Satelity pomáhají zemědělcům

Podnik ROLS Lešany, s.r.o., vybavil svůj postřikovač zařízením LH Agro navigátor, které umožňuje přesné navádění stroje na svůj pracovní řádek podle záběru stroje. Proč se podnik k tomuto kroku odhodlal a co mu přístroj přináší, to byly otázky pro Ing. Miroslava Tomana z vedení společnosti.

ROLS Lešany hospodaří na rozloze 2200 ha zemědělské půdy poblíž Prostějova a zaměstnává přibližně sto pracovníků. Rostlinná výroba se zabývá hlavně pěstováním obilovin, ale i cukrovky, máku, kmínu, kukuřice a vojtěšky. Živočišná výroba je zaměřena na produkci mléka. Stádo čítá kolem 320 kusů holštýnských krav o průměrné užitkovosti 9500 l. Dále je to odchov telat a jalovic, býčci jsou určeni na prodej. Chov prasat je uskutečňován při uzavřeném obratu stáda.
Záběr bez překryvu
Se zařízením LH Agro navigátor se lešanští podrobně seznámili na letošním Techagru. Zde se od dodavatele přístroje LH Agro East, s. r. o., dozvěděli veškeré údaje o činnosti a schopnostech zařízení. Přístroj a hlavně jeho funkce se podniku opravdu zamlouval, proto se s dodavatelem dohodli na odzkoušení navigátoru přímo v podniku. Po odzkoušení zařízení na traktoru, který tahal postřikovač, praktickém „osahání“ všech funkcí a propočtení přínosů se započtením velikosti aplikační plochy (aplikace probíhají několikrát ročně na téže pozemcích a postřikovač je využíván i ve službách okolním podnikům) dospěli k závěru, že si LH navigátor koupí.
Je třeba zmínit, že pro chod zařízení je nutné uhradit každoročně poplatek za tzv. diferenční signál.
Činnost zařízení
Základním prvkem přesného navádění je satelitní přijímač, který umožňuje určit aktuální polohu stroje na pozemku. Řídící jednotka při vjezdu na pole nařádkuje podle první určené linie celý pozemek v požadovaném pracovním záběru. Při práci je řidič stroje naváděn do správné stopy pomocí jednoduché světelné signalizace na displeji umístěném přímo na předním skle kabiny. Tímto způsobem je zajištěn přesný odstup od předchozího pojezdu. Systém současně umožňuje správné najetí pře otáčení na souvratích. Výsledkem je plné pokrytí pozemků bez zbytečných přesahů nebo naopak vynechávek. Tolik slova dodavatele.
Dokládají to i slova obsluhy postřikovače, která se zařízením pracuje. Uvádí, že nejčastěji zvolí nejrovnější hranu pozemku, a zadá přístroji výchozí bod. Po ujetí prvního rovného řádku zadá řídící jednotce druhý bod – vznikne tak přímá linie, podle níž, spolu se záběrem stroje přístroj navolí další optimální stopy postřikovače. Řidič se pak už nemusí neustále otáčet a sledovat pěnovou značku. Sleduje pouze na světelném panelu odchylku od optimální stopy a podle toho točí volantem.
Ovládání zařízení, ač komunikuje v angličtině, nečiní obsluze problémy. Pro příští sezónu je podle slov dodavatele již připraven software s češtinou.
O tom, že během jízdy bez podpory LH navigátoru není v lidských silách jet vždy optimálně jsou nyní v ROLSu také přesvědčeni, neboť těsně před instalací zařízení na postřikovač o záběru 36 m udělala obsluha na jednom pozemku 37 přejezdů. Při dalším ošetřování téhož pozemku, tentokrát již s navigátorem, to bylo přejezdů 36.
Z toho plynoucí úspora nákladů na přípravcích, pohonných hmotách a opotřebení stroje je naprosto zřejmá. Další hlavně kvalitativní zlepšení se týká porostů, kde nedochází k přestřikům ani vynechávkám.
Další možnosti zařízení
LH navigátor lze velice snadno přesunout na jiný stroj nebo tažný prostředek a provádět za jeho pomoci i jiné práce. Je to např. rozmetání průmyslových hnojiv, setí, příprava půdy stroji s velkým záběrem a vysokou energetickou spotřebou, práce s jakýmkoli strojem v nočních hodinách, apod. O některých z nich v Lešanech již také uvažují.
Díky datové kartě si lze uložit trajektorii stroje po pozemku a při opětovné aplikaci není již nutné znovu zadávat výchozí linii. Zařízení si také přesně zapamatuje, kde byla práce přerušena a po doplnění přípravku nebo druhý den je možné pokračovat přesně v přerušeném místě.
Díky přesné satelitní navigaci lze přesně zmapovat a změřit obdělávané plochy, popřípadě i jiné pozemky a zaměřit jejich hranici. Přesné vytyčení místa odběru půdních vzorků není problém a zároveň je možné se k nim při dalším odběru vzorku vrátit a zjistit tak přesný stav zásobenosti živinami apod.
Možností využití satelitní navigace je opravdu mnoho. Proč ji tedy nevyužít i v zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *