Rozhodli se pro posklizňové linky

Dny otevřených dveří, v rámci kterých si návštěvníci mohli prohlédnout nové posklizňové linky, uspořádala letos na podzim společnost Pawlica, s. r. o., generální dodavatel technologických celků pro sušení, čištění a skladování rostlinných komodit. V rámci této akce byli přítomní zemědělci nejprve seznámeni s produkty společnosti a poté ve dvou zemědělských podnicích také s realizovanými projekty.

Společnost Pawlica, s. r. o., je známa jako distributor sušiček Stela, čističek Schmidt-Seeger, speciálních dopravníků značky JE-MA, zásobníků BIN, redlerů a elevátorů Skandia Elevator, skladovacích sil Brock, vlhkoměrů a bonitačních přístrojů Pfeuffer. Svým zákazníkům nabízí servis v podobě přípravy návrhu řešení, projekčního zpracování, zajištění dodávky technologie na místo, strojní montáže celé technologie, elektromontáže, ASŘ a uvedení stavby do provozu. Samozřejmostí je i zaškolení obsluhy, spuštění zkušebního provozu, záruční i pozáruční servis.

Agronea, a. s., Polička
První návštěva se uskutečnila v zemědělském podniku Agronea, a. s., v Poličce, kde je vybudována nová posklizňová linka na skladování obilovin a olejnin, sušení a čištění. Linka začíná příjmovým košem , pokračuje čističkou Schidt-Seeger TAS 152-A2 (s výkonem 60 t/h), na ni navazuje sušička Stela GDB-TN¼ S (výkon15 t/h). Skladování komodit je realizováno v šesti silech BIN polské výroby, z nichž má každé kapacitu 541 t. Jejich celková kapacita činí 3246 t. Doprava zrna mezi jednotlivými body posklizňové linky je zajištěna prostřednictvím elevátorů disponujících výkonem 40 t/hod. Specialitou této posklizňové linky jsou plastová vytahovací vrata u příjmového koše, jehož plachty jsou odolné povětrnostním vlivům.
Jak sdělil ředitel podniku Agronea, a. s., Polička, Ing. Jiří Navrátil, nová posklizňová linka bude sloužit hlavně pro skladování pšenice, ječmene, žita, ovsa a řepky, přičemž vystačí na uskladnění zhruba jedné poloviny celkové produkce podniku. Díky novým uskladňovacím kapacitám podnik nebude muset hned svoji produkci udat a může vyčkat na lepší tržní ceny i několik měsíců po žních. „Otázkou vybudování nové posklizňové linky jsme se zabývali zhruba poslední tři roky. Při výběru dodavatele jsme se rozhodovali mezi třemi variantami. Tento projekt se nám jevil z hlediska kapacity, kvality a ceny nejvýhodnější,“ uvedl Ing. Navrátil. Investice, která má hodnotu 21 milionů korun, byla z 35 % dotována z evropských fondů, a její výstavba trvala přibližně šest měsíců. „Se základními stavebními pracemi jsme začínali letos v březnu a prvního záři jsme naskladnili první obilí,“ informoval Ing. Navrátil.
Společnost Agronea, a. s., hospodaří na 3700 hektarech (z toho asi 1000 hektarů činí trvalé travní porosty) v různorodé nadmořské výšce Českomoravské vrchoviny. Živočišnou výrobu představuje stádo 800 dojnic, 150 krav bez tržní produkce mléka a 2500 prasat.

ZD Dolní Újezd
Druhá prohlídka se uskutečnila v zemědělském podniku ZD Dolní Újezd, které obhospodařuje enormních sedm tisíc hektarů a je jedním z předních výrobců mléka. Na více než 4000 ha pěstují obilniny, na 700 ha řepku , na 600 ha mák a zhruba 100 až 150 ha je určeno pro kukuřici na zrno. Rostlinná produkce podniku je obrovská, a proto si žádá i velké skladovací kapacity. „Nová sila nám pokryjí naše potřeby z hlediska posklizňové úpravy a skladování zhruba ze dvou třetin s tím, že budeme využívat i stávající uskladňovací kapacity,“ shrnuje ředitel společnost Ing. Václav Klejch, který si od nové stavby slibuje efektivnější úpravu zrnin, ale především kvalitnější skladování. „Doufáme, že se zlepší kvalita potravinářského obilí a sníží ztráty, které vznikaly ve starých skladech. Navíc ušetříme lidi a techniku,“ hodnotí pozitiva zatím nedostavěného projektu. Již brzy by ale v areálu měla stát sila s uskladňovací kapacitou 16 068 t. Polovina této kapacity je řešena osmi jedno tisícových sily značky BIN, které mohli návštěvníci vidět již téměř hotové. Tato malokapacitní sila mají sloužit k uskladňování různých druhů a odrůd obilovin. Vedle nich mají brzy stát ještě čtyři dvoutisícová sila značky Brock (v době naší návštěvy z nich byly patrné jen základy).
Zajímavostí u této posklizňové linky je podle Ing. Petra Pawlicy dvoudruhový příjem (dva příjmové koše) umožňující naskladňování odlišných komodit najednou. Zboží pak může být naskladňováno, nebo naváženo do akumulačního zásobníku na sušení (ten má objem 504 t), odkud je postupně dávkováno do sušárny (Stela GDB-XN 1/8 S o výkonu 40 t/h) a následně naskladněno do sil. V případě potřeby čištění jde materiál z příjmového koše nejdříve do čističky (Schidt-Seeger TAS 154-A4 s výkonem 120 t/h) a poté na sušení. Možná je také varianta dočasného uskladnění materiálu v silu a pozdějšího odebírání a dopravy na čističku.

Dva typy sil
Společnost Pawlica, s. r. o., nabízí dva typy sil, do kapacity jednoho tisíce tun používá sila BIN polské výroby, která mají stěny z rovného plechu. Větší kapacitu uskladnění pak umožňují americké sila Brock vyrobená z vlněného plechu, který unese mnohem větší zátěž. Mohou mít průměr až 31 m a výšku 32 m. Zásobník těchto rozměrů pojme téměř 15 tisíc tun zrna. Větrání je u malých sil zajištěno pomocí roštů v podlaze, u velkých sil pak prostřednictvím větracích kanálů, které jsou vedeny v podlaze sila.
K oběma typům sil firma dodává český řídicí software. Ten dává obsluze přehled o všech důležitých informacích – co je v kterém sile naskladněno, do jaké míry jsou sila zaplněna nebo jaká je teplota uvnitř sil. Počítačem je možné rovněž spouštět ventilátory a dopravníky, řídit směr dopravy, přijímat nebo expedovat zboží a mnoho dalších funkcí. V sušárně pak počítač kontroluje teplotu na hořáku, teplotu plamene, teplotu vzduchu, teplotu uvnitř zrna, výkon sušení, teploty v kabelech a rovněž aktuální stav a výkon motorů. Sila jsou vybavena systémem kontroly plnění, který v případě zaplnění přijímání sám vypne. Přesun materiálu zajišťují dopravníky s výkonem 80 t/hod. Firma je však hodlá v budoucnu nahradit obilní pumpou (americký systém), která je levnějším řešením. Má jen jeden motor, který zajišťuje veškerou dopravu, a tak je méně náročnější na údržbu i energii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *