S novinkami na všech frontách

Od roku 1972 pořádá v rakouském Grieskirchenu firma pravidelná setkání svých obchodních zástupců i zákazníků. Letošního ročníku akce Pöttinger Tag se v posledním srpnovém dnu zúčastnilo 1500 hostů z více než 40 zemí prakticky z celého světa. A kromě zprávy o hospodaření a vývoji techniky značky Pöttinger se firma prezentovala i v praktických ukázkách řadou novinek, na které se zemědělci mohou těšit v příští sezóně roku 2005.

Výkonnost s důvtipem
Takové zůstává motto společnosti s důrazem na spolehlivost, zařazování nových moderních technických prvků a dostupnost nabízené techniky. A čísla uvedená v úvodní zprávě nenechávají asi nikoho na pochybách, že jde o správnou cestu.
Více než 22 000 kusů strojů vyrobených ve čtyřech závodech firmy Pöttinger nachází pravidelně své nové uživatele v 51 zemích. Od srpna minulého roku do letošního července dosáhl obrat 127,6 milionů eur a kromě tradičně největších odběratelů z německy mluvících zemí (Německo 27 %, Rakousko 24,5 %) se na něm nemalou měrou podílel také prodej strojů v České a Slovenské republice.
Za zmiňované období zde narostl obrat o 32, 8 % a počet prodaných strojů se zvýšil z 438 kusů prodaných v předcházejícím období na 658, což představuje nárůst o 50,2 %. Nejvíce bylo prodáno stejně jako v několika minulých letech diskových žacích strojů, obracečů, shrnovačů a samosběracích senážních vozů, což potvrzuje dominanci značky na trhu strojů pro sklizeň a zpracování píce. Na obratu se ale podílejí také stroje pro zpracování půdy a setí, kterých bylo v posledním sledovaném období prodáno 79 kusů. O důležitosti českého trhu pro firmu Pöttinger hovoří i fakt, že právě na českých polích bylo od roku 1998 testováno již 33 strojů této značky a poslední technické úpravy před zavedením sériové výroby se tak opírají právě o zkušenosti českých hospodářů.
Nové Centrum pro technologii a inovaci
Ani letošní ročník Pöttinger Tag nebyl výjimkou oproti těm minulým a finálem akce bylo představení řady novinek a technických vylepšení strojů pro sezónu 2005. K jejich zkouškám a testům slouží v Grieskirchenu nově otevřené Centrum pro technologii a inovaci, ve kterém prochází technika nejtvrdšími zkouškami. Na vícerozměrné zkušební stolici Mast probíhají testy životnosti, při kterých jsou stroje vystavovány prudkým nárazům masivních hydraulických válců. V reálných provozních podmínkách se zkouší funkční spolehlivost jednotlivých konstrukčních dílů. Testy je prověřována i výkonnost a spolehlivost pohonů se simulací zátěže pohonných prostředků. Odolnost komponentů proti teplu a zimě prověří klimatická komora s možností nastavení teploty od – 70 do 180° C. Centrum si mohli návštěvníci akce prohlédnout v rámci působivé show.
Sklizeň píce s rozšířenou nabídkou strojů
V sortimentu firmy nelze najít skupinu strojů, u které by pro příští sezónu nebylo počítáno s novinkou nebo inovací. Nabídku strojů na sklizeň pícnin obohatí zadně nesený diskový žací stroj Novadisc 400 s pracovním záběrem 3,9 metru. Oválný tvar devíti disků společně s plochou lištou a plazy zaručuje kvalitní řez i v těžkých podmínkách s rovnoměrným průchodem píce při snížení energetických nároků (požadovaný příkon 80 k). Traktor při následné jízdě nepřejíždí sklízený materiál, jelikož dva středové disky s dopravními bubínky tvoří dva pásy při odkládání pokosu.
Čelně nesený diskový žací stroj s redukovanou hmotností díky využití hliníkových stranových krytů Novacat 306 F Classic má zkrácený závěs, takže stroj může být připojen blízko traktoru. Snížení polohy převodovky o 63 mm zajišťuje snížení úhlu hřídele a jeho zatížení. Je vybaven dvěma shazovacími disky samostatně nastavitelnými na obou stranách.
Změn v konstrukci se dočkaly také mačkací válce používané u strojů Novacat. Jsou těžší, plastové provedení bylo nahrazeno gumovým a profil byl pro zvýšení účinnosti uspořádán do šroubovice.
Osmirotorový obraceč Eurohit 81 N/NZ má malý průměr rotorů 1,3 m, který umožňuje vytvoření plochého obrazce rozhozu s kvalitním obracením při velké pracovní rychlosti. Závěs obraceče je zkrácený, a tím je těžiště posunuto blíže k traktoru. Obraceče jsou vybaveny prsty s nestejnou délkou uchycenými systémem Heavy Duty. Mohou tak pracovat i na velmi nerovném povrchu s malým rizikem poškození.
S osmi rotory pracuje také obraceč Eurohit 105 A se záběrem 10,2 metru. Je vybaven systémem Multitast s čelním kopírovacím kolečkem a výkyvným uložením rotorů. Na každém rotoru je šest ramen. Obě poloviny stroje jsou nezávisle zavěšeny. V přepravní poloze jsou čtyři rotory hydraulicky vykývnuty dozadu do osy traktoru.
Dvourotorový shrnovač s možností odkládání do jednoho nebo dvou řádků Eurotop 851 A Multitast má tandemovou nápravu. Uložení rotorů umožňuje příčné i podélné kopírování terénních nerovností. Čelní kopírovací kolečko je umístěno těsně před prsty a zabraňuje tak jejich opotřebení a zároveň snižuje zatížení volně uložených rotorů, které vede přes terénní nerovnosti. Na každém rotoru originální konstrukce s velkým průměrem pracuje 12 ramen se čtyřmi dvouprsty. Pro snížení nároků na údržbu je na rotoru pouze jedna maznice.
Jednička ve výrobě samosběracích vozů
Popularita samosběracích senážních vozů v zemědělských podnicích stále stoupá. Dokonce i tam, kde úspěšně pracuje řezačka, funguje mnohokrát jako druhá technologická linka samosběrací vůz. Jako největší světový výrobce s nabídkou 42 typů těchto strojů neusíná ani v této kategorii Pöttinger na vavřínech.
Novinkou je samosběrací vůz Euroboss T/H s objemem ložného prostoru 25 nebo 29 m³ ve dvou provedeních, buď ve standardním, nebo s nízko položeným těžištěm. Vůz se šroubovaným rámem má sběrač široký 1,8 m, kterým spolehlivě sbírá i široké řádky. Řezací ústrojí má patentované jištění jednotlivých nožů na dvou místech. Horní nosník je osazen 16, dolní potom 15 noži. Nosníky jsou pro snazší výměnu nožů výkyvné mimo vůz. Problém nízkých stájí je řešen na přání hydraulicky sklopitelnou nástavbou. Komfort obsluhy je zajištěn vybavením vozu elektrohydraulickou ovládací jednotkou Select Control.
Velice oblíbený samosběrací vůz Jumbo může být vybaven podvozkem s osmi pneumatikami pro snížení přítlaku na půdu. K nižší energetické náročnosti přispívá nízký profil pneumatik a tím snížená výška úložného prostoru. Vyšší počet pneumatik s příčným vyrovnáváním zvyšuje svahovou dostupnost vozu.
Nová řada senážních vozů Torro, která byla letos prodávána v limitované sérii a byl o ni zájem (v ČR bylo prodáno limitovaných pět kusů) je nyní rozšířená i o výrobu typů až do objemu 57 m³. Na rozdíl od většího Jumba vyžaduje jako tažný prostředek traktor nižší výkonové třídy.
Nově i v přípravě půdy a setí
Šestiradličný otočný pluh Servo 45 má vylepšenou konstrukci rámu, když vnitřní výztuha a konzola je prodloužena až ke třetímu tělesu. Spojení konsoly a rámu je šroubované. Rám je zesílený v místě největšího zatížení s minimálním počtem svárů. Jeho spojení s ostatními částmi pluhu lze demontovat.
Nová generace podmítačů Terradisc ve tří a čtyřmetrovém provedení splňuje nároky uživatelů na mělké zpracování půdy s intenzivním promísením. Dvounosníkové provedení lze vybavit dalším příslušenstvím, např. různými typy válců. Hladké nebo tvarované disky mají průměr 510 mm a jsou nonstop jištěny gumovými silentbloky. Sklon disků i zavlačovačů je centrálně nastavitelný podle množství rostlinných zbytků a půdních podmínek. Krátké provedení talířových podmítačů Vinodisc pro práci v sadech a vinohradech se vyrábí v pracovních záběrech 1,2, 1,45 a 1,7 m.
Rotační brány Lion s pracovním záběrem od 2,5 do 4 metrů mají masivní rám a integrovaný unašeč jednodílného nože. Dozadu přesazená převodovka (toto řešení snižuje úhel hřídele a jeho zatížení) má integrovanou vačkovou spojku v olejové lázni, což eliminuje vliv prachu a nečistot. Převodovka má optimalizované žebrování pro dobré chlazení a minimální znečištění. Rotační brány jsou doplněny packerválcem.
Novinek se uživatelé dočkají také u secích strojů, ať již mechanických nebo pneumatických. U nástavbových mechanických secích strojů Vitasem A 251, 301 a 401 bylo pro zlepšení jízdních vlastností a menší zatížení traktoru posunuto těžiště o 15 cm blíže k traktoru. Ostruhové kolo má velký průměr a jeho uložení v pracovním záběru eliminuje vliv nerovností. Tím je dosaženo plynulého otáčení výsevní hřídele a kvality výsevu. Při otáčeních lze ostruhové kolo hydraulicky ovládat. Hydraulicky zvednout lze Tké secí botky a zavlačovače, takže rotační brány mohou být využity samostatně.
Pro setí do zorané půdy, mulče nebo pro využití při minimalizačních technologiích je vhodný pneumatický secí stroj Terrasem 3000 a 4000 T. Kombinovaný podvozek stroje slouží nejen pro dopravu, ale i pro přípravu a utužení seťového lůžka. Díky tomu, stroj při otáčení úvratích přenáší hmotnost na všechna kola, je stroj šetrný k půdě. Při dopravě jsou prostřední kola zvednutá. Secí stroj lze dle půdních podmínek vybavit dvouřadými talíři nebo hvězdicemi. Kombinované výsevní botky jsou konstruovány pro pracovní rychlosti 8 až 15 km/h. Jejich přítlak je plynule nastavitelný od 40 do 80 kg. Jsou uchyceny paralelogramově a optimálně kopírují nerovnosti. Za botkou následuje utužovací kolo pro utužení osiva a zajištění přesné hloubky setí. Zásobník osiva o objemu 2400 litrů má dělené víko a pro obsluhu pohodlnější sníženou výšku plnění. Uvnitř zásobníku je integrována rozdělovací hlava s velkým průměrem. Přebytečné osivo kolejových řádků padá zpět do zásobníku, tím lze dosáhnout úspory až 6 %.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *