je nutný spolehlivý servis, protože technika nikdy na 100 % spolehlivá není. Zkušenost i se servisem firmy Agrotec zajišťovaným nyní nově přes regionálního prodejce, firmu Agrotechnic Morava jsou velmi dobré a eventuelní opravy jsou řešeny dostatečně rychle na to aby výpadky dané stáním stroje nebyly pro podnik citelné.
Firma Agrotechnic Moravia byla založena v loňském roce na podkladě rozvázání spolupráce s původním regionálním prodejcem. Bylo tedy nutné obsadit volný region s technikou New Holland, Kuhn, Berthoud dalšími produkty firmy. Start firmy nebyl jednoduchý protože své aktivita zahájila v trochu nešťastném roce, kdy po jaru nebyly stroje a na podzim zase poklesly kupní možnosti zemědělců. Těm se firma Agrotechnic snažila vyjít vstříc zejména nestandardními způsoby financování (dnes je nejčastějším financováním úvěr přes leasingovou společnost s podporou PGRLF). Ale některé stroje jsou profinancovány třeba přímo prodejcem a poté jsou u zemědělců v pronájmu. Dnes můžeme říci, že je firma Agrotechnic stabilizována. Za loňský rok vykázala 40 milonů obratu a letos je v plánu dvojnásobek.
Agrotechnic má osm prodejců a klade důraz na servis, který zabezpečuje 10 servisních techniků na střediscích v Olomouci v Zábřehu na Moravě a výhledově též v Kroměříži kde je v plánu výstavba nové haly. Mimoto má prodejce v záloze některé stroje, které je možné v případě výpadku a oprav techniky zapůjčit a práce se tak v daném zemědělském podniku nemusí zastavit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *