Rychlá a komfortní příprava krmiva

Ještě před šesti lety Zemědělské družstvo Vysočina ze Želivu připravovalo krmné dávky pro dojnice ve vlastní centrální míchárně. Pak jako jedni z prvních pořídili samochodný vertikální krmný vůz. Poslední zakoupený exemplář dodala firma Moreau Agri a nese logo italského výrobce Storti.

Přes značné zkušenosti s krmnými vozy se nedá říci, že by se družstvo specializovalo výhradně na chov hovězího dobytka. V závislosti na realizačních cenách se totiž výnosy rostlinné a živočišné výroby podílí na celkových výnosech družstva přibližně padesáti procenty. Základní stádo dojnic se přitom v posledních pěti letech pohybovalo na úrovni sedmi set až osmi set kusů.
Díky rozšiřování pronajímaných ploch roste obhospodařovaná výměra družstva, která nyní dosahuje přibližně 3500 hektarů zemědělské půdy. Mezi nejvýznamnější plodiny v pestrém osevním plánu patří ozimá pšenice (615 ha), jednoleté pícniny (380 ha), ječmen jarní (333 ha), ozimá řepka (350 ha) a brambory (170 ha). Trvalé travní porosty zabírají přes 630 hektarů.

Změna značky
„První vertikální samochodný krmný vůz jsme pořídili už v roce 2001 a šlo o značku Faresin. Rozhodování nebylo snadné, protože většina chovatelů tehdy dávala přednost taženým variantám,“ říká Ing. Josef Bulant, ředitel Zemědělského družstva Vysočina Želiv. „Navíc jsme teprve připravovali rekonstrukci našich stájových objektů na zdejším středisku a nový stroj jsme nasadili do původních kravínů s vazným ustájením,“ dodává. Nyní tento samochodný stroj pracuje na vzdáleném provozu v Komorovicích, kde nahradil tažený krmný vůz a obsluhuje šest set býků ve výkrmu. „Zatím natočil přes jedenáct tisíc motohodin a jsem přesvědčen, že do dvaceti tisíc bude spolehlivě sloužit,“ věří své technice ředitel družstva.
Hlavním motivem ke změně značky byla nová koncepce stávajícího výrobce. „Objevila se výhodná nabídka z operačního programu Ministerstva zemědělství ČR na krmné vozy a chtěli jsme ji využít. Bohužel, Faresin začal samochodné stroje nasazovat na podvozky pro manipulátory. Výsledkem je například pohon obou náprav nebo krabí chod, což jsou vymoženosti, které v našem areálu nevyužijeme. Spíše by se v budoucnu promítly do výdajů na opravy,“ vysvětluje Josef Bulant. Podle jeho vyjádření hledali výkonnou techniku, která dokáže rychle nakrmit stádo. „Nevyžadujeme denní přejezdy padesát, nebo šedesát kilometrů,“ upřesňuje.

Zvítězil Storti Dunker
V Želivu nakonec vybírali z nabídky čtyř dodavatelů, přičemž důkladné testování se protáhlo na tři měsíce. Obsluha i technici navštívili oslovené prodejce, stroje zkoušeli také na středisku. Po zvážení všech požadavků se vedení družstva rozhodlo pro vertikální samochodný krmný vůz Storti Dunker SVHS 120 s vanou o kubatuře dvanáct metrů krychlových.
Mezi speciality značky Storti patří kardanovou hřídelí poháněná převodovka míchacího šneku, která umožňuje vysoký a nekolísavý výkon při promíchávání krmiva. Vybírací fréza má šířku dva metry a je poháněna hydromotorem o výkonu 111 koní. To dovoluje rychlé nakládání materiálu do vany. Díky širokému přepravnímu pásu frézy a vysokému tunelu ve kterém se dopravník pohybuje, nehrozí ucpávání ani při nabírání suchých komponentů (seno nebo sláma). Samotná fréza je konstruována excentricky. Výrobce ji vybavil podávacím šnekem pro odběr hmoty z delší části pracovního nástroje, což slouží pro urychlení nakládání. Pohon stroje obstarává vodou chlazený šestiválcový přeplňovaný motor John Deere o objemu 6,8 litru a výkonu 125 kW (170 koní).

Provoz s minimem přejezdů
Téměř veškerou práci Storti Dunker odvádí na horním středisku v Želivu. Levou stranu areálu zabírají stájové objekty, napravo se nacházejí tři silážní žlaby, zaplněné kukuřičnou siláží a travní a jetelovou senáží. Na pravé straně za žlaby leží vak naskladněný mačkaným ječmenem. Ten nebývá běžnou součástí krmných dávek a jde o porostlé zrno z minulé sklizně. Kromě silážních žlabů krmný vůz zajíždí pod sila pro jadrné směsi a do seníku v zadní části areálu. Mačkané vlhké kukuřičné zrno je však uskladněné v želivském dolním středisku vzdáleném přibližně půl kilometru.
Podle požadavků výživářů se do krmných dávek dále přidává energický a zchutňovací doplněk. K tomu slouží aplikátor, který se ovládá přímo z kabiny řidiče. Nejde o nadstandardní výbavu značky Storti, ale zařízení bylo po dohodě namontováno až dodavatelskou firmou Moreau Agri.

Nejlepší pro naše podmínky
Storti Dunker pracuje na středisku Želiv přibližně rok, přičemž zpočátku se ještě střídal s Faresinem. Proto při 2300 motohodinách Josef Bulant odhaduje skutečné denní nasazení na osm až devět hodin. Na novém krmném voze oceňuje zejména rychlé nabírání. V porovnání s taženými variantami zdůrazňuje vyšší kvalitu výstupu a komfortní pracovní prostředí. Při svých zkušenostech rozhodně může srovnávat, protože před třemi lety se v Želivu konal Den Zemědělce zaměřený na tuto techniku.
„Ve prospěch taženého vozu mnozí argumentují hrozbou poruchy hnací jednotky samochodného stroje. S výjimkou výměny olejů mezi směnami náš Storti Dunker ještě nestál mimo provoz,“ uvádí dále ředitel družstva. Proti stroji nemá žádné výtky – spíše srovnání. Faresin má řiditelnou zadní nápravu a uplatní se při nedostatku manipulačních ploch. „Nám však Storti vyhovuje, protože prostory kolem kravínů jsou dostatečně dimenzované. Netroufám si tvrdit, že jsme koupili nejlepší samochodný stroj. Myslím si, že jsme vybrali z kvalitních značek tu, která nejlépe splňuje naše požadavky. Výbavu Storti Dunker jsme si napasovali přesně na naše podmínky, proto bych byl případnými výtkami sám proti sobě,“ dodává.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *