Průběžný servis se osvědčil

V některých zemědělských podnicích, kde provozují linky na posklizňové zpracování zrnin, se stává, že obsluha vypne zařízení po sklizni a znovu je uvede do provozu až v nové sezóně. Pak se objeví závada, které se před rokem nevěnovala pozornost, a nyní je třeba ji velmi rychle odstranit, nejlépe okamžitě.

 „Protože si naše firma klade za cíl zajistit kromě staveb na klíč i dokonalý servis,“ řekl redakci Zemědělce na výstavě Země živitelka Dr. Ing. Vladimír Náplava, jednatel společnosti Cimbria Heid ČR, s. r. o., „zvolili jsme systém průběžných mezisezónních prohlídek a servisu. V době největšího nasazení se potom problémy se stroji vyskytují ojediněle a zákazníci si takové řešení pochvalují.“
Prodej, montáž a již zmíněný servis strojů pro posklizňové zpracování zrnin – sil, zásobníků, sušáren zrnin, čističek, třídiček, triérů a mořiček, elevátorů, redlerů a šneků – to je stěžejní zaměření firmy Cimbria Heid ČR, s. r. o. K tomu přistupují chladicí zařízení od firmy Frigor Tec. „Jsme schopni postavit na zelené louce kompletní posklizňovou linku určenou pro malého zemědělce i velkou výkupní organizaci, a to jak na zpracování merkantilu, tak osiv,“ zdůraznil Ing. Náplava.
V Českých Budějovicích prezentovala firma ze své nabídky tři stroje – čističku, mořičku a chladicí zařízení. Jak Ing. Náplava uvedl, účast na specializovaných výstavách je vlastně hlavně připomenutím činnosti. Nutně jí musí předcházet a po ní následovat celoroční práce se zákazníkem. „Často se sice objeví nový zájemce o naše produkty, ale nemůžeme předpokládat, že bychom přímo na výstavě nebo veletrhu uzavřeli větší kontrakt,“ upozornil.
Před blížícím se termínem setí ozimých obilnin, u nichž mohou způsobovat značné problémy choroby přenosné osivem, jsme se zajímali hlavně o moření. Mořičky dodávané společností Cimbria jsou dávkovací. Znamená to, že na předem zvolené množství osiva je aplikována přesná dávka mořidla – účinné látky. Rozmístnění mořidla na semenech je rovnoměrné, neexistují zrna přemořená nebo nenamořená, což se stává u mořiček kontinuálních. Obecně platí, že pěstitelé, kteří šetří na osivech, dělají velkou chybu. Pokud podcení jakost osiva a jeho namoření, ostatními agrotechnickými zásahy již tento nedostatek nenahradí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *