Produktivita práce na prvním místě

V minulém čísle Mechanizace zemědělství jsme přinesli článek o systémových nosičích Claas Xerion. Byly v něm nastíněny možnosti použití těchto unikátních strojů i skutečnost, že ač jde o velké stroje nemusí mít nutně vysoký tlak na půdu a ani vysokou spotřebu paliva, pokud pracují s dílčím zatížením motoru.

Specifik těchto strojů si byli vědomi i v ZD Petřín, což je zemědělský podnik hospodařící na Znojemsku v blízkosti státních hranic s Rakouskem. V tomto zemědělském družstvu obhospodařují 2200 ha zemědělské půdy na níž pěstují zejména obilniny, řepku hrách či hořčici, v živočišné výrobě chovají 260 prasnic a ve výkrmu vyprodukují ročně okolo 550 tun vepřového masa. Chloubou podniku jsou pak nové haly a technologie pro výkrm brojlerů, která je dimenzována na 370 tisíc kusů a roční produkce drůbežího masa dosahuje 5300 tun. Je zajímavé, že hospodaření rostlinné a živočišné výroby je striktně odděleno a to nejen účetně, ale i v tom směru, že veškerá produkce z RV je prodávána a všechno krmivo se naopak nakupuje.

Používají výkonnou techniku

V ZD Petřín sázejí na novou a výkonnou techniku. To znamená nejen výkonné stroje, ale i včasnost pracovních operací, dodržení agrotechnických termínů, méně zaměstnanců, vyšší efektivita práce. Výhodou jsou větší pozemky, kdy jejich průměrná výměra činí okolo 100 ha. Při zpracování půdy používají techniku Väderstad přesněji talířový podmítač Carrier se záběrem 8,25 m, talířový kypřič Excellent se záběrem 5,4 metrů a dále též osmimetrový secí stroj Rapid 800J.
Stroje s takovýmito záběry jsou již na hranici možností klasických kolových traktorů a tak je bylo třeba doplnit tahači jinými. Jednou z možností byly pásové stroje, nicméně volba padla na Xeriony. Byly zakoupeny dva. Jednak menší model 3300 Trac VC s výkonem motoru 330 koní a dále větší 3800 Trac s motorem o výkonu 380 koňských sil. Volba to byla dobrá s Xeriony si svoje nářadí dobře zvládají. Model 3300 Trac VC je vybaven otočnou kabinou umístěnou uprostřed a agregován s Excellentem a především podmítačem Carrier. Při pořizování stroje nebyla otočná kabina požadována, ale protože se jednalo o předváděcí stroj za příznivou cenu, tak se tuto dražší verzi vyplatilo nakoupit. Pro širší využití této technické zajímavosti se zvažuje např. přídavná nádrž na hnojivo při aplikaci průmyslových hnojiv.
Větší Xerion jezdí se secím strojem Väderstad Rapid 800J. J v označení znamená Jumbo, tedy model s velkým zásobníkem o objemu 6000 litrů. Tento traktor má kabinu umístěnou rovněž uprostřed, tato je však řešena jako pevná. Tento traktor s popisovaným secím strojem, zasel letos na jaře 1200 ha, z čehož polovinu na vlastních pozemcích a polovinu ve službách. Spotřeba pliva se pohybovala okolo šesti až sedmi litrů na hektar, samozřejmě při vysoké výkonnosti a to 10 hektarů za hodinu. Obdobná spotřeba paliva a výkonnost je dosahována i při podmítce s osmimetrovým Carrierem, (hloubka zpracování činí asi 10 cm).
Velkou výhodou Xerionů je řízení obou náprav, které dovoluje bezproblémové otáčení na souvrati. To je navíc v případě secího stroje umocněno použitím otočného mezinápravového podvozku.

Velká investice

Oba zmíněné traktory Claas Xerion byly zakoupeny v tomto roce, přičemž investice byla dále rozšířena o uvedený secí stroj Rapid 800J a podmítač Carrier, dále si pořídili lis na hranolovité balíky Claas Quadrant 3400 a ještě sklízecí mlátičku Lexion 550. Investice tedy byla značná a finanční prostředky poskytla jindřichohradecká pobočka rakouské Waldviertel Sparkasse.
Z popisovaného sortimentu strojů je patrné, že v Petříně jsou věrní technice od firmy Agrall a mimo výše uvedených strojů používají ještě sklízecí mlátičku Lexion 450, traktor Claas Axion 850, který je učen do dopravy a agregace s lisem Quadrant a dále mají v provozu dva starší traktory Fendt 924, které byly nakoupeny ještě v době kdy Agrall tuto značku prodával a jsou určeny pro dopravu s návěsy Annaburger.
Claas Axion původně pracoval též při podmítkách s pětimetrovým podmítačem Excellent, nicméně nyní je již určen pouze do dopravy a pro agregaci se zmíněným lisem Quadrant. Letos ho čeká doma asi 1000 ha a jezdit bude i ve službách. Většina slisované slámy bude použita jako podestýlka, zbylá část bude zpracována ve spalovně v Jindřichově Hradci jako zdroj bioenergie. Z pohledu automobilové dopravy do spalovny je tento lis ideální, protože formuje balíky o rozměrech 1,2 x 1 metr (délka je stavitelná od 1 do 3 metrů). Takovéto balíky pak lze ideálně rovnat na ložnou plochu automobilů. Specifikem těchto lisů je nový systém vázání, který tento úkon zrychluje, přičemž kvalita uzlů není dotčena.

Podle GPS

Širokozáběrové stroje a satelitní navádění dle GPS, to jde ruku v ruce. Není proto náhodou, že v Petříně používají na Xerionech satelitní navigaci s placeným signálem, tudíž s přesností asi +/- 5 cm. Díky tomu tedy není třeba referenční přenosná stanice. Specifikem Xerionů je systém řízení kol, kde není použit klasický rozvaděč pod volantem, jímž se rozděluje olej pro řídící válce, ale řízení je elektronické. Pod volantem je sice rozvaděč, ten má však jen bezpečností funkci při selhání systému elektronického. V běžném provozu elektronický snímač vyhodnocuje polohu volantu, a podle toho je přes řídící jednotku a solenoidové ventily dávkován olej do příslušných hydraulických válců. Instalace satelitní navigace je tudíž jednodušší, protože se napojuje „elektronika na elektroniku“. Dalším specifikem Xerionů je možnost navádění při současném řízení obou náprav. Takže Xerion může při přípravě půdy či setí jet psím chodem a méně utužovat půdu.

Závěrem

Je zřejmé, že použití výkonné techniky má své opodstatnění, zejména v takových podnicích jako je ZD Petřín, kde obdělávají pozemky s výměrou okolo 100 ha. Je zřejmé, že výkonná technika vyžaduje systém navigace, aby se dosáhlo co nejvyšší efektivity při navazování jednotlivých záběrů. A je zřejmé, že pořízení nové výkonné techniky je řádnou investicí. Nicméně ten, kdo umí dobře využít možnosti nové techniky, tomu se prvotní náročná investice jistě vrátí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *