První zemědělský veletrh v 21. století

Poprvé v tomto tisíciletí se na výstavišti Villepinte v severní části Paříže konal obchodní veletrh SIMA. V letošním roce obdivovatele zemědělských strojů čeká ještě jeden, neméně zajímavý a to v německém Hannoveru. Na pařížské výstavě SIMA připravili světové i domácí firmy průřez nabídkou strojů pro nadcházející sezónu a samozřejmě také některé novinky, které bychom rádi postupně na našich stránkách zveřejnili.

Výstavy se zúčastnili a své výrobky předvedli i zástupci firem nabízející vše potřebné pro rostlinnou a živočišnou výrobu, přesto byla hlavní pozornost na výstavišti věnována zemědělské technice. Každá výstava s sebou přináší ocenění nových prvků v řešení dané problematiky. Ani SIMA není v tomto výjimkou a s několikatýdenním předstihem uveřejnila seznam oceněných exponátů. „Výherci“ tak měli možnost oceněné exponáty na svých expozicích dostatečně připravit a zviditelnit. Odborná porota udělila celkem šest zlatých medailí a 15 stříbrných. Následující řádky budou patřit právě zlatem oceněným modelům.
Další funkce Varia
Výrobce Agco SA divize FENDT získala zlatou medaili za integrované ovládání neseného nářadí na traktoru. Tato nová přídavná funkce systémuVario na traktorech FENDT řady 700 a 900 umožňuje nejenom ovládat, ale také uvádět do pracovní činnosti a to jak nářadí nesené tak i tažené. Systém se skládá ze tří částí. Za prvé je to nezbytná vnitřní kabeláž s venkovní zásuvkou, dále komunikační software a v neposlední řadě přídavná počítačová paměť.
Do této paměti se ukládají informace o nářadí. Pracovní nářadí se ovládá pomocí multifunkční páky, která s ostatními částmi komunikuje přes systém CAN LBS BUS. Toto umožňuje počítačové jednotce určené pro nářadí shromáždit potřebná data jako pojezdová rychlost, informace o motoru, výkon odebíraný vývodovým hřídelem apod. Další funkcí ovládacího systému pro nářadí je možnost posílat elektronické příkazy, podle konkrétních požadavků nářadí, do různých typů ovládacích mechanizmů traktorů.
Multifunkční páka ovládá nářadí přímo, Vario terminál je používán spíše jako regulační část a kontrolní ochrana nad všemi ostatními funkcemi. Kompaktibilita mezi traktorem a nářadím se tímto zlepšuje bez dalších výdajů na zvláštní řídicí jednotku. Vnitřní řízení nářadí navíc zlepšuje komfort při jeho obsluhování, nastavování a regulaci.
Regulace na rozmetadlech KUHN
Zlatou medaili obdržela také firma KUHN SA za regulaci odstředivého rozmetadla hnojiv pomocí otáček rozmetacích kotoučů. Tento systém je použit na rozmetadle Axera H EMC. Rozmetadlo plní čtyři hlavní požadavky automaticky řízené aplikace dávky hnojiv na hektar: zjednodušené regulování, připravenost na hraniční rozmetání, menší zatížení zadní nápravy traktoru a v neposlední řadě i vhodný a účelný design.
Pro rozmetadlo, které bude rozmetat přes pás široký 12 – 36 m má jedinečný význam regulace, která analyzuje rozdíly v tlacích hydraulického pohonu každého rozmetacího disku. Toto umožňuje stanovit množství aplikovaného hnojiva, a hnojiva které má být rozmetáno každým jednotlivým diskem. Elektronické zařízení určí na základě rozdílu v základním dodávaném tlaku oleje a tlaku oleje vracejícího se zpět do traktoru vyhovující otáčky pro každý disk tak, aby byla dodržena aplikační dávka hnojiva na hektar a pracovní záběr.
Rozmetadlo si dále automaticky reguluje i nastavení hradítka a zatímco stroj pracuje, řidič volí pouze směr a styl jízdy, například rozmetání v přímém směru nebo práce na okrajích pozemků – hraniční rozmetání. Řidič také nemusí kontrolovat tok hnojiva, neboť i toto je řízeno elektronickým regulátorem. Kontrola toku hnojiva z každého kotouče je pro samotné rozmetání rovněž podstatná.
Zlato pro krmný vůz
I oblast živočišné výroby se dočkala ocenění a to za systém míchání a rozmělňování krmiva pro míchací krmný vůz s tzv. motýlkovým řezem. Vůz s tímto systémem představila firma LUCAS G. Tento systém byl zkonstruován pro regulaci toku omezení ztrát na krmivech, senu či slámě u míchacích krmných vozů. Pohyblivá „filtrační“ zábrana je tvořena třídičem s rotačními disky a vestavěným protiostřím. Nastavení protiostří vymezuje hloubku mezery, přes kterou krmivo prochází, což vytváří nepřetržitý tok krmiva. Systém umožňuje pomocí stavitelného třídiče nastavit požadovanou intenzitu toku krmiva v závislosti na výkonových možnostech traktoru, typu a struktuře krmiva, sena či slámy.
Oblíbený Renault
Francouzská firma Renault Agriculture získala zlaté ocenění za univerzální řídicí jednotku pro traktorové nářadí. S pomocí tohoto zařízení řidič na displeji vybere nářadí namontované na traktoru a jeho následné ovládání je již prostřednictvím multifunkční ovládací páky. Funkce ovládací páky a spínače na displeji jsou automaticky přizpůsobeny funkcím nářadí, které má být ovládáno.
Ergopilot – řídicí jednotka traktoru, je automaticky uspořádána počítačovou jednotkou určenou pro nářadí vyvinutou výrobci nářadí ve shodě s BUS CAN komunikačním protokolem. Data související s traktorovými funkcemi se přenášení přes řídicí jednotku do části řídicí nářadí. Tato jednotka byla poprvé použita dvěma výrobci nářadí a to firmou SMA na jejich zadním neseném rozmetadle a firmou Faucheux na čelním nakladači. Další výrobci pracovního nářadí mohou používat vlastní elektronický řídicí mechanismus vzájemně zaměnitelný a reagující s touto univerzální řídicí jednotkou od Renaulta. Vše samozřejmě prostřednictvím multifunkční páky a komunikačního systému BUS.
Sedadla řidičů se rok od roku vylepšují a zdokonalují. Jsou více ergonomická, jejich součástí jsou i elektronické a řídicí páky pro všechny druhy nářadí. Tento představovaný systém přibližuje dva přístupy, mezi traktorem nebo inteligentním nářadím (nářadí se svojí počítačovou jednotkou) a traktorem, který má univerzální řídicí jednotku, tvořící vzájemnou komunikaci mezi obsluhou a samotným strojem.
Bezpečnost řidiče na prvním místě
Další zlatá medaile patří koncernu SAME DEUTZ FAHR za samovyrovnávací systém kabiny traktoru. Tento systém jsme již na stránkách Zemědělce představovali v jednom z předešlých čísel. Dnes tedy jen připomeneme, že je jedná o Same Galileo Cab Systém, což je systém hydraulického vyrovnávacího systému kabiny na traktorech řady Rubin 160, 180 a 200.
Systém snímá naklánění traktoru v příčné i podélné rovině a eliminuje náklon kabiny. Maximální hodnoty náklonu – vyrovnání jsou v příčném směru 500 mm a v podélném směru 700 mm. Elektronické senzory snímají všechny změny polohy, které souvisí s nerovnostmi terénu, avšak vyrovnávání nereaguje na změny polohy vyvolané akcelerací stroje. Z technického hlediska je vyrovnávací systém kabiny traktoru tvořen čtyřmi dvojčinnými hydraulickými válci, které jsou vybaveny vnitřními polohovými senzory. Na každém rohu kabiny je zespodu umístěn jeden válec. Stupeň vysunutí válců je elektronicky ovládán přes nastavenou řídicí jednotku, která komunikuje s hlavní kontrolní počítačovou jednotkou. Tato komunikace probíhá přes systém CAN-BUS.
„Univerzál“ od RAU
Na expozici značky RAU jsme našli další oceněný stroj. Tentokráte univerzální secí stroj nesoucí název Advasem. Tento univerzální stroj seje každé semeno odděleně (seed by seed), je výsledkem technických a agronomických studií, jimiž se zabývali firma Sicam R&D a skupiny francouzských odborníků. Výsledkem jejich snažení je možnost mít pod kontrolou populaci vysetých rostlin. Farmáři, kteří jsou si vědomi budoucí orientace zemědělství (větší preciznost, specializace apod.) budou chtít aby byli schopni optimalizovat a zvyšovat hodnotu vysetých semen.
Děrovaný výsevní válec je poháněn elektrickým motorem a individuálně nabírá každé zrno. To je poté pneumaticky dopravováno, s jistotou, že nebude poškozeno, do semenovodů. Tento velmi šetrný systém udržuje původní vlastnosti semen a to i semen upravovaných (obalovaných apod.). Elektronicky řízená regulace toku během setí umožňuje, aby byla dávka okamžitě regulovatelná, ať už manuálně nebo automaticky s pomocí mapovacího a pozičního GPS systému.
Každý válec může sít 19 řádků najednou dávce do 110 semen za sekundu na jednom řádku (pšenice). Znamená to také, že můžeme napoprvé dosáhnout výsledku: jedno semeno naplánované = jedno semeno skutečně vyseté. S technologií seed by seed je možné sít v dávkách o nejméně 20 % nižších, bez nepříznivého působení na konečnou úrodu. Tato hlavní inovace v technologii setí dává předpoklad nárůstu hodnoty speciálních, často dražších, semen – plodin a v podstatě je dělá dosažitelnými pro větší počet farmářů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *