Rozšířili nabídku o diskové secí stroje

Prezentaci strojů firmy Horsch Maschinen uspořádal koncem dubna jejich výhradní dovozce do České republiky, společnost Stagra Studená. Na pozemcích jednoho z uživatelů techniky Horsch, společnosti Agrospol, a. s. Mladá Vožice se představila mechanizace na zpracování půdy, radličkové a poprvé v České republice i diskové secí stroje.

Podmítka nejpozději šest hodin po sklizni
Akciová společnost Agrospol obhospodařuje necelých 4000 hektarů půdy a 80 % příjmů ryze zemědělského podniku tvoří rostlinná výroba. Od roku 1995 je nedílnou součástí strojového parku také technika Horsch.
„Začínali jsme se secím strojem Concord s pracovním záběrem šest metrů, ten poté v roce 2000 nahradil, myslím, první stroj pracující ve východní Evropě se zásobním SD vozem s možností přihnojování. Letos na jaře jsme pořídili secí stroj s pracovním záběrem osm metrů a má již za sebou prvních 400 osetých hektarů. A techniku Horsch využíváme i při přípravě půdy. Základem úspěchu je včasná podmítka po sklizni, u nás je nepsaným zákonem, že by měla proběhnout v časovém horizontu šesti hodin. Podmínky pro hospodaření nejsou u nás přímo ideální, pracujeme v nadmořské výšce od 430 do 680 metrů, ale při dodržování technologických postupů se nám daří snižovat náklady při markantním zvýšení výnosů. Například nafty spotřebujeme o 60 litrů na hektar méně než v dobách, kdy jsme se začali věnovat mělkému zpracování půdy. Teď její spotřeba klesla pod 80 l/ha za rok. Připomenout musím také náklady na náhradní díly, které se pohybují podle podmínek pouze mezi 100 až 200 Kč/ha,“ vyzdvihuje klady zvolené technologie ředitel akciové společnosti Agrospol Ing. František Dobeš.
Jeho slova potvrzuje také Ing. Blahomír Lojka, jednatel společnosti Stagra Studená. „V našich podmínkách Vysočiny jsme se především chtěli vyhnout každoroční práci se sběrem kamene. Proto jsme se začali mělkému zpracování půdy věnovat již v roce 1992. Dá se tedy říci, že jsme se učili zároveň s vývojem a novými poznatky značky Horsch, kterou jsme později začali obchodně zastupovat. Tato technologie rozhodně není dogmatem a nemusí vyhovovat úplně každému, ale při dodržení správných postupů a určitých pravidel vede k úspěchu. Alespoň u nás tomu tak je.“
Diskový secí stroj novinkou na našich polích
„Ano, mělkému zpracování půdy je třeba se učit a včas reagovat na klimatické podmínky, které si někdy vyžádají změny v pracovních postupech i trochu improvizace. Jsou hospodáři, kteří organizaci práce při tomto druhu zpracování půdy zvládli, ale ani opačné případy při nedodržení doporučené technologie nejsou výjimkou. V letošním roce přicházíme s další variantou secích strojů. Diskové secí stroje vyrábí firma Horsch déle než radličkové, na českém trhu jsou ale letos novinkou. Nabídka diskových strojů je další možností, ale rozhodně neznamená ústup od osvědčených radličkových.
Radličky mají v našem sortimentu stále svoje nezastupitelné místo. Také mezi nimi je nutné dobře volit a podle podmínek jich nabízíme několik typů. Za optimálních podmínek se pro podmítku po obilovinách hodí univerzální radličky s pracovním záběrem 32 cm, po kukuřici a řepce najdou uplatnění širší se záběrem 37 cm. V suchých nebo naopak hodně vlhkých podmínkách dobře pracují užší radličky se záběry 27, 22 nebo 8 cm. Ty nejužší jsou prakticky jedinou rozumnou možností pro práci v těžkých půdách. Pro hlubší zpracování půdy jsou vhodné radličky MulchMix se čtyřmi variantami sestavení. Díky této bohaté škále se podmítače Horsch stávají prakticky nosiči různého nářadí,“ vysvětluje Ing. Vratislav Malina.
Představují se radličkové podmítače
Tažený radličkový podmítač Horsch Terrano FG 8 je druhým nejmenším vyráběným typem s pracovním záběrem 7,5 m. Pracovními orgány jsou čtyři řady radliček s roztečí 30 cm zaručující velkou průchodnost rostlinných zbytků. Předvedený stroj byl osazen radličkami MulchMix vhodnými pro práci s větším množstvím rostlinných zbytků nebo pro zapravení organických hnojiv. Třířadý zavlačovač za čtvrtou řadou radliček zaručuje výborné urovnání povrchu. Za prvními dvěma řadami radliček je umístěna tandemová náprava, po které se podmítač při práci pohybuje. Náprava dobře kopíruje terén, takže stroj při jízdě nenadskakuje. Seřizování pracovní hloubky stroje je řešeno hliníkovými klipsnami. Podmítač může pracovat v agregaci s pneumatickým pěchem Optipack, za vlhka a mokra pokud by se začal pěch nalepovat, lze jej jednoduše odpojit. Oba stroje jsou hydraulicky sklopné na přepravní šířku tři metry.
V nové verzi zkonstruované pro rok 2004 se představil další z podmítačů Terrano FG 6. Základ jeho konstrukce je obdobný jako u předcházejícího stroje. Přidáním radliček se pracovní záběr rozšířil z původních 5,70 m na 6,30 m. Změna nastala také v nastavení zavlačovačů. Jejich přítlak se nastavuje centrálně, přičemž jednotlivé sekce jsou ovládány zvlášť. První pracuje kolmo, další dvě jsou volnější. Rychlovýměnné naklepávací radličky jsou jištěny systémem TerraGrip, který umožňuje práci stroje i v těch nejtěžších podmínkách.
Polonesený hloubkový kypřič Tiger 4 AS je určený pro intenzivní přípravu půdy do hloubky 15 až 30 cm. Přední část kypřiče je nesená v ramenech hydrauliky tažného prostředku, vzadu jede po pneumatickém pěchu. Čtyři řady osazené středním dílem radliček MulchMix mají rozteč 21 cm a jejich jištění je doplněno o vnitřní pružinu, takže na špičce snášejí zatížení až 750 kg. Pneumatiky pěchu mohou být vyplněny polyuretanovou pěnou nebo nahuštěny vzduchem, ke kypřiči lze připojit také mezikroužkový pěch nebo zavlačovač.
Pro jarní přípravu půdy a především pro urovnání povrchu slouží Jumbo ST 8. Pět řad masivních prutů s hydraulicky nastavitelným sklonem i přítlakem a odpruženými sekcemi zaručuje vysokou obratnost stroje.
Radličkové i diskové secí stroje
Radličkový secí stroj Horsch Concord CO 8 s pracovním záběrem osm metrů byl vybaven zásobním vozem SD s objemem násypky osiva o kapacitě 3500 l a zásobníkem pro kapalné hnojivo o objemu 2300 l. Obě části zásobníku jsou integrované na řiditelném podvozku, což zaručuje lepší práci stroje především na svazích. Kontrolní a řídicí orgán stroje Drill-Manager průběžně kontroluje veškeré funkce stroje. Secí ústrojí je tvořeno dávkovacími válečky šesti různých typů, které lze měnit podle potřeby právě seté plodiny. Pohon válečků zajišťuje řídicí jednotka radar – elektromotor, jehož otáčky lze podle potřeby měnit. Automaticky je řízena také dávka aplikovaného hnojiva. Za zásobním vozem jsou umístěny tři řady radliček s roztečí 25 cm a třířadý zavlačovač. Za každou radličkou jede pneumatika pěchu. Systém setí je páskový s roztečí řádků 15 až 18 cm. Řidčeji setá semena tak mají větší odnožovací schopnost a dochází k nezanedbatelnému snížení výsevku, jehož průchod hadicemi je ovládán kontrolním systémem.
Novinkou mezi radličkovými secími stroji je Concord CO 6 PPF Solid s přihnojováním pevnými hnojivy. Zásobní vůz SD se speciální úpravou má kapacitu 7000 l (2 x 3500 l), z obou částí probíhá setí i aplikace hnojiva identickými výsevními jednotkami. Ventilátor je rozdělen do dvou větví pro osivo a hnojivo. Systém kontroly průchodu funguje pouze u osiva. Obě komory zásobního vozu lze také využít pouze na osivo, případně dva druhy plodin sít při jednom přejezdu (bob a vojtěška). Stroj je vybaven výkyvnými znamenáky. V dalších technických řešeních je Concord CO 6 PPF Solid prakticky identický s předešlým.
Mezi menší secí stroje patří polonesený Horsch Concord CO 4. Jeho přední část je nesená v ramenech hydrauliky, zadní jede po pneumatickém pěchu, kterého využívá i při přejezdech po silnici. Také u tohoto secího stroje je výsevek i dávka hnojiva řízena elektronicky zařízením Drill-Manager. Stroj nemá na rozdíl od předchozích zásobní vůz, ale pouze v zadní části připevněnou nádrž na tekuté hnojivo. Zásobník osiva má kapacitu 2800 litrů.
Diskové secí stroje Horsch Pronto se vyrábějí ve třech výrobních řadách AS, RX a DC. Představen byl model řady DC s pracovním záběrem čtyři metry. Do budoucna se i u těchto strojů počítá s výrobou výkonnějších modelů se záběry šest respektive osm metrů. Secí stroj Pronto je velice kompaktní s užším a delším zásobníkem. U stroje lze o 75 cm upravit délku oje. Pasivní pracovní orgány pro přípravu půdy jsou tvořeny dvěma řadami disků nebo vrtulových bran, když vždy dva disky jsou odpruženy na silentblocích. Za disky je umístěn pneumatický pěch. Výsevními jednotkami jsou dvoudiskové botky. Dva disky proti sobě vytvářejí rýhu, do které je osivo dopraveno usměrňovačem. Zamačkávací kolečko může mít tři různé šířky. V zadní části stroje pracují dvouprstové zavlačovače s jednoduše nastavitelnou délkou. Přítlak je opět ovládán klipsnami. Výsevní ústrojí je stejné jako u secích strojů Concord stejně jako řízení výsevku Drill-Managerem. Zásobník osiva má kapacitu 2800 litrů. Při setí do oranice lze stroj vybavit kypřiči. Jeho velkou výhodou je spolehlivá práce při vyšších rychlostech pojezdu po pozemku.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *