S konstrukcí v pozinku

Na venkovní ploše měl svoji expozici tuzemský výrobce strojů a to firma Strom Export. Vystavených strojů byla celá řada, my se však zaměříme na tři nejzajímavější, či na našem trhu v současné době žádané stroje.

Tím prvním z trojice je mulčovač s horizontální osou rotace s označením Mulcher 7000. Co na tomto stroji upoutá na první pohled je použití žárového zinkování pro kvalitnější ochranu horních krytů mulčovače. Pozinkované plochy jsou kombinovány se žlutým platem, který je umístěn na horní ploše. Jinak tento stroj vychází z již dříve vyráběné řady Mulcher Classic, má tři rotory, každý se čtyřmi noži umístěnými ve dvou výškách, takže vytvářejí ventilační efekt a dále též více rozmělňují drcený rostlinný materiál.
Dalším zajímavým z předvedených strojů byl Swifter což je kompaktor určený pro předseťovou přípravu půdy. Stroj je tvořen klasickými sekcemi, jako je smyk, prutové válce a radličky, cross-kill válce atd. Předvedený stroj SO 7000 byl se záběrem 7 metrů. Před strojem je podvozek s tříbodovým závěsem, na který lze umístit nádrž na kapalné hnojivo či herbicid s objemem 1000 až 3000 litrů. Během přípravy půdy tak lze provádět současnou aplikaci chemických látek.
Třetí stroj o kterém se zmíníme je Discland Expert a jedná se o talířový podmítač v současnosti moderní koncepce s nezávisle uloženými talíři a to na pérových slupicích. Talíře jsou uloženy ve dvou řadách a za nimi mohou následovat různé typy válců pro zpětné utužení a urovnání povrchu půdy, a zejména pak pro drobení hrud. Systém uložení talířů způsobuje jejich kmitání, tím se lepší drobící účinek a pro životnost stroje je důležité uložení ložisek talířů, která jsou na jejich vnější straně.

Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *