Rekordní počet sklízecích mlátiček

Jednou za dva roky mohou účastníci Dne Zemědělce porovnat na jednom poli práci sklízecích mlátiček různých značek. Letos měli tuto možnost už poslední červnový den, tedy v době, kdy se všude jinde nechtěla vzdát „zelená“ svého majestátu a obilí zlátlo jen poskrovnu. V Agrosemu Stěžery na Královéhradecku, kde se praktická ukázka konala, napomohla sklizni ozimého ječmene desikace, i když vedle stojící řepka, kterou měl postihnout stejný osud, na ni nebrala vůbec zřetel.

Generálku na žně si vyzkoušel rekordní počet sklízecích mlátiček, které to neměly vůbec jednoduché. Porost ozimého ječmene, který dával výnos kolem sedmi tun z hektaru, byl místy polehlý a v dolním patru i lehce nazelenalý.
Užší i širší žací lišta
První letošní sklizeň obilovin zahájila sklízecí mlátička John Deere STS 9880 (1), kterou do České republiky dováží společnost Strom Praha. Tento stroj vybavený motorem o výkonu 465 koní a žací lištou širokou 9,15 m (lze však zvolit lištu širokou „jen“ 7,60 m), se vyrábí v Americe speciálně pro evropské podmínky. V Evropě, kde se stroje STS prodávají již třetí rok, jich k dnešnímu dni pracuje asi 150 (v České republice 11) a za tu dobu si získaly mezi zemědělci značnou oblibu. S žací lištou širokou 9,15 m vykazuje mlátička STS špičkové výkony – přibližně pět až sedm hektarů za hodinu. Ovládání je identické pro všechny typy sklízecích mlátiček John Deere, jejich obsluha ocení jednoduchost a snadnost nastavení i během jízdy, a to včetně drtiče, kdy je možné usměrnit tok hmoty v závislosti na proudění vzduchu.
Společnost John Deere úspěšně vyřešila plnění jednorotorového mláticího a separačního ústrojí, které má tři různé průměry: od nejmenšího – vkládání, přes střední – mlácení a konče největším průměrem, kde se zrno separuje. Sklízecí mlátička se vyznačuje velice šetrným mlácením, respektive vytíráním zrna, takže je vhodná i pro sklizeň plodin náchylných k poškození, například sladovnického ječmene. Sláma po sklizni se přitom nechá bez problému lisovat.
Kombajn je vybaven elektrohydraulicky ovládaným mechanickým reverzačním mechanismem, který přesouvá ozubené kolo a stejnou silou, kterou se materiál do kombajnu vtahuje, se i vytahuje. Toto zařízení se den před předváděním u stroje porouchalo, a tak „pohroma“ na sebe nenechala dlouho čekat. Po několika metrech v polehlém porostu se mlátička ucpala a na řadu přišel „ruční“ reverz. Je však třeba dodat, že bez tohoto zařízení by ve Stěžerech do cíle nedojela prakticky žádná mlátička, všechny jeý musely v náročných podmínkách chtě nechtě využít. Jak důležité je to zařízení, dokázala ta samá mlátička i při zpáteční jízdě, kdy se jí opět podařil stejný kousek.
Intenzivně i šetrně
Společnost Strom Praha předvedla i druhou sklízecí mlátičku, a to John Deere WTS 9640 (2). Označení WTS je určeno pro klasickou vytřásadlovou mlátičku s výkonem motoru od 206 do 336 koní a žací lištou se záběrem od 4,2 do 7,6 m. Tyto stroje se na našem trhu úspěšně prodávají již čtvrtou sezónu.
Sklízecí mlátička WTS je svým klasickým uspořádáním (nově se čtyřmi stupni separace) a zcela novým čisticím systémem QuadraFlo předurčena ke sklizni velkého množství hmoty i za vlhčích podmínek. Stroje této řady se vyrábějí v pěti nebo šestivytřásadlové verzi a vyznačují se velkým průměrem mláticího bubnu 660 mm, který zaručuje intenzivní a zároveň šetrné mlácení. Od mláticího koše neprochází všechen materiál síty, ale na předčištění je oddělena asi třetina zrna, která se odvádí přímo do násypky. Tím jsou hlavní síta odlehčena a lépe si poradí se zbytkem materiálu. V zadní části mlátičky je umístěn drtič s hladkými nebo zubovými noži. Sklízecí mlátičky John Deere WTS se vyrábějí buď ve verzi Hillmaster, což je zařízení, které vyrovnává celý kombajn až do svahu 15 %, nebo ve verzi rovinné.
Evergreen českých polí
Agrotec Hustopeče předvedl ve Stěžerech tři modely sklízecích mlátiček New Holland. Jako první vyjel evergreen našich polí – model TX 66 (3). Přesně před deseti lety byla tato mlátička představena na českém trhu a podle zástupce Agrotecu doposud nikoho nezklamala. Je vybavena motorem o výkonu 281 koní, zásobníkem o objemu 8000 l a čtyřbubnovým mláticím a separačním ústrojím. Základem je mláticí buben o průměru 606 mm, odmítací buben, který se u tohoto stroje otáčí dvěma třetinami otáček mláticího bubnu, dále rotační separátor o průměru 508 mm a usměrňovací buben. Mláticí a separační ústrojí má šířku 1560 mm, tato šířka je standardní u všech sklízecích mlátiček New Holland, tj. modelů TC, TX, CX, CR. Vyprazdňovací rychlost zrna ze zásobníku je 72 l za sekundu.

Druhým modelem New Holland byla novinka letošního veletrhu Techagro, a to sklízecí mlátička CS 640 (4). Jde o menší sestru velmi úspěšného modelu CX, která je jednodušší, přitom však maximálně výkonná. Oproti modelu CX má větší podíl mechanických uzlů a méně elektroniky při zachování základních parametrů výkonnosti a spolehlivosti. V základním výrobním programu této kompletně nové řady mlátiček jsou čtyři modely, dva pětivytřásadlové a dva šestivytřásadlové.
Předvedený stroj byl šestivytřásadlový s výkonem motoru 258 koní a objemem zásobníku 8200 l. Na veletrhu Agritechnica v roce 2003 byl oceněn stříbrnou medailí za mláticí a separační ústrojí. Výborná výkonnost žacího ústrojí na jakémkoliv pozemku – vysoká rychlost kosy, plně seřiditelný přihaněč a průběžný šnek s výsuvnými prsty zajišťují plynulý přísun hmoty do mláticího ústrojí. V případě těžkých podmínek sklizně udržuje systém automatického nastavení výšky žacího ústrojí výšku nebo přítlak na podložku. Správné kopírování žacího ústrojí pak zajišťuje systém Autofloat. Mláticí buben má průměr 607 mm, rotační separátor pak 580 mm. Unikátním řešením je opásání mláticího bubnu, které může mít 85 nebo 121 stupňů podle toho, jaký porost se sklízí (v závislosti na zralosti, vlhkosti a zaplevelenosti).
Tyto sklízecí mlátičky mohou být vybaveny sklízecím ústrojím širokým 6 m nebo 7,32 m. Ve standardní výbavě je drtič slámy, objednat lze i rozmetač plev. Hlavním charakteristickým rysem mlátiček CS je jejich univerzálnost, lze je vybavit i patentovaným systémem vyrovnávání sít, který zvyšuje čisticí výkonnost až o 23 %.
Nový design
i technické parametry
Top modelem u společnosti New Holland je sklízecí mlátička CX 860 (5), která uzavírala praktickou ukázku společnosti Agrotec Hustopeče. K dispozici je osm základních modelů, řada 700 má čtyři modely pětivytřásadlové, řada 800 má čtyři modely šestivytřásadlové. Ke krásnému designu patří i vynikající technické parametry,výkon motoru se pohybuje od 238 do 405 koní u modelu CX 880. Předváděný model 860 má výkon motoru 330 koní plus 27 koní záložního výkonu, objem zásobníku je 10 500 litrů.
Klasické mláticí a separační ústrojí je opět čtyřbubnové, mláticí buben má průměr 770 mm, následuje odmítací buben, rotační separátor o průměru 708 mm a dále usměrňovací buben nad vytřásadly. Plocha vytřásadel je 5,8 m2, čisticí ústrojí, které je samovyrovnávací do sklonu svahu 17 %, má plochu 6,5 m2. Sklízecí mlátička CX 860 je vybavena žacím stolem od firmy Biso, jde o vario stůl se šířkou záběru 7,5 m. Žací ústrojí se dá vysunout o 70 cm dopředu, takže s ním lze sklízet jak obiloviny, tak i řepku bez jakéhokoli složitého přestavování.
Pro sklizeň obilovin i řepky
RCG Agromex představil poprvé v České republice sklízecí mlátičku Fendt (6) ve své nejsilnější podobě, kterou je model 8350. Jde o osmivytřásadlový stroj se šestiválcovým motorem Deutz s elektronickým vstřikováním o výkonu 350 koní. Sklízecí mlátička je vybavena žací lištou Powerflow o šířce záběru 7,70 m, která umožňuje sklizeň i nízkých porostů obilnin, stejně jako řepky. Díky svému příčnému dopravníku dokáže dopravit do mláticího ústrojí hmotu i bez použití přihaněče. Samozřejmostí je hydrostatický pohon přihaněče a elektronicky ovládaný reverzní chod, stejně jako výkon ventilátoru. Mláticí ústrojí je široké 1680 mm, mláticí buben má průměr 600 mm. Odmítací buben a separační buben urychlují a zlepšují separaci zrna. Vytřásadla dlouhá 3,9 m mají plochu 6,68 m2, celková plocha sít je 5,30 m2. Zásobník má objem 10 500 l, výška horního vyprazdňování je 4,5 m, rychlost vyprazdňování je 88 l za vteřinu.
Mlátička je osazena osmiřadým drtičem slámy se 108 noži. Pracuje tak, že nadrcená sláma je jemně upravená a při dalším zpracování půdy lze bez problémů uplatnit minimalizace. Fendt 8350 má prostornou komfortní kabinu vybavenou klimatizací, ventilací, chladicím boxem, palubním informátorem a multifunkční ovládací pákou. Cena předváděného stroje se zabudovaným výnosoměrem je přibližně 5,3 milionu korun. K této řadě patří ještě slabší modely Fendt 8300 a menší pětivytřásadlový stroj Fendt 5250.
Univerzální sklízecí mlátička
Za mlátičkou Fendt vyrazila na svou trasu sklízecí mlátička Massey Ferguson 7274 Cerea (7), kterou na Dnu Zemědělce představila firma Magrix, jež zastupuje značku Massey Ferguson ve východočeském regionu. Sklízecí mlátičky Cerea se vyrábějí v Dánsku a jejich velkou předností je univerzální využití při sklizni jakékoli plodiny se zárukou vysoké kvality a výkonu. Další velkou předností je rychlé a jednoduché přestavení stroje při přechodu sklizně z jedné plodiny na druhou, stejně jako lišta Powerflow, kterou lze sklízet všechny plodiny kromě kukuřice. Pro sklizeň kukuřice je určen kukuřičný adaptér, s nímž byl dosažen výkon 60 tun za hodinu u největšího modelu 7278 s výkonem motoru 387 koní.
Všechny sklízecí mlátičky jsou vybaveny plně integrovaným informačním a řídicím systémem, v jednom místě je soustředěna jak kontrola, tak seřizování stroje. V systému je též uložen návod k obsluze, takže v každém okamžiku má obsluha k dispozici veškeré potřebné informace. Na přání zákazníka lze stroj doplnit o kompletní naklápění a vyrovnání mlátičky, přídavný šnek na sklizeň řepky, který značně urychluje sklizeň, ale i kukuřičnou výbavou a pohon všech čtyř kol.
Nejsilnější ze všech řad
Předposlední předvedenou sklízecí mlátičkou byl Claas Lexion 580 (8), který do Stěžer přivezl Agrall Bantice. Tajemství této mlátičky spočívá v tříbubnovém mláticím ústrojí APS a v odlučovacím systému Roto Plus, kdy dva axiální bubny nahradily klasická vytřásadla. Lexion 580 je nejsilnější sklízecí mlátička ze všech výrobních řad, motor při poklesu otáček může dosáhnout maximálního výkonu až 512 koní. Vybaven je lištou vario širokou 7,50 m, která umožňuje prodloužit nebo zkrátit žací stůl během jízdy o + 10 nebo – 20 cm, což je výhodné při měnících se podmínkách sklizně, především v polehlém porostu.
Mláticí systém APS je složen z urychlovacího, mláticího a odmítacího bubnu, které jsou spřaženy dohromady, takže vaiátorem se mění otáčky všech třech bubnů. Za nimi následuje odlučovací systém, který tvoří již zmíněné dva podélné rotory. Velkou výhodou tohoto systému, na rozdíl od klasického axiálního mláticího ústrojí, je možnost separátní změny otáček mláticího systému a separátní změna otáček rotorů podle aktuálních sklizňových podmínek.
Předvedený stroj byl vybaven palubním informačním systémem CEBIS, takže obsluha má v každém okamžiku informace o tom, v jakém režimu pracují jednotlivé uzly stroje a může nastavovat požadované hodnoty, ať již otáčky mláticího bubnu, otáčky rotoru, sílu větru ventilátorua podobně. Dostává také informace o ztrátách a pokud je stroj vybaven kvantimetrem, tak i údaje o složení a množství přepadu, které se vrací ze sít zpět na mláticí buben.
V České republice má Agrall více než 20 sklízecích mlátiček vybavených systéme AGROCOM pro mapování výnosů. I předvedený stroj, pokud by sklidil více než dva řádky, by mohl na počítači v kanceláři vytvořit výnosovou mapu. Společnost Claas vyrábí i vytřásadlové Lexiony s označením od 520 do 560, dále modely Mega, pro menší podniky mlátičky Medion a pro nejmenší podniky modely Dominátor s lištou širokou třeba jen 2,7 m.
Přestavitel axiálního mlácení
Jako poslední se představila sklízecí mlátička Case IH AFX 8010 (9), typický představitel axiálního mlácení v ČR. Právě na tomto stroji zúročili konstruktéři firmy Case více než pětadvacetileté zkušenosti s vývojem a výrobou axiálních mlátiček. Srdcem modelu AFX je přeplňovaný dieselový šestiválcový motor s mezichladičem stlačeného vzduchu o objemu 10 300 cm3, který se vyznačuje velice nízkou spotřebou a vynikajícím výkonem. Jmenovitý výkon motoru je 280 kW (375 koní), ale v případě potřeby disponuje navýšením na 299 kW (400 koní). Pokud se obsluha rozhodne vysypat násypku za jízdy v náročném terénu, může využít jedinečného navýšení výkonu až na 329 kW, což představuje 440 koní. Při překonávání různých terénních překážek obsluha určitě ocení hydrostatický pojezd se čtyřstupňovou převodovkou, disponující standardně uzávěrkou diferenciálu přední nápravy.
Opravdový převrat proběhl v části pohonů mláticího mechanismu a vkládání, kdy se konstruktéři definitivně rozloučili se systémem řemenových variátorů. Na celém stroji je minimum klínových řemenů, neboť o většinu pohonů se stará hydraulika. Mlácení zajišťuje nový rotor s délkou 2612 mm a průměrem 762 mm. Jeho otáčky jsou nastavitelné z místa řidiče ve třech rozsazích od 220 do 1180 n/min. Unikátní pohon rotoru Power Plus tvoří CVT převodovka, jejíž koncepce je prakticky totožná s vario převodovkou známou například z traktoru CVX. Podobná CVT převodovka jako u pohonu mláticího ústrojí je použita i k pohonu vkládání, a tak stejně jako u rotoru je možné pohodlně z místa řidiče měnit otáčky sklízecího zařízení a šikmého dopravníku. Velkých změn doznal i systém čištění. Šneky nahradila klasická stupňovitá vynášecí deska, na kterou navazuje krátké žaluziové předsíto. Na něm se poprvé odděluje těžší zrno od lehčích plev. Čištění probíhá na elektricky stavitelných žaluziových sítech o celkové ploše 6,5 m2 s automatickým svahovým vyrovnáváním do sklonu 17 procent.
Otáčky hydrostaticky hnaného ventilátoru lze opět nastavit z kabiny. Mlátička byla vybavena lištou o záběru 7, 3 m, lze však namontovat i lištu se záběrem až 9 m. Zásobník má objem 10 500 l s rychlostí vyprazdňování 106 litrů za vteřinu. Návštěvníci Dne Zemědělce si mohli prohlédnout i úplně novou sklízecí mlátičku Case IH AFS 2388 X-clusive, vzhledem k těžkým podmínkám sklizně si však nový majitel nepřál, aby byla předvedena..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *