Pro náhradní díly na jedno místo

Dánsko-nizozemský partner založil s firmou P & L, spol. s r. o., v České republice společnost Grene Kramp, s. r. o. Jejím prostřednictvím chce své zkušenosti využít také u nás a nabízet českým zemědělcům a prodejcům techniky dodávky potřebných náhradních dílů. Brněnské sídlo a zároveň i hlavní sklad by mělo být schopné vyhovět jednotlivým požadavkům rychle a za příznivou cenu.

Porucha stroje je nejpravděpodobnější v okamžiku, kdy ho nejvíce potřebujete. Toto (teď již psané) pravidlo platí také u zemědělské techniky. Secí stroj nebo sklízecí mlátička se nejspíše rozbije v krátkém období, kdy stroj pracuje. Potom zemědělci musí řešit problém, jak porouchaný stroj rychle uvést do provozuschopného stavu. Vzhledem ke složitosti nejnovější techniky výrobce často ani nepředpokládá, že by opravu některých součástí prováděl koncový uživatel – zemědělec.Ovšem v českém zemědělství pracuje mnoho šikovných rukou a tak si leckdy umí zemědělec poradit i sám. Pokud je oprava složitější, je provedena prostřednictvím prodejce nebo jiné servisní organizace. Majitel techniky se jen musí rozhodnout, komu odstranění závady zadá. Hlavním měřítkem je vedle ceny také rychlost provedené služby.

Specialista na servis zemědělských strojů

Na český trh se chystá vstoupit společnost, která se zabývá výhradně distribucí a prodejem náhradních dílů. Na přelomu února a března chce začít dánsko-nizozemská společnost Grene Kramp Holding A/S své služby nabízet také zemědělcům z Čech a Moravy. Jak uvedl Mads Thomsen, marketingový manažer Grene Kramp Holding, specializace na náhradní díly a doplňky má několik předností. Protože dánsko-nizozemská firma spolupracuje s předními světovými výrobci zemědělské techniky, naleznou prodejci a zemědělci podle vyjádření marketingového manažera vše, co potřebují, na jednom místě a díky přímému kontaktu s výrobcem také za dobrou cenu. „Chceme zúročit logistické zkušenosti z jiných zemí a také v České republice vyřizovat požadavky zákazníků v co nejkratší době,“ ujišťuje Mads Thomsen.
Ve všech zemích Evropy, kde společnosti Grene a Kramp působí, poskytují zákazníkům určitý základní sortiment. Uvědomují si ale také specifika jednotlivých trhů, a tak část své nabídky přizpůsobují požadavkům v konkrétní zemi. V České republice chceme využít znalostí a zkušenosti pracovníků našeho českého partnera, říká Mads Thomsen.
„Vznikla tak společnost Grene Kramp, s. r. o., registrovaná v České republice s majetkovým podílem všech zúčastněných společností. Její sídlo je v Brně a má tam také hlavní sklad, který bude zajišťovat náhradní díly pro Moravu a Čechy. Pokud nebudeme mít konkrétní součástku na skladě v Brně, můžeme využít větších skladovacích prostor v Polsku nebo Německu,“ upřesnil Jaroslav Šimon, ředitel Grene Kramp, s. r. o.

Účast na dánském Agromeku

V druhé polovině ledna (16. – 20. ledna) se konala v dánském Herningu výstava zemědělské techniky Agromek 2007. Té se zúčastnil i jeden ze zakladatelů nové české společnosti firma Grene A/S. S jejím výkonným ředitelem Carstenem Thygesen jsme mluvili o minulosti a současnosti holdingu Grene Kramp.
Společnost Grene byla založena v Dánsku již na počátku 20. stol. (v roce 1915). Postupně získala dominantní postavení na trzích v Dánsku, Švédsku, Finsku a v 90. letech minulého století také Polsku a pobaltských zemích. Naproti tomu nizozemská společnost Kramp datuje svůj vznik od roku 1951 a momentálně působí v Německu, Rakousku, Francii, Velké Británii, Švýcarsku, Irsku a zemích Beneluxu. Původní konkurenti během posledních přibližně deseti let navázali spolupráci a začali na dalších trzích své aktivity koordinovat. Dalším krokem pak bylo založení Grene Kramp Holding.

Sklad nejen pro Dánsko

V dánském městě Skjern jsme navštívili s představiteli nové společnosti Grene Kramp, s. r. o., a P & L, spol. s r. o., sídlo holdingu Grene Kramp. Ředitel celého holdingu Mogens Jessen předvedl jeden z nejmodernějších skladů náhradních dílů, které společnost využívá. Součástky ze Skjernu zásobují nejen celé Dánsko, ale i okolní státy (Švédsko, Finsko, Norsko a část Německa). „Díky nedávným investicím do nového automatizovaného systému jsme schopni vyřídit až 1200 zakázek za jednu hodinu,“ řekl Mogens Jessen. To znamená, že každé tři vteřiny může sklad opustit jedna položka.
Celkem je ve skladu ve vysokých policových regálech sto tisíc boxů, uvnitř kterých je 40 tisíc položek. Přístup k nim zajišťuje několik automatických robotů, kteří vybírají z regálů z jednotlivých umístění boxy s požadovanými díly. Ty se potom pomocí dopravníků přesunují k zaměstnanci, který náhradní díl vloží do připravené krabice. Následuje automatické balení a zásilka dále směřuje k nakládce na dopravní prostředek. Boxy se zbylými díly se vracejí zpět do skladu a opět je robot zařadí do regálů. Stejně funguje i doplňování zásob. Zajímavostí je i noční práce robotů – automaticky přeskládají sklad tak, aby co nejvíce vyhovoval logistice a časy na výběr dílů podle obrátkovovsti byli co nejmenší. Roboti se pohybují průměrnou rychlostí 5 m/s a ve vertikálním pohybu 2 m/s. Jak řekl Mogens Jessen, tento systém šetří nejen čas, ale umožnil snížit počet pracovníků ve skladu asi o polovinu. Podobným nákladným automatickým systémem ovšem sklad v Brně vybaven nebude, protože je určen pro zásobení menšího území.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *