Přímé setí – budoucnost v ochraně půdy!

Říká se, že „Půdu nedědíme po našich předcích, ale půjčujeme si ji od svých potomků.“ Půda je pro hospodáře to nejcennější, co má, bez ní nevyprodukuje ani obilí ani krmení pro zvířata. Je nutné se tedy k půdě chovat s respektem, tak aby byla zachována úrodnost i pro naše potomky.

Současné zemědělství se potýká s bojem proti půdní erozi a degradací půdy. Jedna z technologií, jak bojovat s půdní erozí, je „No-Till“ neboli přímé setí.  Metoda přímého setí má mnoho specifik, ale její schopnost zabránit erozi je prvotřídní. Je to technologie, která vyžaduje naprostou změnu hospodaření na celé farmě. Zaprvé s půdou prakticky nehýbete, jedinou polní operací s půdou je setí. Sklidíte, zasejete meziplodinu, poté zasejete komerční plodinu, a tak stále do kola. Má to ale svá úskalí. Pokud je vlhká sklizeň, tak se na poli vytvoří koleje od techniky. Proto je nutné si nechat pro takové případy kypřič, který pozemek srovná. Za druhé, co vás napadne je, co rezidua chorob v rostlinných zbytcích. To se dá řešit osevním postupem a chytrým používáním meziplodin. Pak už následují jen výhody: nižší náklady na obdělávání půdy, velmi nízká úroveň eroze nebo téměř žádná, bohatý půdní život, díky vysokému podílu organické hmoty a větší schopnosti zadržovat vodu.

KUHN má pro tuto technologii secí stroj AUROCK 6000 R/RC. Je to nejnovější model secího stroje pro přímé setí, který reflektuje více než 40leté zkušenosti s konstrukcí takových strojů, společně s poznatky z výrobních závodu v Severní a Jižní Americe. Stroj se skládá z pracovních koltrů, které nařežou organickou hmotu a vytvoří řádek pro setí, poté následuje pneumatikový pěch a následně botky, které mohou dávkovat společně s osivem i hnojivo. Důležité při této technologii setí je, aby secí botky jely v drážce po koltrech. Kuhn přichází s řešením, kdy se secí rám natáčí pomocí hydrauliky a tím zůstává zachována kvalita setí. Stroj je samozřejmě ISOBUS s mnoha aplikacemi, jako je sekční kontrola nebo variabilní dávkování.

Technologie No-Till je v ČR nová. Jsou však oblasti, kde bude brzy velmi aktuální. Nelze od ní čekat nárůst výnosů, ale jejich stabilizaci s tím, že se sníží náklady na polní operace. Počáteční investice do stroje je větší než u jiných secích strojů, ale prakticky jeden nebo dva stroje zvládnou všechny polní práce.

Pokud ve Vašich podmínkách již není rentabilní konvenční hospodaření a hledáte novou technologii, tak právě KUHN Aurock může Vaše problémy vyřešit. Stabilizujete výnosy, nížíte náklady a Vaše farma může zase vzkvétat.*

Ing. Tomáš Smékal

Produktový manažer strojů na zpracování půdy a setí

Kuhn Center CZ a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down