25.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Renovace poškozených vnitřních závitů

V tomto čísle vás seznámíme s opravami poškozených vnitřních závitů. Závity se mohou poškodit v důsledku koroze, chybnou montáží nebo demontáží, přetížením, příliš častou demontáží a montáží.

Jeden z nejčastějších a nejobtížnějších případů nastává tehdy, dojde-li k přetržení závitové části zarezlého šroubu. V tom případě se obvykle nepodaří odstranit zbytek šroubu bez poškození závitu nebo je závit korozí zcela znehodnocen. Velmi časté je také poškození závitu v součástech ze slitin hliníku a barevných kovů. Není-li možné použít závit nebo šroub většího průměru, byla dosud součást nenávratně ztracena. Dnes jsou však k dispozici precizní postupy opravy závitu pomocí pružné nebo pevné závitové vložky.

Princip opravy

Oprava vnitřního závitu použitím závitové vložky spočívá v odstranění zbytků starého, poškozeného závitu a jeho nahrazení novým závitem vytvořeným závitovou vložkou. Závitová vložka může být pružná, nebo pevná.
Pružná závitová vložka je vyrobena z drátu přesného kosočtvercového průřezu, který je šroubovitě stočen do tvaru válcové pružiny, takže jeho profil vytváří soustředný vnější a vnitřní závit. Pomocí přípravku se vložka vtočí do tzv. lůžkového závitu. V něm je uložena svým vnějším závitovým povrchem. Svým vnitřním závitovým povrchem pak vložka vytvoří závit původního rozměru. V nenamontovaném stavu je vnější průměr vložky větší než průměr lůžkového závitu. Tím je zajištěno, že po montáži vložky do lůžkového závitu vznikne ve vložce radiální předpětí. Toto předpětí zajišťuje vložku proti pootočení nebo vyšroubování. Vložka díky své pružnosti rozloží působící síly rovnoměrné po celé délce lůžkového závitu. Vzhledem k tomu a ke kvalitě materiálu a způsobu výroby vložky je takto opravený závit kvalitnější a únosnější než závit původní.
Pevná závitová vložka je tenkostěnné pouzdro, opatřené soustředným vnějším a vnitřním závitem stejného stoupání. Vnitřní závit nenamontované vložky nemá plný profil v celé délce. Při montáži vložky je profil tvářením dokončen, tím je vložka zakotvena v lůžkovém závitu a zajištěna proti vyšroubování. Na zadním konci má vložka osazení, kterým je rovněž jištěna proti pootočení v lůžkovém závitu.

Pružná závitová vložka
Vrtání díry pro lůžkový závit
Poškozený závit, popř. díra po odvrtaném přetrženém šroubu, se převrtá na předepsaný průměr podle tabulky rozměrů pro pružné závitové vložky. Například pro obnovu závitu M10 se použije vrták o průměru 10,50 mm.
Tím se odstraní zbytky poškozeného závitu, případně přetrženého či zkorodovaného šroubu. Osa díry musí být samozřejmě totožná s osou původního závitu. V obtížnějších případech nebo při použití ruční vrtačky se doporučuje použít přípravek, který zajistí zachování přesné polohy osy díry. Zahloubení ani sražení hrany díry se nedělá, protože ztěžuje vtočení vložky, zejména u větších průměrů.
Aby byla závitová vložka správně uložena v lůžkovém závitu, musí být uložena pouze v té části lůžkového závitu, kde má profil závitu plnou hloubku. Proto musí být dodržena minimální hloubka díry a minimální délka lůžkového závitu.

Zhotovení lůžkového závitu
Řezání lůžkového závitu se provádí speciálním závitníkem, který má stoupání opravovaného závitu, ale větší průměr. Podle konkrétní situace se používá buď jeden universální závitník, nebo, zejména pro slepé díry a požadovanou vyšší přesnost, sadové závitníky. Na přesnosti lůžkového závitu závisí přesnost opraveného závitu.

Montáž pružné závitové vložky
Montáž se provádí pomocí přípravku. Vložka se vloží do přípravku pomocným unášecím výstupkem dopředu. Výstupek se zachytí do výřezu v trnu přípravku a vložka se vtočí do předpínacího pouzdra, které má vnitřní závit stejný jako je příslušný lůžkový závit. Když první závit vložky dosáhne konce předpínacího pouzdra, přiloží se přípravek na díru s lůžkovým závitem. Vložka se dál vtáčí do předpínacího pouzdra, z kterého přechází do lůžkového závitu, obr. 3. Při tom se nesmí vyvíjet osový tlak, aby nedošlo k vtočení vložky „přes závit“, což se může stát zejména u jemných závitů. Vtáčí se tak daleko, až vložka celá projde předpínacím pouzdrem a konec posledního závitu vložky je asi o čtvrtinu až polovinu otáčky za začátkem lůžkového závitu.
Odlomení pomocného unášecího výstupku vložky
První závit vložky je opatřen vrubem, který umožňuje odlomení pomocného unášecího výstupku bez deformace ostatních závitů vložky. Odlomení se provede ostrým klepnutím na unášecí výstupek přes speciální přípravek nebo přes průbojník. U větších průměrů je možno výstupek odlomit pomocí vhodných kleští. Odlamovací síla musí působit na unášecí výstupek pouze ve směru osy závitu, nesmí se odlamovat ukroucením. Odlomením výstupku je oprava závitu ukončena.

Pevná závitová vložka

Vrtání díry pro lůžkový závit a zhotovení lůžkového závitu je zcela stejné jako u pružné vložky. Navíc se před řezáním lůžkového závitu vytvoří vybrání pro osazení vložky.
Montáž pevné závitové vložky se provádí pomocí montážního nástroje. Ten má tvar trnu a je opatřen vnějším závitem o rozměrech opravovaného závitu, takže se velmi podobá závitníku. Nemá však řezná ostří a závit neřeže, ale tváří. Na začátku své závitové části má trojboký průřez, který v další části přejde v průřez válcový.
Montážní nástroj se naolejuje a lehce našroubuje do pevné závitové vložky. Ta se i s přípravkem bez násilí zašroubuje do lůžkového závitu, až dosedne svým osazením do vybrání na začátku lůžkového závitu. Potom se vtáčí montážní nástroj do vložky. Tím jsou dotvořeny poslední závity vložky a vložka je radiálně zatlačena do lůžkového závitu. Vyšroubováním montážního nástroje je oprava závitu ukončena.

Praktické zkušenosti
Oprava vnitřních závitů pomocí závitových vložek je snadná, rychlá, výsledek je dokonalý, opravený závit má zpravidla lepší vlastnosti než závit původní. Opravu je možno snadno a se stálou kvalitou provést kdekoliv, opravovat lze takto i nejnáročnější součásti, například závity v hlavě válců pro zapalovací svíčky, závity pro šrouby hlavy válců nebo pro ojniční šrouby.

do rámku

Hlavní technické výhody opravy vnitřních závitů pomocí závitových vložek:
 vyšší únosnost opraveného závitu než závitu původního,
 trvanlivost opraveného závitu je podstatně vyšší,
 značně nižší opotřebení závitu i při opakované demontáži a montáži,
 velmi dobrá odolnost proti korozi a chemickým vlivům,
 ani u spojů vystavených teplotám až do 450 oC nedochází k zadírání a spoje jsou běžným způsobem demontovatelné.

Hlavní technické nevýhody jsou tyto:
 pro každý průměr, stoupání, profil a délku závitu je nutná jiná vložka, vyrobená právě s těmito parametry,
 pro každý opravovaný průměr závitu je nutný jiný vrták,
 pro každý průměr, stoupání a profil opravovaného závitu je nutný jiný, speciální závitník na lůžkový závit, popř. sada závitníků,
 pro každý průměr a stoupání opravovaného závitu je nutný jiný přípravek nebo nástroj pro montáž vložky,
 po montáži nelze vložku bez poškození demontovat a nelze ji opětovně použít.
konec rámku

Doc. ing. Josef Pošta, CSc., Technická fakulta, ČZU v Praze

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

 1. Dobrý den vedeme spor jak bezpečně vyčistit vnitřní závitovou díru M 16. Jedná se o znečištěné otvory po silikonu, možná maziva v nerezové přírubě a šrouby jsou ocelové. Závity nejsou poničeny.
  Jeden z návrhů je:
  1) použití závitníků a pozvolna protáčet
  2) použití nějakého chemického rozpouštědla
  3) použití neocelového kartáče
  Děkuji předem za odpověď případně po možnou komunikaci přikládám mob 724 068 629.
  Moc děkuji Vůjta

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down