19.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Příprava půdy a sázení brambor

V souvislosti se skutečností, že již před řadou let byla ukončena v Čechách i na Slovensku výroba sazečů brambor a dochází k vývoji technologií, stává se aktuálním problémem její obnova.

V provozu stále zůstává nejčastěji používaným sazečem pro pozdní brambory typ Mars a pro sázení raných předklíčených brambor licenční 4SK-290, oba dříve vyráběné v Agrostroji Komárno.

Klíčovou operací před vlastním sázením brambor je nakypření půdy do dostatečné hloubky (140 – 200 mm) a aplikace minerálních hnojiv. Ve velké části produkčních oblastí je hlavním problémem vysoký podíl kamenů v půdě, které způsobují při sklizni a dopravě mechanické poškození hlíz, snižování jejich kvality a skladovatelnosti.

Záhonové odkameňování

Řešením tohoto problému je pracovní postup záhonového odkamenění před sázením. Spočívá ve vytvoření rýh do hloubky cca 250 mm ve vzdálenosti rovnající se dvojnásobku meziřádkové vzdálenosti. Prostor mezi rýhami se zpracovává separátorem s prosévacím ústrojím, které půdu nakypří, hlínu proseje a kameny pomocí příčného dopravníku uloží do vytvořených rýh. Pokud se v půdě vyskytují kameny větší než 150 mm, mohou být odděleny do zásobníku a na konci pozemku vyklopeny. Pracovní postup byl ve VÚZT ověřován již v letech 1986 – 87 se zařízením firmy Grimme a svépomocnou přestavbou starého sklízeče.
V letech 1990 – 2000 jsme ve VÚZT prováděli ověřování postupu v provozních podmínkách i při polně-laboratorních zkouškách. Bylo zjištěno, že zavedením nového postupu došlo ke zvýšení výnosu z 39,12 t.ha-1 na 49,62 t.ha-1, což je nárůst o 10,5 t.ha-1 zajištěný dokonalejší přípravou půdy. Rozdíl v těžkém poškození hlíz při sklizni na neodkameněné půdě je 7,57 %, na odkameněné půdě pouze 5,47 %. Ztráta tradiční technologie po překročení limitu těžce poškozených nad normou tolerovaných 6 % činí 1,57 %, tj. 0,628 t.ha-1. Celkový přínos nové technologie je 11,128 t.ha-1 za cenu nárůstu nákladů o 2404,- až 14 138,- Kč.ha-1. Do toho výpočtu však není zahrnuto zlepšení vnitřní kvality brambor, které je ekonomicky obtížně vyčíslitelné, ale je rozhodující pro prodejnost brambor.
Doposud se v praxi používají rýhovače se třemi rozorávacími radlicemi a separátory pro dvouřádkový záhon, což limituje výkonnost soupravy a nutí k použití jen 2 řádkové sazeče.
Pro umožnění vyšších výkonů a použití 6řádkových sazečů nabízí firmy Grimme a Kverneland 4tělesové rýhovače a firma Grimme i separátor pro současné prosévání tří dvouřádkových záhonů (obr. 1). Pro dopravu jsou obě krajní dvouřádkové sekce sklopeny vzhůru. Podvozek separátoru je vybaven pomocným pohonem kol pomocí hydromotorů.

Široká nabídka sazečů brambor

Požadavky na sázení brambor vychází z potřeby optimálního uložení hlíz v půdě a zajištění podmínek pro provádění mechanizovaných operací. Pro sadbové porosty se požaduje vysázení 50 000 hlíz na hektar pro konzumní 40 000 – 50 000 hlíz. Pro optimální zajištění potřebného množství sadby se v Anglii zavádí prodej sadby na počet hlíz, firma Reekie nabízí stroj, který registruje počet expedovaných hlíz.
Výrobci nabízejí širokou škálu sazečů se záběrem 2 až 8 řádků a sazeče pro sázení do 3 nebo 2 řádkových záhonů.
Adaptéry pro pásové hnojení (obr. 2) tuhými nebo kapalnými hnojivy umožňují uložit hnojivo v optimální vzdálenosti od hlíz a snížit dávky a náklady na hnojivo. Jednou z perspektivních možností je lokální přesné hnojení podle stavu živin v půdě řízené pomocí satelitních systémů GPS.
V souvislosti se zvyšováním požadavků na kvalitu konzumních brambor se rozšiřují adaptéry na kapalné moření sadby při sázení proti kořenomorce.
Elektronicko-hydraulické řízení sazeče brambor umožňuje zvýšení přesnosti sázení. Je zajišťováno pomocí senzoru pojezdové rychlosti a elektronického řízení hydraulického pohonu. Umožňuje nastavení vzdálenosti mezi hlízami v rozmezí 10 – 60 cm po 1 mm.
Výměnné pásy s rozdílným tvarem a velikostí lžiček umožňují přesnější sázení při různé velikosti hlíz (3 pásy, Gruse).
Pokud se týká zahrnovacích ústrojí, uplatňují se nové pasivní plechové tvarovače hrůbků nebo plochých záhonů přitlačované pružinami.
Sazeče brambor mohou být vybaveny sklopnými zásobníky, do kterých lze sklápět sadbu z dopravních prostředků nebo použít lehkých levnějších sazečů s pevnou násypkou a použít některý z mechanizmů pro plnění sadby.
U sazečů pro předklíčenou sadbu je zajímavé řešení VÚZT, které umožňuje sázení raných brambor ze speciálních předkličovacích palet, které jsou překládány z dopravního prostředku vlastní hydraulickou rukou. Za jízdy se palety se sadbou postupně šetrně sklápí do vyrovnávacího mezizásobníku.

Ing. Josef Fér

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down