Rozmetadla pro precizní hnojení

Rozmetadla jsou vedle postřikovačů druhým nejpoužívanějším technickým prostředkem pro aplikování anorganických hnojiv. V českých podmínkách se používají rozmetadla v tažené nebo nesené verzi, většinou s objem do 3500 litrů aplikované látky. Populární jsou v poslední době dvoudisková rozmetadla. Preciznost rozmetání přitom zvyšuje multidiskový systém, pokud je součástí jejich vybavení.

Používání rozmetadel v českém zemědělství prošlo v posledních patnácti letech výraznou proměnou. Nová nesená rozmetadla dovážená z ciziny postupně vytlačují z českého trhu návěsné typy, které se téměř používaly v největší míře před rokem 1989. Důvodem je menší potřeba intenzitního hnojení v nových podmínkách. Jednak se změnily technologie samotného hnojení, – na trh se dostaly nové typy průmyslových hnojiv, které jsou účinnější a nevyžadují natolik intenzivní aplikaci, a dále jsou více zohledňována ekologická hlediska. Svoji roli sehrává také pořizovací cena těchto zařízení. Nesené verze rozmetadel jsou totiž obecně levnější než návěsné typy.

Samojízdná rozmetadla

Spíše vzácností jsou na českých a moravských polích samojízdná rozmetadla, jejichž pořizovací cena je výrazně vyšší než u ostatních typů. V západoevropských zemích se vyrábějí na zakázku a jen v omezené míře. Ani v českých zemích po nich není příliš velká poptávka. Převažuje přitom nabídka amerických modelů těchto strojů. Rozlohy evropských polností totiž většinou nejsou tak velké, aby se pro ně našlo efektivní využití. Jejich pořízení se totiž vyplatí pouze za podmínky jejich vysokého pracovního využití.

Pneumatické rozmetání

Požadavek na flexibilitu pracovního zařízení pro rozmetání všech typů anorganických hnojiv nejlépe splňuje pneumatické rozmetací ústrojí. S jeho pomocí je možné s vysokou rovnoměrností rozmetat i hnojiva s rozdílnou zrnitostí. Pracovní záběr je konstantní, daný délkou výložníku. To umožňuje i používání pěnového značkovacího zařízení k jeho značení. Dávka hnojiva se nastavuje hradítkem, synchronizace dávkování s pracovní rychlostí může být u modernějších typů zajištěna řízením rychlosti dávkovacího dopravníku palubním počítačem.

Kotoučové ústrojí

U nesených rozmetadel se většinou používá odstředivé kotoučové rozmetací ústrojí. Obliba tohoto technického řešení je i nadále na vzestupu. Příkladem je firma Vicon, která vyrábí rozmetadla s tradičním kývavým rozmetacím ústrojím. Přesto do výrobního programu zařadila i kotoučová rozmetadla.
Určitým nedostatkem některých nesených typů však může být konstantní nastavení dávkování hnojiva v průběhu aplikace, což vyžaduje dodržování také konstantní pojezdové rychlost. Při jejím nedodržení dochází k nerovnoměrné aplikaci. Některá nesená rozmetadla jsou proto vybavena systémem DPB, který automaticky nastavuje dávky v závislosti na změně pracovní rychlosti.
Většinu rozmetadel je možné doplnit také různými typy regulací Quantron, kdy je pomocí čidla na kole taženého prostředku možné snímat pojezdovou rychlost a regulovat podle ní dávkování.

Pracovní záběr

O pracovní výkonnosti rozmetadla rozhoduje především záběr rozmetacího zařízení. Velký záběr je přednostní především kotoučových rozmetadel. Rozmetadla mají pracovní záběr obvykle od 9 do 36 metrů.
Změny pracovního záběru se dosahuje výměnou rozmetacích kotoučů, přestavěním polohy výpadu hnojiva na kotouče, záměnou odhozových lopatek nebo změnou otáček rozmetacích kotoučů. Dosažení pracovních záběrů nad 18 m je u odstředivých rozmetadel závislé především na zrnitosti hnojiva.
Jeden z největších pracovních záběrů má rozmetadlo Boqballe od zahraničního výrobce Massey Ferguson., které dosahuje 36 metrů. Používá se v kombinaci s přepravním vozem Perrein Jumbo, který má na české podmínky až nezvykle velký zásobník do 9000 litrů. Zvláštností tohoto typu s vysokou kapacitou je schopnost dobře odvádět práci i bez hydropohonů. Přepravu hnojiva do rozmetadla během jízdy zajišťuje příčkový dopravník.
Pracovního záběru 36 metrů ale není možné využívat na velkých pozemcích u vyšších hektarových dávek, jestliže kapacita zásobníku nestačí na jízdu tam a zpět přes celou délku pole. Nedodržení této podmínky podstatně snižuje výkonnost rozmetadla.

Velikost zásobníku

Mezi hlavní kritéria při nákupu nového rozmetadla patří velikost zásobníku. V českých podmínkách se přitom nejčastěji používají rozmetadla s objemem zásobníku do 3200 l. Rozmetadla s větším objemem násypky se pak kombinují s vlastními podvozky.
Velikost zásobníku je přitom omezena zvedací silou hydrauliky tažného zařízení a nosností pneumatik. Právě výkonnost a technické parametry tažného zařízení, – nejčastěji traktoru, limitují velikost zásobníku. Určitým řešením pro snadnější manipulaci nesených rozmetadel s větším zásobníkem je jejich nadstandardní vybavení opěrnými koly nebo návěsnými podvozky, na které se nesené rozmetadlo namontuje.
Mezi požadované vlastnosti rozmetadel patří také možnost hraničního rozmetání pro hnojení na okrajích pozemků, které se nejčastěji provádí uzavřením výpadu hnojiva na vnější kotouč a výměnou rozmetacích kotoučů nebo lopatek spolu s použitím usměrňovacího štítu. Schopnost hraničního rozmetání je dnes už neodmyslitelnou součástí snad každého rozmetadla.

Přednosti multidisků

V poslední době roste obliba dvoudiskových rozmetadel vybavených multidiskovým systémem, který zvládá všechny typy hnojení, včetně přihnojování a ohraničeného rozmetání. Preciznost hnojení díky němu dostává nový rozměr. Rozmetadlo vybavené tímto systémem totiž může měnit technické vlastnosti podle okamžité potřeby bez tohoto, aby bylo třeba měnit rozmetací disky nebo rozmetací křidélka.
Multidiskový systém je sestaven z jednoho trychtýřového systému s jedním čechracím prstem a dvěmi rozmetacími disky. Systém funguje tak, že jeden extrémně pomalu rotující čechrací prst plně překrývá výpadní otvory ve dně zásobníku. Hnojivo je přitom posouváno šetrně bez tohoto, aby se rozbíjelo. Bezproblémový a úplný výpad hnojiva pak je zabezpečen za všech podmínek, – při dlouhém hraničním hnojení i při jízdách na svahu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *