Řešení pro farmáře i zemědělské podniky

Firma AGROING BRNO s. r. o. patří mezi největší dodavatele posklizňových linek, strojů a technologií pro zemědělce v České republice. Realizuje výstavbu a modernizaci posklizňových linek, dodává technologie skladování, čištění a sušení obilí, zařízení pro posklizňovou úpravu obilovin a olejnin při využití stávajících objektů a technologií.

Firma nabízí zařízení o vysoké technologické úrovni, navrhuje individuální řešení pro umístění posklizňových linek do stávajících prostor, vybavení posklizňových linek a další produkty, například pásové a šnekové dopravníky, redlery, dávkovací zásobníky, sušičky, předčističky a čističky a další technologie pro automatizaci posklizňové úpravy a skladovacích procesů.

O činnosti společnosti Agroing Brno s. r. o. se mohli návštěvníci přesvědčit v obci Horní Moštěnice, kde sídlí společnost SALIX MORAVA a. s., Horní Moštěnice. V provozu jsou dvě čisticí linky TAS 154 s výkonem 120 t/h na předčištění a 60 t/h na čištění, sušárna STKX6-10/2, čtyři skladovací sila SPA 19,7/15, čtyři sila SPA 12/17, dvě akumulační sila s výsypkou SLA 7,5/7.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *