Různé možnosti minerálního hnojení

Dostatek živin v přístupné formě v půdě je jedním ze základních předpokladů zdárného vývoje pěstovaných rostlin. Živiny z půdy ubývají, a to nejenom v důsledku pěstování plodin, ale také například vymýváním. Proto je třeba je pravidelně doplňovat, takže stěží bude existovat zemědělský podnik, který nebude vybavený rozmetadlem pro aplikaci minerálních hnojiv.

Výživa rostlin je komplexní záležitost a jejími otázkami se zabývá mnoho odborníků. Používaná technika musí být výkonná, efektivní a se šetrným působením na hnojiva. Šetrné zacházení s hnojivem má zvláštní význam, protože zabraňuje tomu, aby činností stroje docházelo ke změnám struktury hnojiva, a tím i k negativnímu ovlivňování rovnoměrnosti jeho aplikace.

V důsledku svých fyzikálních vlastností může hnojivo vytvářet hrudky. Jakmile se tak stane, umí moderní rozmetadla automaticky zapnout reverzní chod čechrače a uvolnit tak dávkovací otvor. Průtok hnojiva se může rychle vrátit na nastavenou úroveň. Dávkovací hradítka jsou řízená elektricky. Kromě jiných funkcí mohou být také rychle zavřena při dojetí k souvrati a opět otevřena po otočení traktoru. Nově si elektronický řídicí systém dokáže vypočítat vhodný okamžik pro tyto úkony v závislosti na poloze soupravy i typu hnojiva.

Běžným doplňkem rozmetadel je vážicí systém. Přináší zvýšení bezpečnosti i komfortu práce. Na každé straně rozmetadla je jedna odvažovací jednotka, která dokáže s vysokou přesností stanovit různé vlastnosti rozmetaného materiálu. Výhodou systému vážení je to, že dokáže porovnávat, zda množství hnojiva, procházející rozmetadlem (skutečné dávkování) opravdu odpovídá množství požadovanému.*

Více informací v týdeníku Zemědělec č. 2/2017.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *