Premiéra na Brněnském veletrhu

Nejen národní ale celosvětovou premiérou bylo oficiální představení nového pluhu Kverneland PW/WR v rámci expozice společnosti Kverneland Czech. Mimo tohoto pluhu měli návštěvníci výstavy Techagro možnost spatřit mnoho nových či důvěrně známých strojů červenozelené barvy.

Oficiální představení veřejnosti si odbyl nový polonesený nápravový pluh Kverneland PW/RW. Jak nám sdělil přímo zástupce výrobce Ing. Radovan Malý, pluhy se neprezentovaly ani na podzimní Agritechnice. Během loňského roku totiž pracovaly pouze dva prototypy, jeden v Německu, jeden v Česku. Na základě toho se provedly drobné změny a nyní je již pluh ve fázi ověřovací série. V běžné sériové výrobě bude zařazen od příštího roku.
Sedmi až dvanácti radličný pluh se vlastně skládá ze dvou víceméně nezávislých částí. Přední je tvořena nápravovým otočným pluhem s variabilním záběrem s možností jízdy v brázdě i mimo ni. Tato přední část je zakončena nápravou s tříbodovým závěsem a hydraulickým třetím bodem. V tomto závěsu je agregován standardní pluh Kverneland EG, tj. nesený otočný pluh s variabilním záběrem. Výhodou této konstrukce je možnost použít oba pluhy samostatně. Pluh (oba) je možné vybavit běžným typem integrovaného pěchu Packomat.
Díky takovéto koncepci lze i s poměrně dlouhým pluhem o velkém pracovním záběru vytvořit úzkou souvrať, a to tak, že nejprve se vyhlubuje tříbodový závěs traktoru, poté náprava pluhu a až nakonec nesená zadní část pluhu. Také otáčení pluhu funguje separátně, takže je možné přední část otočit postupně, aby při otáčení nedošlo přední radlicí ke kolizi s traktorem, naopak zadní část lze otočit naráz. Otáčení pluhu lze na přání přenechat automatice ATS. Toto zařízení pracuje jako souvraťová automatika moderních traktorů, takže umožňuje provádět jednotlivé nastavené sekvence jedním tlačítkem. Prakticky lze popsat otáčení pluhu na souvrati následovně: Nejprve je nutné vyhloubit přední část pluhu rameny traktoru. Následně již pracuje ATS. Stisknutím tlačítka dojde k vyhloubení nápravy a po nastavitelné časové prodlevě pomocí hydraulického třetího bodu také zadního pluhu. Při druhém stisknutí tlačítka dojde k otočení přední části jen do poloviny (kvůli zabránění kolize s traktorem při otáčecím manévru) a zároveň dojde k plnému otočení zadní části. Třetím stisknutím tlačítka (po najetí do přímého směru) aktivuje obsluha dootočení pluhu do pracovní polohy. Po spuštění TBZ řidič počtvrté mačká tlačítko, což je tentokrát příčinou zahloubení pluhu na nápravě a s časovým zpožděním dojde díky prodloužení třetího bodu k zahloubení zadního pluhu. Zařízení ATS lze také vyřadit z činnosti a pomocí panelu vše ovládat manuálně.

Inovace i v pícninách
Ing. Zdeněk Kříž nás seznámil s novinkami v rámci techniky pro sklizeň píce Kverneland. Mezi ně patří lis na válcové balíky s pevnou lisovací komorou RF 235, který vychází z osvědčeného lisu RF 135. Lisovací komora disponuje šíří 122 cm, průměr činí 125 cm. Sběrač píce je pak široký 2,1 m a píci lze nakrátit 14 noži. Lisování zajišťuje 14 válců a balík lze zajistit sítí či provázkem. Proti původnímu typu se stroj vyznačuje zesílením především v oblasti pohonů, ale také boku komory. Díky tomu bylo možné navýšit také lisovací tlak.
Další novinkou je lis kombinovaný s baličkou RV 1901, který víceméně kopíruje před dvěma lety uvedený menší lis kombinovaný s baličkou RV 1601. Nově je tak k dispozici lis s baličkou s variabilní komorou s možností tvorby balíků až o průměru 185 cm. Balička s kontinuálním provozem však zvládne balit balíky o průměru 160 cm. Po odpojení elektrických vodičů a hydraulických hadic lze baličku snadno ze stroje odstavit.
Novinkou je také Taarup 852 – nesený rozdružovač balíků. Stroj o kapacitě 2 m3 je schopen rozdružit válcové i hranolové balíky či volnou píci. K nabírání hmoty slouží zadní hydraulicky sklopná brána. Podlahový řetězový dopravník s reverzním chodem posunuje hmotu na odmítací řezací válec, který podává píci k metacímu kolu. Odtud je píce či sláma transportována horní otočnou koncovkou v rozmezí 310°.
Ing. Kříž neopomněl vyzdvihnout také nově představovaný stroj na přísev travin Hatzenbichler. Stroj o záběru tři či šest metrů je tvořen zásobníkem s výsevním ústrojím a v šesti řadách umístěnými prutovými bránami. Ty předchází ještě smyková lišta za níž je pneumaticky dopravováno osivo. Práci prutových bran zakončují válce s gumovým povrchem. Stroj lze využít také k likvidaci plevelů, provzdušnění půdy či setí meziplodin a jarních směsek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *