Rozhoduje ekonomika, rychlost i kvalita

Již téměř deset let se vyrábějí univerzální secí stroje John Deere s označením 740 A a 750 A. Díky stále oblíbenějším minimalizačním technologiím přípravy půdy našly svoje uplatnění i v České republice. A někteří uživatelé pracují již s druhou generací těchto strojů.

Potřebujeme jednoduché stroje
Takové je krédo hlavního agronoma Libora Dvořáka ze společnosti Sylan, s. r. o. z Hradce nad Svitavou. Společnost obhospodařuje 1650 hektarů orné půdy s 55% podílem obilnin. K jejich zasetí, ale i k setí dalších plodin včetně máku, používají secí stroj John Deere 740 A s pracovním záběrem devět metrů a zásobníkem na 3500 litrů osiva. „Secí stroj jsme vybírali poměrně dlouho. Techniku je třeba řádně vyzkoušet, aby se hodila do našich podmínek. Stroj, který jsme nakonec vybrali, je jednoduchý, ale přitom robustní a co je nejpodstatnější, velice výkonný a spolehlivý. U nás pracuje v agregaci se Zetorem 162 45 a toto spojení má určitě svoje rezervy. Nedostatečný je především výkon čerpadla traktoru a ideální není ani hydraulika, takže secí stroj nemůže ukázat všechny svoje přednosti v plné míře,“ říká Libor Dvořák.
Kromě již zmiňovaných kladů oceňují v Hradci také jednoduchou manipulaci se strojem, jeho snadné skládání a transport i pohodlnou a rychlou přípravu před setím. Nejdůležitější je ovšem rychlost a kvalita vlastního setí a v těchto bodech pracuje John Deere 740 A na jedničku. Při setí je zabezpečena stejná hloubka a kvalitní uložení osiva. Průměrný výkon se pohybuje okolo 60 zasetých hektarů za den, ale tento údaj je limitován jednak rychlostí přípravy půdy a také kvalitou tažného prostředku. Secímu stroji by vyhovovala pracovní rychlost 15 km/h, ale s dosavadním traktorem, který neřadí dostatečně pod zatížením, optimální pracovní rychlosti dosáhnout nelze. Před vlastním setím jsou pozemky připravovány talířovým podmítačem Dowlands Mega line a v Hradci nad Svitavou se nezříkají ani klasické orby, kterou převážně používají pro přípravu pozemků určených k výsevu jařin. Plnění zásobníku osiva je vyřešeno šnekovým dopravníkem umístěným na korbě nákladního automobilu nebo návěsu. Toto řešení je poměrně oblíbené a hlavně operativní, jelikož dopravník je odnímatelný a návěs lze tedy využít i k dalším činnostem.
„Závad jsme zaznamenali na secím stroji minimum. Snad jen zavlačovače dostaly letos díky suchu a tvrdé půdě pořádně zabrat. Stroj se nehodí pro setí do příliš vlhké půdy, protože na přítlačná kolečka se nabaluje bláto, ale vzhledem k jeho výkonnosti se této eventualitě dá vyhnout,“ uzavírá Libor Dvořák.
Ekonomické dopady jsou neúprosné
Dalším podnikem, kde při setí vsadili na John Deere 740 A, tentokrát s pracovním záběrem osm metrů, je akciová společnost AGRO Kunčina. Podnik hospodaří na 3300 hektarech půdy. Na 2900 ha orné půdy pěstují ozimou pšenici, řepku, sladovnický ječmen, kukuřici, mák a trávy na semeno. Živočišná výroba, opírající se hlavně o chov skotu s kombinovanou masomléčnou užitkovostí, prochází momentálně recesí, i když užitkovost je v tomto podniku vysoce nadprůměrná. Tento vývoj určují především nízké výkupní ceny mléka.
A ekonomika ovlivňuje i hospodaření na úseku rostlinné výroby. Proto v Kunčině začali již před deseti lety postupně přecházet k bezorebným technologiím zpracování půdy. „I když ne tak docela, jdeme spíše cestou kompromisu a podmítky děláme,“ vysvětluje vedoucí rostlinné výroby Ing. Ferdinand Vrbovský. „Vyzkoušeli jsme celou škálu strojů, na našich polích pracovaly jak radličkové, tak talířové podmítače. Naše střední písčité půdy ale působily na radličky jako brusný papír, proto půdu připravujeme talířovými podmítači Dowlands a Dowlands Preciser. Jelikož musíme během krátkého časového horizontu zasít až 1500 hektarů, potřebovali jsme výkonný secí stroj, který bude rychlý a přitom zaseje kvalitně. Víme, že existují secí stroje, které z pohledu agronoma odvádějí na první pohled lepší práci, jenže nestačí svým denním výkonem a i celková ekonomika setí je u nich neodpovídající. John Deere 740 A zvládá v našich podmínkách v agregaci s traktorem John Deere 7810 zasít průměrně 70 hektarů obilovin za den, u maku až 100 hektarů. Omezujícím faktorem zůstává včas kvalitně připravit pozemky před setím. Pokud se toto podaří setí probíhá v optimálních agrotechnických lhůtách. Sejeme jen do utužené půdy připravené podmítkou, do strniště bychom seli jen v časové tísni, i když náš secí stroj by to zvládl. Ekonomické ukazatele, úspora nafty i pracovních sil nás utvrzují v přesvědčení, že jdeme správnou cestou,“ objasňuje Ferdinand Vrbovský.
Dodržet správné postupy
Na farmě Opatov, s. r. o. hospodařící na 1200 hektarech se před dvěma lety rozhodli postupně přejít na minimalizační systém zpracování půdy. Jelikož i zde došlo k útlumu živočišné výroby, pěstují na 820 hektarech orné půdy převážně tržní plodiny. Obiloviny zaujímají 55 % výměry, mezi těmi ostatními převažuje řepka ozimá.
Také zde hrály při rozhodování jakou technologii zvolit důležitou roli ekonomické aspekty. „Minimalizace přináší úspory, ale pokud se nedodrží správně pracovní postupy, může se stát dvojsečnou zbraní,“ uvažuje jeden ze společníků firmy Milan Kohl a pokračuje:. „Příprava pozemků pro setí začíná vlastně již sklizní předešlé úrody. Ta musí proběhnout bez zbytečných ztrát tak, aby později nevznikaly problém s výdrolem. V první řadě je třeba dbát na dokonalé srovnání pozemku a od začátku omezit vjezdy na pole jak jen to je možné a nenarušovat kapilaritu vrchní vrstvy půdy. My půdu připravujeme dvojím diskováním talířovým podmítačem Dowlands maximálně do hloubky 12 cm a šestimetrovým kompaktorem. Každý rok je jiný a v tom letošním jsme měli s výdrolem hlavně na úvratích při setí potíže. Potom musí pomoci chemie. Chemické přípravky nejsou nejlevnější, přesto dosahujeme úspory 1000 až 1500 Kč na hektar oproti létům, kdy jsme pozemky připravovali klasicky. Na našich 1200 ha stačí pět lidí a jde jen o to vydržet a od zvolených postupů se neodchýlit.“
Pro vlastní setí používají v Opatově secí stroj John Deere 750 A s pracovním záběrem 6 m v agregaci s traktorem John Deere 7810 a vzhledem k tomu, že pracuje i ve službách, musí někdy odvádět heroické výkony. Pokud jsou podmínky optimální a pozemky připravené, jede takřka nonstop a za den a noc zvládne například při setí řepky zhruba 100 hektarů. Zastaví se pouze při doplňování nafty do traktoru, střídání obsluhy nebo plnění osiva do zásobníku. Plnění je řešeno vaky teleskopickým manipulátorem. „Secí stroj John Deere 750 A v pohodě zvládne setí do podmítky a semeno je dobře uloženo. Dá se říci, že v časové tísni zvládne setí i za podmínek, za kterých by agronom nesel. Jen ne všude přednosti minimalizační technologie dobře chápou a pozemky zbytečně naorávají a přidělávají si práci a zvyšují náklady. Secí stroj provozuji ve službách již devět let a ten nynější je v pořadí druhý. Pracuji s ním čtyři roky a neměnil bych,“ vypráví další ze společníků firmy Jaroslav Peřina.
A společně uzavírají. Ekonomické ukazatele jsou ten nejpádnější argument, ale vše je třeba dělat tak, aby řemeslo nezaplakalo a hlavně tak, aby hospodaření bylo smysluplné i v budoucích letech. Zvolená cesta i technika se zatím osvědčuje.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *