Pro nový výrobní program nová technika

Ve zcela netypických podmínkách hospodaří Vojenské lesy a statky v Doupově – Hradišti. Prostor 33 000 hektarů je využíván především pro vojenské účely jako výcvikový, na lesy připadá 15 500 ha a zemědělská správa obhospodařuje 1821 hektarů luk a pastvin.

Živočišná výroba v této oblasti převládala i v minulosti, ale kromě skotu masného typu, jehož produkce je zde od roku 1996 jedinou prioritou, se v Hradišti zaměřovali také na výrobu mléka a chov ovcí s kombinovanou užitkovostí. Část půdy byla využívána dokonce jako orná se zastoupením obilovin, olejnin a brambor.
Po roce 1990 zmizely z Doupova díky nízkým výkupním cenám vlny ovce a začala se snižovat i produkce mléka, jehož výroba byla ukončena v roce 1996. Od tohoto roku přešli na křížení masnými plemeny hereford a od roku 1999 i simental. Ve stavu je momentálně 1500 kusů skotu, z toho 680 krav a 50 plemenných býků.
Zaměření na ryze masný skot se přizpůsobila i rostlinná výroba. Orná půda byla zatravněna a převedena do kategorie trvalých travních porostů. Produkuje se na ní pouze píce, a to bez přihnojování, protože chovy zvířat na Doupově mají již třetím rokem statut ekologických.
„Letošní rok byl pro nás atypický,“ říká vedoucí zemědělské správy František Votruba. „Takové sucho, které nás postihlo, nepamatují ani ti největší pamětníci. Protože zvířata nepřikrmujeme a jsou odkázána skutečně jen na to, co na našich pozemcích vyroste, měli jsme dokonce obavy o jejich strádání. Zvláště když musíme myslet na dostatečnou zásobu potravy na zimní období, protože přes zimu máme dobytek ustájený. Byli jsme zvyklí na produkci 135 až 150 q zelené píce z hektaru, jenže letos to vypadá na necelých 70 q! Musíme tedy šetřit a pást a sekat opravdu kde se dá.“
Změnili technologii sklizně
Vzhledem k nižším výnosům píce, která při sklizni vyžaduje přihrnování na řádek, se nelze ubránit také přihrnutí kamenů. Proto ustoupili ve vojenský statcích od používání řezaček a samosběracích vozů. Řezačky, u nichž díky kamenům docházelo k častým závadám, tady vyjely naposled v roce 1997. Od tohoto roku se datuje přechod na technologii kulatých balíků.
„Balíky vážeme do sítě a naše zkušenosti nám napověděly, že pokud se nezabalí včas, ztrácí hmota na hodnotě, protože fermentace začíná okamžitě po ovinutí. Musí tedy být zabaleny co možná nejrychleji. Jednodušší je i transport zabalených balíků, jelikož je rozvážíme na všechny naše farmy. Letošní sklizeň píce jsme koncem května začali ještě s lisy a baličkami, ke kterým od 11.6. přibyl kombinovaný lis s baličkou Vicon RF 135 Balepack.
K jeho pořízení nás vedlo hned několik důvodů. Především ty ekonomické, pracovních sil totiž nemáme nazbyt a zároveň ušetříme i tažné prostředky. Pracnost na hektar se při použití kombinovaného lisu s baličkou snížila z dosavadních 6,4 normohodin na 4,2. Dalším a nikoliv zanedbatelným důvodem jsou pro nás včasné termíny sklizně. Víme, že je ideální mít do 22. června sklizeno nejméně 80 % pícnin, jedině tak dosáhneme adekvátního podílu živin a vlákniny. V prvních sečích sklízíme 1400 hektarů a v běžném roce ještě 600 až 800 hektarů při druhé seči. Otavy se ale letos musely spást,“popisuje důvody nákupu nového stroje František Votruba.
Vicon se osvědčil
Jak dále uvedl, vybírali z několika značek, ale Vicon je přesvědčil o svých kvalitách. Lisů RF 135 Balepack se vyrobilo již téměř 600 kusů a jsou proto v praxi již řádně prozkoušené a stále velmi žádané. I když ten jejich nestihl celou první seč, má na svém kontě již 4000 zhotovených balíků senáže a 3500 balíků slámy.
Stroj má tandemovou nápravu a může být agregován s traktorem o výkonu 100 koní. Kvalitní řezání materiálu je zajištěno čtrnácti samostatně jištěnými noži. Lisovací komora má 19 válců a lisovací tlak se nastavuje pomocí hydraulického škrticího ventilu s kontrolou vestavěným manometrem. Tak lze lisovací tlak plynule měnit dle požadavků v závislosti na druhu lisovaného materiálu. Systém balení hotového balíku do folie zajišťuje integrovaná balička tvořena dvěma satelity a třípásovým stolem. Polohu balíku při jeho pohybu udržují tři nekonečné pásy, proto je jeho zabalení stejnoměrné i při práci v členitém terénu. Výměna nové role fólie je velice jednoduchá a obsluha ji zvládne během několika minut.
Pro kvalitní a ekonomické krmení
S kombinovaným lisem s baličkou Vicon RF 135 Balepack bude hmota sklizena rychle, ekonomicky a kvalitně. Ale jak balíky nejlépe zkrmovat? V Hradišti zatím využívají krmných košů. Jenže při tomto řešení dochází ke ztrátám a ty si nemohou dovolit. Proto v rámci chovatelského dne, který na jedné ze svých farem v Hlavákově pravidelně pořádají, proběhla letos v září praktická ukázka práce rozvolňovače balíků Taarup 832. Jde o jednoduchý stroj zakládající krmivo přímo do žlabů, ale lze jej využít i při stlaní nebo rozmetání slámy pomocí boční nebo horní koncovky, která je otočná o 310°. Rozvolňovač může být připojen k tažnému prostředku do tříbodového závěsu, horního závěsu, ale i agroháku. Stroj je schopen pojmout balíky dlouhé 2,4 m. Zadní čelo rozvolňovače je sklopné a je ovládáno hydraulicky. Základní funkce stroje lze ovládat pomocí pákových rozvaděčů nebo na přání elektronicky.
„Samozřejmě záleží na financích, ale po dnešní ukázce myslím, že rozvolňovač balíků Taarup 832 by se nám pro doplnění technologie hodil,“uzavírá František Votruba.
Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *