Propracovaný systém servisního zázemí u Agrotecu

Dnešní servisní stránky jsou věnovány firmě Agrotec Hustopeče. Celým areálem firmy Agrotec Hustopeče nás provázel Ing. Pavel Kouřil. A bylo se na co dívat. V Hustopečích totiž mají kromě hlavního prodejního střediska Agrotecu i servisní zázemí pro všechny prodejce v ČR včetně skladu náhradních dílů a školicího centra.

Důvodem naší návštěvy bylo hlavně zjistit jak vypadá servis zemědělských strojů značek New Holland, Kuhn, Kleine a dalších. Avšak je nutné se zmínit i o tom, že je zde, z mého pohledu na velmi dobré úrovni vybudované, obchodní a servisní zázemí pro nákladní automobily IVECO.
Ale vraťme se k zemědělských strojům, těm je v Hustopečích věnována největší pozornost. Jak nám řekl náš průvodce, po desetiletém působení na našem trhu si firma Agrotec postupně vybudovala spolehlivé servisně administrativní zázemí.
Pane inženýre, jak vlastně středisko v Hustopečích vypadá?
Celý areál tvoří několik budov a hal. V první řadě je třeba zmínit servisní dílnu, která prošla v loňském roce modernizací v celkové výši 2,5 mil. korun. Tuto halu dříve využívala STS na opravy buldozerů a sklízecích mlátiček. Velká část investovaných prostředků připadla na zateplení budovy a výměnu oken. Hala slouží pro předprodejní přípravu strojů a zejména jako servisní zázemí pro 8 servisních techniků pracujících v obchodním regionu AGROTECu.Část haly je využita pro měření emisí nákladních automobilů a jejich přípravu na STK.
Na tuto servisní budovu navazuje administrativní část, kde je soustředěna celá agenda o dovážených strojích. Zde také sedí odborníci zajišťující technickou podporu servisu strojů v záručním a pozáručním období. Jsou centrem informací získávaných od zákazníků prostřednictvím prodejní sítě a na druhé straně od zahraničních partnerů smluvních firem.
Při prohlídce areálu jsme viděli poměrně velký sklad náhradních dílů. Jak sklad funguje a jakou kapacitou skladových položek disponujete?
Sklad náhradních dílů sousedí se servisní dílnou. O fungování a logistiku náhradních dílů se stará vedoucí tohoto úseku pan Vladimír Zlámal. Ohledně dodávek dílů pro stroje New Holland se nám podařilo napojit na hlavní sklad v Heilbronu, čímž se dodávky součástek velmi urychlily. Stejně tak jsme přímo napojeni i na sklad náhradních dílů firmy Kuhn ve francouzském Saverne. Dovoz je možný třemi způsoby. Za prvé jsou to pravidelné dodávky, kdy se k nám díly dostávají v určitých pravidelných intervalech, mimo sezónu jednou za čtrnáct dní, v sezóně pak třikrát do týdne. Za druhé využíváme noční expresní služby pro rychlododávky zejména menších dílů., které mají dvě koncové větve, jednu v Plzni a druhou v Mělníku. Jako třetí možností dopravy využíváme spediční služby pro dokládky celovozových zásilek.
Samotný sklad má dvě základní funkce. V první řadě slouží jako sklad importéra, kdy zásobuje celou dealerskou síť v České republice a v druhé řadě využíván pro maloobchodní prodej v našem regionu. Jelikož je o tento „maloprodej“ mezi uživateli naší techniky zájem, rozhodli jsme se vybudovat v těsném sousedství skladu prodejní prostory, které by měly těmto zákazníkům zpříjemnit nakupování u nás.
Co se týče počtu skladových položek mimo sezónu zde máme zhruba 5500 kusů, v sezóně se toto číslo pohybuje okolo 10 000 až 12 000 položek. V loňském roce se nám po dohodě s výrobci podařilo vrátit některé dlouhodobě neobrátkové díly a díly, kterých bylo nadpočet. Tím se nám uvolnili kapacity a mohli jsme se zásobit servisním materiálem na nové modely strojů. Celý chod našeho skladového hospodářství zajišťuje v současné době 11 pracovníků.
Zmínil jste se o rozvozu dílů pro dealery po celé republice. Znamená to, že máte stanovena kontaktní místa?
V podstatě ano, máme dvě rozvážkové cesty a pravidelně dle rozvozového plánu od nás vyrážejí dvě auta, jež mají přesně stanovenou trasu. Požadavky prodejních středisek tak mohou být uspokojeny dle jejich potřeb. Každá trasa má pět zastávek tak, aby bylo pokryto celé území republiky. Je třeba podtrhnout, že hlavní důraz naší obchodní politiky je kladen právě na dealerskou síť, neboť tato tvoří 83 % obratu Agrotecu v náhradních dílech a naplňuje naši strategii „Blíž k zákazníkovi!“.
Hovořili jsme i o školicím středisku, jak často pořádáte školení techniků?
Musím říci, že školicí centrum využíváme nejen pro školení techniků, ale i pro obchodní setkání zástupců prodejních středisek z celé republiky.Pravidelná školení servisních techniků zvyšující kvalifikaci probíhají hlavně v zimním období. Témata věnovaná novinkám zpravidla školí zahraniční lektoři – odborníci z výrobních závodů.

Text a foto Martin Křivka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *