Přesnější měření výnosů

Současné sklízecí mlátičky bývají často vybavovány systémy pro měření aktuálního výnosu. Přesnost tohoto měření je vždy závislá na správné kalibraci. Systém Active Yield tuto kalibraci zjednodušuje. V zásobníku zrna jsou totiž umístěny váhové senzory, které zjišťují přírůstek hmotnosti sklizeného zrna a ta je porovnávána s údajem naměřeným výnosoměrem v zrnovém dopravníku. Výsledkem je významné zvýšení přesnosti v měření výnosu a to na hodnotu +/- 3 %. To je přesnost, která odpovídá manuální kalibraci provedené několikrát za den. Se systémem Active Yield tak sklízecí mlátičky JD mohou měřit výnosy s vyšší přesností a produkovat tak přesněji zpracované výnosové mapy. *

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *