12.01.2015 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přesné setí o krok dále

Když se řekne Kverneland Accord tak se každému vybaví secí stroje, které jsou známé již po desítky let, kdy slouží našim zemědělcům. Za tuto dobu si získaly vysoké renomé jak v oblasti setí hustě setých plodin, tak díky inovativnímu přístupu a patentovanému elektropohonu výsevních jednotek i u přesných secích strojů plodin řádkových. Tyto přesné secí stroje tak zdomácněly, že jejich jména Monopill, Unicorn nebo Optima mají silnější zvuk než původní značka Accord, jejíž jsou nositelem.

Právě elektropohon výsevních jednotek a přínosy uživatelů s tímto spojenými byl počátkem úspěchu a popularity těchto přesných secích strojů. Navíc i fakt, že společnost Kverneland Group je jedním z hlavních nositelů myšlenky rozšíření ISO Bus mezi všechny přední výrobce zemědělské techniky, jsou všechny secí stroje s elektropohonem ISO Bus kompatibilní.

Snazší a jednodušší obsluha

Právě skutečnost, že veškeré secí stroje s elektropohonem od Kvernelandu jsou ISO Bus kompatibilní, posunuje setí a přesné setí zejména o pořádný kus kupředu. Proč? – protože obsluha takového to stroje je snazší a jednodušší. To, že je něco jednoduché ovládat vede jednoznačně k tomu, že jsme schopni využívat více funkcí a zároveň i více nebo veškeré užitečné vlastností stroje, které vedou vždy ke zvýšení kvality odvedené práce zlepšením organizace porostu a úsporám osiva, kde zejména u řepy je tato úspora značná. To že jsme schopni úplně eliminovat přesevy v klínech i souvratích nevede pouze k úspoře osiva ale i ke zkvalitnění porostu, jelikož zde nedochází k nežádoucímu zahuštění a platí zde pravidlo, že více rostlin neznamená vyšší úrodu.

Zlepšení organizace porostu

Dalším krokem lépe řečeno pokrokem v přesném setí je zlepšení organizace porostu synchronizací sponu v sousedících řádcích do obdélníku, čtverce nebo trojúhelníku, který se samozřejmostí vytváříme na zahrádce při například při sázení zeleniny. Zde existují dvě úrovně synchronizace. Prvním – základním je synchronizace v sousedících řádcích v rámci pracovního záběru stroje to znamená třeba u řepy 6, 12, 18 nebo 24 řádků. Druhým a vyšším stupněm je synchronizace jak v rámci pracovního záběru stroje, tak i s navazujícím záběrem další jízdy při setí. Podmínkou úspěchu je příjem signálu polohy v maximální možné kvalitě. Přínosem takto založeného porostu by měla být jeho vyrovnanost a to by mělo vést následně i ke zvýšení výnosu, jelikož každá rostlina by měla mít podmínky blížící se ideálu.

Pokud jsme se již zmínili o trojúhelníkovém sponu, tak asi nejlepším příkladem využití takovéto organizace porostu je možnost zakládání porostů kukuřice takzvaným úzkořádkovým způsobem tzn. s roztečí řádků na 37,5 cm. Zde se výsledný prostorový spon blíží rovnostrannému trojúhelníku. Například při výsevku 85 tis. jedinců na hektar a rozteči řádku 37,5 cm bude výsledná rozteč rostlin v řádku 31,4 cm.  Jelikož se tím vytváří rovnoměrnější prostor pro každou rostlinu, vzniká zde prostor pro možnost zvýšit počet jedinců na hektar bez toho, aby si rostliny vzájemně velmi konkurovaly. Výsledný efekt již vyplyne logicky každému.

I bez velkých investic

Přesné secí stroje od Kvernelandu však nezapomínají ani na ty, kteří nechtějí investovat velké množství prostředků do nejmodernějších technologií obřích záběrů a budou spokojeni i se stroji se spolehlivým a dostatečně přesným základem s mechanickými pohony výsevních jednotek. Ač se poměr mechanického pohonu a elektropohonu stále více kloní k tomu elektrickému, zejména u secích strojů na řepu Monopill a Uunicorn se blíží 100% u secích strojů Optima na kukuřici a slunečnici stále zůstává poměr „půl na půl“. U menších pracovních záběrů převažuje pohon mechanický, ale u výkonných strojů Optima TF Profi převažuje elektropohon. Model Optima TF Maxi se 12 m záběrem a 16 výsevními jednotkami je již výhradně s elektropohonem. Když už zde padla zmínka o secím stroji Optima TF Maxi tak se jedná o zatím jediný stroj se záběrem 12 m (16 výsevních jednotek) s přihnojováním (se zásobou 4000 l), který je schopen sít kukuřici i slunečnici, je sklopný do 3,0 m transportní šířky a na silnici je s ním možno beztrestně  uhánět 40 km/h (V Německu kde je povoleno 50 km/h splňuje podmínky též).  Okrajově jsme se dotkli i legislativy provozu takovýchto strojů.

Zákonné podmínky splněny

To, že musí stroj něco důležitého splňovat pro provoz na silnici je každému jasné ale o tom, že musí splňovat nějaké zákonné podmínky i na poli, už každý obeznámen asi není. Díky stále většímu rozšiřování moření osiva kukuřice insekticidními mořidly vyvstala nutnost maximálně eliminovat rozptyl těchto látek jak už z hlediska ochrany životního prostředí tak dle mého názoru, hlavně z hlediska eliminování možného poškozování zdraví obsluh těchto strojů. Veškeré pneumatické secí stroje budou muset být ve velmi blízké budoucnosti vybaveny zařízením eliminující rozptyl výše zmiňovaných látek. Společnost Kverneland již takový zařízením své stroje umí doplnit a veškeré stroje dodané na český trh již od roku 2012 jsou tímto usměrňovačem kontaminovaného vzduchu vybaveny standardně.

Přesné setí řepky ozimé

Posuneme se od běžných přesně setých plodin „cukrovky, kukuřice, slunečnice …", které opravdu kladou vysoké nároky na přesnost založeného porostu jiné plodině, k řepce ozimé. Asi nás sotva napadne, co mají společného kromě toho, že se řepou patří do stejné čeledě. Že by se u těchto dvou plodin provádělo zakládání porostu stejným přesným secím strojem, napadlo v minulosti jen málokoho. A přece je to tak, je to stále rozšířenější technologií a dokonce stroj zůstává nastaven na stejnou rozteč řádků 45 cm.

Musíme si říci, co nás to bude stát a také co tím získáme. Stát nás to bude jen záměna jiných výsevních kotoučů s vyšším počtem menších otvorů což je náklad cca 2 800 až 4000 Kč na jednu výsevní jednotku secího stroje a to je vše. Toho co tím získáme je podstatně více. V první ředě je to úspora osiva jelikož výsevek takto seté řepky se pohybuje od 250 do 350 tisíců jedinců (rozteč 6 - 9 cm) což je cca polovina běžného výsevku, takže úspora je zde zřejmá. Dalším plusem je fakt, že se zvýší využití stroje, který do této doby sel pouze řepu a jeho nasazení bylo 4 - 10 dní za rok. Dále tím zvýšíme kapacitu setí o další secí stroj v době, kdy potřebuji včas založit porost řepky a tento stroj by jinak stál v kůlně. Z agronomického úhlu pohledu získám vyrovnaný porost,jehož přednosti jsou asi každému jasné. Nejvýznamnějším z nich optimální doba na aplikaci morforegulátorů. Vyrovnanost porostu je zajištěna vysokou polní vzcházivostí zajištěnou uložením osiva do maximálně připraveného seťového lože do přesně nastavené hloubky tak jak to známe u řepy.

 

Ing. Pavel Dvořák

Kverneland Group Czech

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down