Pro netradiční sklizeň pícnin

Současná sklizeň pícnin probíhá s využitím žacích strojů, shrnovačů a senážních vozů, či samojízdných řezaček, které řezanku vozí na senážní jámy. Jen málo chovatelů ještě využívá systém zeleného krmení, jenž je častější například u zemědělců v alpských zemích. Ti někdy používají čelně nesený žací stroj a za traktorem umístěný senážní vůz, jenž posečenou píci ihned sbírá a odváží.

Většinou se jedná o krmný vůz s menší kubaturou, už jen proto, že je to nutné pro jeho stabilitu na prudkých svazích. Některé svahy jsou však velmi prudké a na nich ani klasický senážní vůz nenajde uplatnění a je třeba použít techniku ještě menší. Takovou může být například samosběrací plovoucí koš Pico od firmy Biso Keibel, který je konstruován jako nesený a uložený v zadním tříbodovém závěsu traktoru.

Princip jeho práce je obdobný jako u kombinace žacího stroje a senážního vozu. Tedy v čelním tříbodovém závěsu traktoru je agregován žací stroj se záběrem do 1,6 metru, který by měl mít formovací plechy, aby vytvořený řádek uložil do záběru, jenž se vejde mezi kola traktoru. V zadním TBZ je umístěn samosběrací koš, který posečenou hmotu sbírá.

 Zmenšený senážní vůz

 Sběrací koš je tvořen pětiřadým sběračem a hvězdicovým vkládacím rotorem, který posečenou hmotu dopravuje do zásobníku o objemu 1,5 m3, do něhož se po stlačení vejdou asi 2 m3 hmoty. Ta je po dovezení na místo určení se zásobníku vyklopena.

Tímto způsobem lze zajistit jednak krmení čerstvou pící u malých stád skotu, nebo sklizeň obtížně dostupných ploch, kdy je hmota shromážděna na úpatí kopce, na němž je díky sklonu sběr klasickou technikou problematický. To je řekněme primární využití. Sekundární může být při sklizeni obtížně přístupných ploch ne co do sklonu terénu, ale co do úzkých průjezdů, jaké jsou například mezi panely solárních elektráren. Sběrací koš je možné samozřejmě použít i k odvozu dalších rostlinných materiálů objemové povahy, jako je dřevní štěpka, seno či sláma.

 Nenáročný na traktor

 Sběrací koš Pico je určen pro malotraktory či traktory z nižších výkonových tříd. Jak již bylo uvedeno, je agregován v zadním tříbodovém závěsu, při práci (sběru hmoty) se pohybuje po opěrném válci, čímž jednak snižuje zátěž ramen hydrauliky a dále zvyšuje i stabilitu soupravy. Šířka sběrače činí 1, 064 m a požadavky na traktor nejsou nijak kritické. Postačuje výkon 30 kW, PTO s otáčkami 540 za minutu a jeden okruh vnější hydrauliky pro vyklápění koše. Hmotnost koše činí pouze 750 kg, takže je vhodný i pro agregaci s lehkými traktory s méně výkonnou hydraulikou.  

 Krmivo i z nedostupných míst

 Přestože moderní zemědělství směřuje k velkým záběrům žací techniky a velkým přepravním objemům, jsou místa, kde je sklizeň problematická. A pokud ji nechceme provádět tak, že porost pouze zmulčujeme, ale máme zájem sklizenou hmotu odvézt, případně i využít jako krmivo, může být nápomocen sběrací koš Pico od firmy Biso Keibel.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *