Rozmetadlo putuje do Tuchořic

Ankety nebývají zemědělskou veřejností příliš vyhledávány, ne každý obětuje trochu volného času k tomu aby na otázky odpověděl. Proto je obvyklé, že se anketní lístky slosují a výherci obdrží nějakou hodnotnou cenu. Nejinak tomu bylo i v případě ankety v týdeníku Zemědělec týkající se otázky významu podpory producentů mléka prostřednictvím PRGLF.

Vylosovaný respondent obdržel cenu velmi hodnotnou. A o jakou cenu se jednalo a kdo byl oním Šťastným výhercem? Jednalo se o rozmetadlo minerálních hnojiv Vicon Rotaflow ROM 1100, které věnoval prodejce této značky, firma Kverneland Group Czech. A oním šťastným bylo zemědělské družstvo vlastníků Hoppex Tuchořice.
První březnový den tohoto roku byl tak radostným okamžikem pro ing. Václava Pilaře, který je předsedou představenstva a též Jana Vaníčka, který je jeho členem. Tito pánové si totiž v Berouně, sídle firmy Kverneland Group Czech, mohli rozmetadlo Vicon převzít. Uvedené rozmetadlo se jim totiž velmi hodí, protože nyní obhospodařují jen malou výměru zemědělské půdy a na ní je právě model ROM 1100 jako dělaný.

Zvětší výměry k menší

Zemědělská společnost Hoppex vznikla transformací družstva Zlaté údolí Holedeč a původně obhospodařovala plochu přes 900 hektarů zabývala se na 206 hektarech pěstováním chmele. Na jílovitých půdách s podkladem permských břidlic měl Žatecký červeňák vysokou kvalitu (2,5 až 3,5 % hořkých látek s vynikajícím složením), ale také nijak vysoké výnosy 1 až 1,2 tuny z hektaru. Na zbývající výměře zemědělské půdy byly pěstovány převážně obilniny a krmné plodiny pro živočišnou výrobu.
Nicméně v průběhu let došlo ke snížení výměry zemědělské půdy a to jednak s ohledem na restituční nároky, kdy její část přešla do rukou vlastníků, kteří ji pak většinou pronajímají nově vzniklému zemědělskému subjektu. Nyní firma Hoppex obhospodařuje pouze 106 ha zemědělské půdy z ní už žádné chmelnice nejsou. Základem osevního postupu zůstávají obilniny a též řepka a mimo dvou uvedených členů společnosti zde pracuje jeden zaměstnanec na plný úvazek, dva brigádníci a jedna účetní na úvazek poloviční. Více toho na 106 hektarů bez živočišné výroby není třeba. Ale i tak by to na tak malou výměru a rentabilní hospodaření asi nestačilo, a tak firma získává část příjmů též z pronájmu nemovitého majetku, tedy budov, které má ve svém vlastnictví.
S malou výměrou obhospodařované půdy souvisí i vybavení zemědělskou technikou. Jde o klasiku. Tedy dva Zetory UŘ II. (16145 a 12045), dále několik Zetorů UŘ I. Traktory doplňuje tahač ŠT 180 určený například pro agregaci s pluhem. Zpracování půdy je tedy konvenční, pro setí je určena secí kombinace Mistrál se záběrem tři metry. Sklizeň provádí veterán, sklízecí mlátička Forstchritt E 514. Také pro aplikaci hnojiv a ochranu rostlin nejsou použity žádné nové stroje, použitý postřikovač je starý Hardi se záběrem pouze 12 metrů a pro hnojení je určeno hubicové rozmetadlo polské výroby s malou násypkou nakládanou ručně.

Najde uplatnění

Nový Vicon Rotaflow ROM 1100 bude první vlaštovkou mezi novými stroji. A svými výkony i dobře pasující na výměru hnojených 100 ha. Tento model totiž reprezentuje základní řadu, kterou si pořizují zejména soukromí zemědělci obhospodařující právě výměry okolo 100 hektarů. V Hoppexu tak nemusejí přemýšlet co s novým strojem a vyřešil se jim problém, který na své řešení stejně čekal. A to nákup vhodného rozmetadla.
Vicon Rotaflow ROM 1100 používá známý systém akceleračního rozmetání a je rozmetadlem ze základní řady, které nedisponuje nejnovějšími technickými vymoženostmi, protože při plánované výkonnosti stroje nejsou ani nutné. Přesto jej lze doplnit výbavou na přání, která užitečné vlastnosti zvyšuje. Je to jednak navýšení objemu zásobníku z 1100 až na 2000 litrů. Dále je možné stranové naklápění celého rozmetadla, které se používá při rozmetání u krajů pozemku tak, aby hnojivo nepřelétalo na nehnojenou oblast a zároveň se na okraji pozemku nesnižovala hnojená dávka (průměrné dávky je vždy dosaženo překrytím záběrů). Rozmetadlo lze doplnit též víkem násypky a systémem hraničního rozmetání prostřednictvím stavitelného deflektoru.
Aplikovaná dávka je regulována mechanicky pomocí velikosti výpadového otvoru. Výpadový otvor má tedy mechanicky stavitelný doraz, který odpovídá nastavené dávce (otevírání a zavírání je regulováno hydraulicky z kabiny traktoru, lze samostatně uzavřít výpad k jednotlivým kotoučům). Aplikovaný záběr je stavitelný volbou délky lopatek a to od 10 do 28 metrů. Změnou polohy výmetného otvoru se rozmetadlo nastavuje podle typu aplikovaného hnojiva a toto nastavení je ulehčeno kalibrátorem, který hnojivo rozdělí na jednotlivé frakce a obsluha pak lehce podle interaktivních tabulek odvodí typ hnojiva a nastavení rozmetadla.
Ne vždy je výherce ceny zároveň i jejím šťastným majitelem. Ne vždy totiž pro ni musí mít uplatnění. V případě firmy Hoppex není třeba mít obav, že by rozmetadlo stálo na farmě nečinně v koutě. Hned jak začne regenerační hnojení vyrazí do pole.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *