S medailemi a řadou novinek

Jedna zlatá a tři stříbrné medaile, taková byla žeň firmy Amazone na letošní Agritechnice. Připočteme-li ještě novinky a konstrukční vylepšení, které se objevily na dalších vystavených strojích, jde určitě o úctyhodnou bilanci.

Zlatá pro přesnější setí
Zlatou medailí bylo oceněno zařízení na počítání zrn při setí. Dosavadní způsob určování výsevku v kilogramech na hektar nahradila firma Amazone přesnější variantou umožňující sít přesný počet jedinců na metr čtverečný. Zařízení lze namontovat na semenovod jakékoli pneumatické sečky. Při začátku setí a nižší rychlosti je tok semen menší, a tak jejich průběh stihne zaznamenat senzor, který sleduje jednotlivá zrna. Po přidání rychlosti, a tím i dávky, se zvětšuje proud semen, který je polarizován tak, aby sčítání zrn bylo co nejpřesnější. Souvislý proud zrn zaznamenává další senzor. Při opětovném přidání výsevné dávky ztrácí první ze senzorů na významu, jelikož nestihne zaznamenávat jednotlivá zrna a jako počítadlo funguje pouze druhý. Vyhodnocování probíhá buď z prvního nebo druhého senzoru, ale možné je i současně z obou. Software dává v každém okamžiku obsluze informaci o přesném počtu jedinců setých na metr čtverečný. Výsevek lze upravovat podle konkrétního stavu pozemku.
Stříbrné byly tři
Stříbrnou medailí bylo oceněno kontrolní zařízení pro rovnoměrnost rozhozu průmyslových hnojiv. Po přejezdu stroje se nasypané množství granulátu rozdělí do kivet, kde se odměří. Dosažené hodnoty se zadají počítači Amatron+ vybaveném příslušným softwarem. Tím je okamžitě vyhodnoceno automatické nastavení lopatek rozmetadla a zajištěn rovnoměrný rozhoz.
Pro diskový podmítač Catros je určeno zařízení zabezpečující rovnoměrné rozvrstvení slámy na pozemku při podmítce. Při velkém množství slámy docházelo často k zahlcení zavlačovačů hmotou. Senzor zaznamenává výšku mulče, pokud již zavlačovač množství hmoty nezvládne, začne se plynule zvedat a nedojde k jeho ucpání. I v tomto případě vyhodnocuje údaje zjištěné senzorem počítač Amatron+ vybavený speciálním softwarem. Počítač je plně univerzální a dá se použít při práci secího stroje, rozmetadla i postřikovače.
Při setí na vlhkých pozemcích bývá problém vniknout do půdy upěchované klínovým válcem. Botka někdy nedosáhne do potřebné hloubky. Při využití technického řešení firmy Amazone, které bylo oceněno stříbrnou medailí, vzniká možnost posunutí botky doprava nebo doleva proti upěchovanému řádku. Zařízení tak umožní přesné zasetí i při nevhodných klimatických podmínkách.
Inovace secích strojů
Výsevní jednotka secího stroje Cirrus s pracovním záběrem šest metrů, se od předešlých liší. Stroj je vybaven pneumatikovými pěchy plněnými vzduchem. Každý z hydraulicky vyrovnávaných pěchů slouží pro čtyři botky. Pěchy jsou dělené po šířce 50 cm. Čtyři kola zároveň slouží jako přepravní. Nový typ disku nemá stavěcí stěrku. Hloubka se staví mechanicky, centrálně pro jednu jednotku. Padesátikilový přítlak na jednu botku umožňuje setí i do těžkých půd. Technické řešení stroje má velmi dobře řešený přístup k dávkovací jednotce, což usnadňuje její čištění i výměnu dávkovacích koleček.Pohodlné je také doplňování osiva do zásobníku. Přípravu půdy zajišťují dvě řady pevných disků. Stroj je hydraulicky sklopný na šířku tři metry.
U nového typu botky RoTeC+ má stěrka stejnou funkci jako u dosud užívaných. Disky jsou ale větší ze čtyřmilimetrového plechu. Botka se zatím montuje speciálně na secí stroj Avant s čelním neseným nebo tlačeným zásobníkem a zadní výsevní sekcí. U všech secích strojů se secími botkami RoTeC je možno nainstalovat zadní pěchovací kolečko, které nahrazuje zavlačovač. Má význam především při setí v extrémních podmínkách do vlhké půdy nebo naopak sucha.

Nová řada rozmetadel
Rozmetadla průmyslových hnojiv řady Amazone ZA-M premis, novis a maxis byla nahrazena novými typy s objemy 900, 1200 a 1500 litrů s možností nástaveb. Zásobníky jsou strmější a zúžené a jsou vybaveny kotouči OM s novou konstrukcí. Ty jsou řešeny tak, aby umožnily překlenout chybějící metry a zvládly rozmetání do šířky dvou kolejových meziřádků (např. 18 až 24 nebo 28 až 36 metrů). Uživatel tedy nepotřebuje dvě sady kotoučů.
Jelikož pracují na stejném unašeči a mají i stejný průměr jako dosavadní, lze je použít i na starší typy rozmetadel. Největším zástupcem této řady je rozmetadlo ZA-M 1800 ultra o objemu 1800 litrů (s nástavbami až 3600 litrů) a pracovním záběrem 24 až 48 metrů.
Postřikovače s rozšířeným sortimentem
Sortiment postřikovačů řady Amazone UF byl doplněn o dva typy s označením 1500 a 1800. Konstrukce postřikovače UF 1800 je vzhledem k ideálnímu těžišti vyšší, navíc je nádrž na vyplachování umístěna dole. Ramena do pracovního záběru 28 metrů jsou tvořena U-profilem s možností využití všech typů trysek. U všech postřikovačů lze využít počítače Amatron+. U dvou nových typů došlo ke změně umístění ovládacích prvků i plnicí nádrže tak, aby obsluha stroje byla co nejpohodlnější.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *