Prodej techniky se letos snížil

Seminář na téma Agrární sektor a zemědělská technika dnes a po roce 2004 uspořádala koncem listopadu Česká akademie zemědělských věd ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky v Praze.

Ředitel VÚZT Ing. Zdeněk Pastorek, Csc., seznámil účastníky semináře s trendy ve vývoji a výzkumu zemědělské techniky, kde hrají prim především výzkumné projekty technologických systémů rostlinné a živočišné výroby zabývající se hledáním obnovitelných energetických zdrojů s ohledem na ekologické aspekty, ergonomii a ekonomiku.
Posluchače zaujaly referáty zástupců Sdružení výrobců zemědělské a lesnické techniky, momentálně sdružujícím 55 firem, a Sdružení dovozců, mající v České republice 33 členů.
Jak upozornil Ing. Dušan Benža, Csc., (ZeT), při momentální nepříliš uspokojivé ekonomické situaci, kdy prodej mechanizace na tuzemském trhu výrazně poklesl, má výrobce šanci pouze v případě, když minimálně 50% podíl produkce tvoří export.
A stagnaci prodeje zemědělských strojů dokumentoval ve své zprávě i tajemník Sdružení dovozců ZT Ing. Antonín Mašek. Jak uvedl, v roce 2002 bylo v České republice prodáno 1034 traktorů, z toho 79 % tvořil dovoz. Letos bylo prodáno do konce října 678 traktorů a prodej za celý kalendářní rok s největší pravděpodobností o mnoho nepřekročí 700 kusů (John Deere 22,3 %, Zetor 20,6 %, New Holland 13,4 %, Case 13 %).
Obdobná situace je i v prodeji sklízecích mlátiček. V roce 2002 bylo dodáno 210 kusů, za prvních deset měsíců letošního roku zatím 127 a prodej v podstatě ustal (Claas 30,5 %, John Deere 22,8 %, New Holland 18,9 %, Case 8,7 %, Massey Ferguson 7,9 %). V případě nákupu sklízecích mlátiček je ale třeba vzít v úvahu jejich vysokou pořizovací cenu, která se například oproti rokům 1994 a 1995, kdy se jimi podniky vybavovaly poměrně hojně, prakticky zdvojnásobila.
Sklízecích řezaček bylo dodáno 22 kusů (Claas 68,2 % a John Deere 31,8 %). Velké oživení se bohužel neočekává ani v prvním pololetí roku 2004.
(pal)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *