Přes tři miliardy na rekonstuklce rybníků

Ministerstvo zemědělství chce v letech 2003 až 2006 vynaložit asi 3,3 miliardy korun v rámci programu Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží. Tento návrh projedná dnes vláda. Program má řešit u rybníků s produkčním chovem ryb nápravu škod, které způsobily povodně ze srpna loňského roku a také dlouhodobě nevyhovující stav rybničního fondu. Financovat by se měl podle MZe ze zdrojů investorů s využitím peněz ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU. Podíl jednotlivých složek ale není zatím upřesněn.

Špatný stav rybničního fondu je podle MZe ovlivněn především intenzifikací zemědělské výroby ve druhé polovině 20. století a s ní spojených výrobních postupů. Ty měly za následek zvýšenou erozi půd a jejich usazování v rybnících a vodních nádržích.
Částka, jejíž využití MZe v rámci programu předpokládá, by
měla směřovat zejména na ochranu rybníků a nádrží před ničivými účinky záplav, protipovodňovou ochranu pod těmito vodními díly, odstranění povodňových škod a také na zajištění ostatních mimoprodukčních funkcí rybníků.
Katastrofální záplavy ze srpna 2002 zničily či poškodily
mnoho rybníků a vodních nádrží v celé zasažené oblasti. Nejvíce byly postiženy jižní a západní Čechy. V Jihočeském kraji se nachází přes 6000 rybníků, přičemž na 660 z nich vznikly škody téměř 430 milionů korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *