Předání moderního stroje přímo v expozici

Nejenom techniku, ale i ucelenou technologii jejího využívání nabízí společnost Agri CS, a.s. Jedná se o systém vertikálního zpracování půdy od výrobce Great Plains, který představuje efektivní variantu bezorebného zpracování půdy bez jejího obracení. Zohledňuje řešení problémů, s nimiž se zemědělci v současnosti potýkají, jako je výskyt zhutnělých půdních vrstev či negativní ovlivňování jejího složení.

Mezi zemědělce, kteří se pro tuto technologii rozhodli, patří i Josef Hložek. Hospodaří na necelých 1500 hektarech zemědělské půdy na Mladoboleslavsku, z toho je 1400 hektarů půdy orné. Od roku 2006 se věnuje pouze rostlinné výrobě, přičemž své pozemky obdělává bezorebnou technologií.

V začátcích této technologie zpracovával Josef Holeček své pozemky radličkovým podmítačem, ale brzo poznal, že vysoké výnosy nelze dlouhodobě zajišťovat pouze mělkým zpracováváním půdy, tedy minimalizací. Postupně tedy začal s kypřením do větších hloubek.

V rámci tohoto trendu vyzkoušel i stroj pro vertikální zpracování půdy Great Plains Simba SLD 300. Při nasazení, prováděném ve spolupráci s firmou Agri CS, stroj Simba SLD 300 pracoval podle představ. Josef Hložek vyzkoušel také výsev řepky technologií Simba OSR a takto založené porosty byly ve vynikajícím stavu.

Na základě velmi dobrých výsledků se Josef Holeček rozhodl pro pořízení stroje Simba SLD 300 s technologií Simba OSR o pracovním záběru 3 m. Jeho hlavním využitím bude základní zpracování půdy a výsev ozimé řepky a hluboké zpracování půdy před setím cukrovky. V agregaci s traktorem New Holland T8.390 bude možné pracovat při optimální pojezdové rychlosti do 10 km/h.

Kromě toho si Josef Holeček pořídil také válec Simba Aqueell II o pracovním záběru 8,2 m, protože hodlá po jarním setí zaválet porosty všech plodin.

 

Vystaveno v expozici Agri CS

Popisované stroje si mohl prohlédnout každý návštěvník expozice firmy Agri CS v pavilonu V na veletrhu Techagro. Dovozce techniky Great Plains zorganizoval předání strojů novému majiteli jako oficiální akci s účastí významných osobností.

Čerstvý majitel vyjádřil své rozhodnutí pro stroj v zelené barvě takto: „Snažím se dát půdě vše, co pro své správné fungování potřebuje. Je to živý organismus a já jeho potřeby respektuji. Pokud od půdy požaduji dosahování vysokých výnosů u pěstovaných plodin, tak potřebuje náležitou péči. Tu nyní budu schopen zajistit se strojem Simba SLD 300 OSR. A navíc vidím další přednosti ve snižování nákladů, ve zvýšení výnosů při současném velmi významném protierozním působení.“

„Simba SLD 300 bude sloužit nejenom k výsevu ozimé řepky, ale bude provádět rovněž i podzimní zpracování půdy na pozemcích, určených k setí cukrové řepy a kukuřice na siláž. Bude mít tedy práce hodně – ale od toho jsem si tento stroj také pořídil. Očekávám zlepšení i v další oblasti – nebudu mít problémy s přemokřením některých pozemků v letech s intenzivními srážkami. Zpracování půdy do větší hloubky umožní vodě pohyb v půdě jak pro odtok do spodních vrstev, tak i kapilární vzlínání a dlouhodobé zásobování rostlin.“*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *