Praktické zkoušky jsou důležité

Při výběru techniky na zpracování půdy je třeba dbát jednak na kvalitu práce, kterou daný stroj vykonává, jednak na optimální využití potenciálu agregovaného traktoru. Optimální výkon soupravy a vysoká produktivita práce jsou důležité jak pro zemědělský podnik, snižující provozní náklady, tak pro soukromého zemědělce, který musí zvládnout vlastními silami veškeré práce v hospodářství.

Historie zemědělského rodu Drhovských sahá až do roku 1565. Současný hospodář Miloslav Drhovský hospodaří společně se svou rodinou v Maršově nedaleko Malšic u Tábora na výměře 270 ha půdy. Drhovských provozují jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu a vybudovali i bioplynovou stanici. V rostlinné výrobě Miloslav Drhovský pěstuje kromě klasických obilnin z velké části kukuřici, travní a žitnou senáž, v živočišné výrobě se věnuje výrobě mléka. Krmivo musí zajistit pro 180 kusů mléčného skotu a stejně důležité je zajistit i dostatek hmoty pro provoz bioplynové stanice.

S novým traktorem nový  podmítač

Po zakoupení nového traktoru  John Deere 8370 R  o výkonu 370 koní hledal  hospodář vhodné nářadí na předseťovou přípravu půdy po orbě a podmítku strniště, aby tak vhodným způsobem vyřešil  rychlé a kvalitní zpracování  půdy s ohledem na tažnou  sílu traktoru. Již od loňského  roku proto pečlivě testoval  několik tuzemských i zahraničních  strojů. V rámci výběru  nového stroje oslovil na letošní  výstavě Techagro v Brně i firmu Demco, s. r. o., která  zastupuje v oblasti jižních,  středních a severních Čech značku Köckerling, a dohodl  se na možnosti vyzkoušet na  svých pozemcích lehké diskové podmítače Rebell 600T  a 800T classic.

Období zkoušek

V polovině dubna zapůjčila firma Demco z výstavního střediska v Radošovicích u Strakonic k otestování podmítač Köckerling Rebell 600T. Miloslav Drhovský stroj vyzkoušel přímo v hrubé brázdě po zimní orbě na lehkých písčitých půdách. Jako tažný prostředek použil výše zmíněný traktor John Deere, aby kromě jiného mohl posoudit stabilitu stroje i při vyšší rychlosti – nad 16 km/h. Už při samotném přejezdu po komunikaci ho příjemně překvapila stabilita stroje, mnohem lepší než u souběžně testovaného konkurenčního diskového podmítače. Praktické zkoušky různých strojů ukázaly, že při pracovní rychlosti kolem 13 km/h začínají mít stroje s pojezdovou nápravou až za zadními pěchy problémy se stabilitou. Tento jev se u podmítače Rebell classic neprojevil. Díky integrované nápravě (před zadními válci) využívá maximálně svůj potenciál a udržuje podélnou rovinu i při rychlosti nad 16 km/h. Pevně nastavený úhel disků pak pomáhá udržovat i rovinu příčnou a stroj tak bezproblémově kopíruje svou osou osu traktoru. Osvědčilo se i samostatné uložení každého disku o průměru 520 mm na listové pružině. Často používané  zavěšení vždy dvou  disků na jedné slupici (odpružených   gumovými válečky) se   v konečném důsledku projeví  nejen vymačkáním gumového   odpružení, ale i zhoršením  průchodnosti stroje při větším  množství posklizňových  zbytků nebo při větší pracovní   hloubce.  Ačkoliv obecně platí, že diskové nářadí mívá oproti radličkovým strojům při předseťové přípravě větší problémy se zachováním konstantní hloubky seťového lůžka, zvládl  Rebell classic přípravu půdy na výbornou. Výsledkem je  kvalitní a vyrovnaný porost  kukuřice. Maximálního efektu  při rovnání pozemku jak při  předseťové přípravě, tak při  podmítce pak lze docílit použitím   zadní smykové lišty. Ta  patří k přednostem podmítače  Rebell, protože smyková lišta  umístěná před disky, často používaná   v jiných konstrukcích   strojů, nemůže při podmítce   strniště urovnávat zpracovanou   půdu.  Podmítač Rebell classic svojí   prací hospodáře přesvědčil   o svých kvalitách.

Volba správného   pracovního záběru

O značce a typu podmítače   bylo rozhodnuto, otázkou zůstávalo,   jak velký stroj bude   v daných podmínkách optimální.   Po otestování podmítače   Rebell 600T chtěl Miloslav   Drhovský vyzkoušet svůj   traktor ještě v agregaci se   stejným strojem, ale s pracovním   záběrem osm metrů. Byl   přesvědčen, že tato souprava   lépe využije výkonový potenciál   traktoru a při stejné kvalitě   zpracování půdy se zvýší výkonnost a produktivita práce.   Firma Demco operativně   během několika dní nabídla k vyzkoušení na zbytek předseťových   prací a následnou   podmítku po sklizni senážního   žita stroj Rebell 800T classic. Předpoklady se potvrdily,   stroj se v obou případech   osvědčil na výbornou, a tak na farmě již zůstal. Kromě kvality práce Miloslav   Drhovský na technice Köckerling   oceňuje použité materiály či rámovou konstrukci navrženou   a vyrobenou tak, aby  obstála i v těch nejnáročnějších podmínkách.*

Jiří Hruška
Petr Bezděkovský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *