Repase a generální opravy

Traktory značky Zetor patří v České republice mezi nejvíce repasované. Odpovídá to jejich téměř výhradnímu postavení na našem trhu před dvaceti lety. Právě dnes se přitom dostávají do stádia své životnosti, kdy vyžadují generální opravu. Na jejich repase a rozsáhlé generálky je proto zavedena většina servisních firem a opravárenských podniků, které se v našim podmínkách repasemi traktorů zabývají. Generální oprava je zpravidla velmi nákladná a každému rozhodnutí o ní by proto měla předcházet pečlivá úvaha, zda se skutečně vyplatí.

Pro repase zemědělské techniky se většinou rozhodují ty zemědělské podniky, které si nemohou dovolit zakoupení nových strojů a nebo nechtějí investovat do obnovy svého technického parku při výskytu prvních známek opotřebování. Generální oprava totiž často může odstranit technické nedostatky jinak funkčního stroje za dobrou cenu a vyjde výrazně levněji, než nákup zcela nového traktoru.
Mezi repasovanými traktory v našich českých podmínkách převažují stroje značky Zetor a to s datem výroby mezi léty 1978 až 1985 a to všech výkonnostních tříd. Právě ony se v současné době dostávají na hranici své životnosti. Poměrně široké rozpětí přibližně sedmi let je dáno především tím, jak o ně bylo po celou dobu postaráno po stránce technické údržby i pracovního využití. Nyní jsou buď posílány na generální opravy, repase nebo se jich podniky rovnou zbavují. Soukromní zemědělci o ně naopak mají značný zájem. Mnoho Zetorů po generální opravě proto míří rovnou do agrobazarů, kde je po nich vysoká poptávka.

Nejen drobní zemědělci

Na rampy opravárenských podniků nemíří pouze traktory soukromých zemědělců či malých farem, ale často i středně velkých nebo velkých a regionálně významných zemědělských podniků. Ty dávají přednost cizímu servisu před vlastní údržbou.
Technické stanice, které se kdysi v zemědělských podnicích staraly o zemědělskou techniku a prováděly na ní kromě běžné údržby i rozsáhlejší a náročnější opravy, – vyžadující odborné znalosti a technické zázemí na vysoké úrovni, jsou už dávno pryč. Udržovat vlastní technickou stanici se dnes většině podniků již nevyplatí a nemohou si ji z finančních důvodů dovolit. Výhodnější proto ně zůstává obrátit se s většími opravami či případnými repasemi na zavedené servisní firmy. Pokud v některých podnicích zůstal servis zemědělské techniky zachován, potom většinou jen jako přidružená výroba poskytující služby i okolním zemědělcům. Údržba a servis zemědělské techniky přitom bývá velmi často spojen s podobnou činností také pro dopravní techniku a pro techniku komunálních služeb. Servisy tak neposkytují služby výhradě jen zemědělcům, ale také městům a obcím nebo dopravním firmám.

Rozhoduje cena

Servisní firmy uvádějí, že repasované traktory značky Zetor jsou pro drobné zemědělce zajímavé, pokud se jejich konečná cena pohybuje kolem dvou set tisíc korun. Ceny nejlevnějších nových traktorů nižší výkonnostní třídy totiž začínají na půl milionu. Zde je rozdíl výrazný a nižší pořizovací náklady jsou přiměřené kratší životnosti a nižší výkonnosti repasovaného stroje.
Jak nám řekl prodejce repasovaných traktorů Jiří Schreiber z Měřína u Velkého Meziřičí na Vysočině jsou tyto stroje po generální opravě většinou plně využitelné a mohou být pro mnoho podniků a soukromých zemědělců dobrým řešením za dobrou cenu. „Avšak nový stroj je nový stroj,“ dodává vzápětí. Repasované traktory jdou podle něho na odbyt hlavně díky tomu, že jsou sice levnějším, ale přesto stále relativně uspokojivým řešením. Kromě již zmíněných nedostatků musí zemědělec, který se rozhodne pro zrekonstruovaný stroj, vzít v potaz také riziko častějších oprav.
Celý proces generální rekonstrukce traktoru vždy začíná výčtem očekávaných vlastností, který by stroj po generálce měl mít, a dále součtem oprav, které by měla zahrnovat. To je úkolem zadavatele, většinou tedy techniků daného zemědělského podniku, který posílá traktor k repasi. Právě rozsah oprav rozhoduje o ceně a tím pádem také o rentabilitě rekonstrukce.

Rentabilní opravy

Mezi nejčastěji prováděné a současně nejvíce rentabilní zásahy u traktorů značky Zetor patří generální opravy motorů a generální opravy převodovek. Obojí přitom přijde levněji než kompletní výměna těchto částí traktoru. Pokud se na traktoru provádí pouze omezený zásah zaměřený pouze na zmíněné části, oprava se zemědělskému podniku zpravidla finančně vyplatí a je lepším řešením než nákup nového stroje.
Generální opravy se většinou dělají čistě výměnným způsobem. Generální oprava motoru spočívá přinejmenším ve výměně vložek a nabroušení kliky. Je-li motor příliš opotřebován, mohou být vyměněny některé dalšího jeho součásti. To stejné platí o opravě převodovky, u které musí být při generální opravě minimálně vyměněna ložiska. Tyto základní opravy velmi často zahrnují také výměnu kardanových hřídelí, které patří mezi snadno opotřebovatelné součástky. Právě jejich výměna bývá často doporučována až samotnými techniky v servisu, protože zadavatelé oprav si většinou tohoto technického nedostatku nebývají vědomi a opotřebovanou hřídel, která výrazně snižuje výkonnost motoru a může dokonce nesprávným provozem a narušenou funkčností poškozovat i další součásti stroje, sami nepoznají.

Generální opravy

Při úplné generální opravě motoru a převodovky se potom kompletně mění všechny pístní kroužky a ložiska na klikovém hřídeli a ať již z důvodu zvýšeného opotřebení nebo z důvodu zvýšeného proběhu daného výrobcem. Při středně velké opravě si zákazník sám určí jakou část motoru si přeje opravit.
Menší servisní firmy často jen vyměňují poškozené nebo opotřebované díly za nové. Skutečně renomované podniky však dokáží řadu těchto starších a použitých dílů opravit nebo zrenovovat a tím ušetřit zadavateli další finanční prostředky. Jejich zásahy bývají zpravidla uspokojivé. Seriózní firmy navíc dávají na jimi opravené díly garanci, v obvyklé délce devíti měsíců, někdy i dále. Jedním z takových příkladů může být navařování klikového hřídele, vložkování poškozených těles nebo opravy prasklin motorových skříní.

Individuální požadavky

Výrazně draží jsou generální opravy traktorů, které zahrnují také výměnu karoserie nebo jejích částí, a dále obměnu pracovních zařízení, elektroinstalace, systému řízení, kabiny, palubní desky a podobně. Zde je třeba pokaždé velmi individuálně posoudit, do jaké míry se rekonstrukce traktoru finančně skutečně vyplatí. Zejména zavádění nových prvků může opravu výrazně prodražit. Záleží také na samotném zadavateli opravy, zda-li je schopen dodat vlastní součástky a náhradní díly, které celkovou cenu sníží. Některé náročnější obměny, zejména celé karoserie či kompletní elektroinstalace se zavedením nových elektronických prvků technici ani nedoporučují. Často totiž bývá levnějším řešením pořízení si nového stroje.
Rovněž v případě pneumatik Jiří Schreiber z firmy v Měříně příliš nedoporučuje kupovat protektory. Finanční rozdíl oproti novým se často pohybuje jen kolem jednoho tisíce korun a potom je podle něho vhodnější rozhodnout se pro nové díly.
Zvláštní kategorií jsou repase s cílem posunout původní vlastnosti traktoru o stupeň výše. Jedná se především o vybavování strojů novými prvky, zejména pokud jde o jejich pracovní zařízení. Také zde je finanční rentabilita náročného zásahu velmi individuální a záleží na konkrétní opravě a typu stroje. Rovněž na očekávání zákazníka.

Životnost Zetorů po generálce

Pro zemědělce, kteří si nechávají své Zetory repasovat nebo repasované stroje přímo kupují v agrobazarech, je samozřejmě důležitá také otázka, jak je to s jejich životností. Tvrzení, že mezi zrekonstruovaným a novým traktorem není rozdíl co do výkonnosti a životnosti, je příliš optimistické. Většina odborníků na repase připouští, že vlastnosti traktorů po generální opravě bývá o něco nižší, což však plně odpovídá také jejich nižní pořizovací ceně.
Mnohé servisní firmy garantují výkonnostní parametry i životnost motorů po generální opravě ve stejném rozsahu jako u nových strojů. Velmi však záleží na podmínkách správného provozování motoru a následující údržbě, typu parkování, zvláště během zimy. Samozřejmě platí pravidlo, že s repasovanými stroji by se mělo zacházet o něco šetrněji než s novými, mají-li vydržet přibližně stejnou zátěž a dosáhnout podobné životnosti. Jejich vlastníci by měli dbát také na jejich časté technické kontroly.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *