Prodej a servis, ale i předvádění

V letošním létě došlo k významné změně u formy Multos Pelhřimov, která změnila svoje sídlo. Ne že by se přestěhovala z Pelhřimova, ale přemístila se do nového areálu v průmyslové zóně na okraji města.

A protože otevření nového areálu je významnou událostí, uspořádali zaměstnanci firmy den otevřených dveří, jehož základním cílem byla prezentace nových prostor určených pro prodej a servis, ale také techniky samotné, tedy nakladačů Schaffer a strojů pro zpracování půdy od dánské firmy Dal-Bo.
V souvislosti s výstavbou nových prostor se také mění koncepce servisu firmy. Zatímco doposud byla většina servisních úkonů řešena přímo u zákazníků, nyní budou větší opravy realizovány v novém servisním středisku. Což je obvyklý způsob jakým se servisní opravy řeší.

Praktické vyzkoušení

Co je méně obvyklé je volná plocha vedle nových budov. Ta je určena jako předváděcí polygon pro manipulační techniku. Potenciální zákazníci si zde budou moci přímo v akci stroje vyzkoušet. Tedy nabrat materiál, popojet si vyklopit, vyzkoušet stabilitu a manévrovací schopnosti. To není špatná myšlenka, protože zákazníci si stroje vždy rádi vyzkouší a porovnají si to co hlásají prospektové údaje s provozní realitou.
Zmínili jsem, že den otevřených dveří byl spojen s výstavou nových i již používaných strojů. V technice Schaffer jsme nemohli vidět žádné novinky, protože ty byly předvedeny již na letošním Techagru. Nicméně i tak návštěvníci mohli vidět pěkný průřez sortimentem, který začíná u malých kloubových nakladačů a končí u kloubových teleskopických manipulátorů se zdvihem 3,8 metru a nosností 3,5 tuny.

Jen v kloubovém provedení

V segmentu manipulační techniky pro práci ve stájích má Schaffer tradičně dobrou pozici a tak není s podivem, že nejprodávanějším modelem je typ 3033, což je malý kloubový nakladač, dále se hodně prodává model 5070, což je opět kloubový nakladač, ale většího provedení a s vyšší výkonností. Mimoto se dobře prodávají i modely 930 a 970 což jsou již teleskopické manipulátory a jak jinak, než v kloubovém provedení. Tyto stroje mohou dobře konkurovat klasickým manipulátorům a to tam kde jsou zvýšené požadavky na obratnost strojů, protože kloubové řízení má své nesporné přednosti.
Pro firmu Schaffer je také typická vysoká variabilita v používaných adaptérech, od různých druhů lopat, vidlí na hnůj či kleští na balíky si zákazníci mohou pořídit také lopatu na siláž a to se zakládacím dopravníkem na jejím dně, různé druhy radlic na sníh nebo pro přihrnování krmiva ve stáji a pokud se Schaffery používají třeba pro údržbu zemědělského areálu je možné jako adaptér použít zametací kartáč s hydropohonem, nebo dokonce žací stroj jehož pohon je řešen obdobným způsobem.

Pro rekultivaci TTP

Z vystavených strojů pro zpracování půdy jsme mohli vidět jednu zajímavou novinkou. Tou novinkou byl stroj určený pro údržbu trvalých travních porostů Dal-Bo Maxiroll. Tento stroj je tvořen prutovými branami, které mají za úkol provzdušněné porostu a vyvláčení stařiny, mechu apod. Prutové brány jsou doplněny secím strojem pro přísev trav, kdy osivo je vyséváno na široko, ale padá především do rýh, které byly vytvořeny činností bran. Travní drn s osivem je následně utužen pomocí težkých lučních válců, které je možné pro zvýšení hmotnosti naplit vodou. Tyto luční válce jsou hladké a mimo utužení půdy okolo osiva dobře rovnají travní drn a nerovnosti na něm vytvořené. Nakonec použití težkých lučních válců není žádnou novinkou, avšak ve spojení s provzdušněním porostu a přísevem jde o významný rekultivační zásah sloužící ke zlepšení druhového složení luk a pastvin a tím ke zvýšení jejich produkčních vlastností.
Ale základním výrobním artiklem firmy Dal-Bo jsou talířové brány. V souladu se současným trendem kdy se používají šikmo a ve dvou řadách uložené talíře má toto řešení samozřejmě i firma Dal-Bo. Její stroje s tímto provedením mají označení Maxidisc a nebyla by to firma Dal-Bo aby neměla na tomto stroji nějaké originální řešení. Zajímavé je například hydraulické nastavení úhlu talířů pod nímž vnikají do půdy, které není u konkurenčních strojů časté, ale není zas tak neobvyklé. Originální je však hydropneumatické odpružení jednotlivých pracovních sekcí, ale i samostatných talířů. Talíře jsou na slupicích vždy po dvou a každá slupice je samostatně odpružena. Díky tomu by kvalita práce stoje měla být velmi dobrá.

Větší možnosti

Na předváděcím dni mohli návštěvníci vidět řadu zajímavých strojů, seznámit se s novým areálem a samozřejmě i něco pojíst, popít a poslechnout si hudbu, vyhrát něco v tombole. Ale to hlavní bude teprve následovat. Tedy až nový areál začne naplno sloužit firmě i jejím zákazníkům.

Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *