Pro účinné čištění a třídění

Firma JK Machinery je firmou ryze českou, zaměřenou především na posklizňovou úpravu zrnin. V jejím sortimentu jsou stroje určené pro čištění, třídění, mletí, loupání a vločkování obilnin a samozřejmě též mezičlánek, kterým je doprava mezi jednotlivými částmi posklizňových linek.

Jedním ze zajímavých produktů firmy JK Machinery, který byl přítomen i na veletrhu Techagro, je čistička a třídička semen PVT 1520. Co do výkonnosti je dimenzována na 160 t/h pro předčištění, 80 t/h pro průmyslové čištění a 50 t/h pro precizní potravinářské čištění. Tyto údaje platí pro ozimou pšenici s objemovou hmotností 750 g/l, vlhkostí do 16 % a v praktickém nasazení jsou samozřejmě ovlivněny aktuálním  množstvím příměsí, které je třeba oddělit.

Princip třídění a čištění je založen na velikostním rozdělení na sítech a vzduchové aspiraci využívající rozdílné měrné hmotnosti částic.

 

Nízká energetická náročnost

 

Co do konstrukce, používá třídička a čistička PVT 1520 systém pevných sít a pohyblivé sítové skříně. Celá sítová skříň je uložena na pružinách a do kmitavého pohybu ji uvádí dvojice elektromotorů s excentrickými závažími a příkonem jen 2,2 kW.

Sítová skříň je dvojitá a každá část je opatřena dvojicí sít. Horní síto má při čištění obilnin obvykle rozměr otvorů 5,5 x 10 a dolní 1,8 x 10 mm. Samozřejmě záleží na druhu obilniny a také na tom, jakou kvalitu vyčištěného zrna je třeba získat. Síta jsou drátěná a otvory jsou ze spodní části čištěné pomocí polyetylenových kuliček, které jsou díky kmitání sítové skříně rovněž v pohybu. Použití drátových sít má zásadní výhodu v čistící ploše, která je vyšší než u sít ražených do plechu (větší podíl otvorů a menší podíl drátů). Výhodou sít v modelu 1520 je to, že jsou trojdílně dělená, tudíž při jejich výměně není nutný velký prostor vedle třídičky.

Na vstupu do třídičky se nachází vpádová skříň a před ní může být použita aspirace pro odloučení prachových částí (jako tomu bylo i na vystaveném modelu PVT 1520).

Ve výpadové skříni se oddělují tři složky. Nečistoty, které zůstaly na horním sítě, vyčištěné zrno ze spodního síta a propad spodním sítem. Oddělené zrno je následně podrobeno aspiraci pro oddělení prachových nečistot a propad spodním sítem neboli zadina, může podléhat aspiraci rovněž. Pokud je zadina aspirována, pak ji lze přimíchávat k již vyčištěnému zrnu (při zpracování do krmných směsí).

Prach a další drobné nečistoty odsáté aspirací na vstupu i výstupu jsou odlučovány nejprve v cyklónovém čističi a poté předčištěný vzduch prochází ještě filtrací. Na výstupu je v proudu čistého zrna instalován magnetický pásek sloužící k zachycení feromagnetických příměsí.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *